Vähärauma 609 1570

VÄHÄRAUMA 25. kaupunginosan korttelin 9 tontin 11 asemakaavan muutos.
Asemakaava on lainvoimainen

Kaavan perustiedot

Sijainti


Suunnittelun kohteena oleva tontti sijaitsee noin 4 km kauppatorista länteen osoitteessa Noukantie 10. Tontin omistaa Porin kaupunki. Suunnittelualueen koko on 3304 m2.

Tontilla sijainnut vapaapalokunnan talo on tuhoutunut tulipalossa v. 2009. Tontilla sijaitsee pieni kivirakenteinen ulkorakennus, joka on asemakaavassa suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaana. Suunnittelualue sijaitsee näköetäisyydellä kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta Liinaharjan kartanosta. 

Suunnittelualue sijaitsee pientalovaltaisella asuntoalueella. Asemakaavassa suunnittelualueen länsipuolelle osoitettua Tuorsniementietä ei ole rakennettu. 

Kaavan tavoitteet


Suunnittelun ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on löytää tontille kaupunkirakennetta eheyttävä käyttötarkoitus sekä sovittaa tontin tuleva rakentaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen lähiympäristöön.

Kaavatunnus


609 1570

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.4.2010. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.4.-10.5.2010. 
Luonnos (2 eri suunnitelmavaihtoehtoa) sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 15.6.-15.7.2013. 
Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 2.11.-2.12.2013. 
Asemakaavan muutosehdotus muutettu 11.12.2013. 
Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.2.2014. 
Lainvoimainen 21.3.2014.