Toejoki 609 1693

OEJOKI 52. kaupunginosan kortteli 151 asemakaavan muutos (Pappila)
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Toejoen kaupunginosaan Ruosniementien ja Pappilanpuistikon risteykseen, risteysalueen liikenneympyrän koilliskulmaukseen. Alue rajautuu kaupungin omistamiin, lähinnä nurmetettuihin Sääksenpuiston puistoalueisiin sekä Ruosniementien ja Pappilanpuistikon katualueisiin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 8516 m².

Suunnittelualue käsittää koko korttelin, joka muodostaa tällä hetkellä yhden tontin. Alueen ympäristö on pientalovaltaista rivitalo- ja omakotiasutusta. Alueella sijaitsee Toejoen entinen pappilarakennus, jolla ei ole kulttuuri- tai rakennushistoriallisia erityisarvoja. Alue on tasaista entistä peltomaata, jolla sijaitseva kasvillisuus on vähäistä, lähinnä muutamia iäkkäitä koivuja, nurmea ja peltoa.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksen tarkoituksena on luoda kaavalliset edellytykset tarpeettomaksi jääneen pappilan tontin uudiskäytölle.

Kaavatunnus

609 1693

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.3.2017.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 9.3.-7.4.2017.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 8.5.2017.
  • Kaavaehdotus nähtävänä 11.5. - 9.6.2017.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2017.
  • Lainvoimainen 18.7.2017.