Väinölä 609 1641

VÄINÖLÄ 44. kaupunginosan korttelin 54 tontit 13 ja 14 asemakaavan muutos (Latokartanontie 4 ja 6).
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti


Suunnittelualue sijaitsee noin 4 km kauppatorista kaakkoon, osoitteessa Latokartanontie 4 ja 6. Alueen omistaa Porin kaupunki. Suunnittelualueen koko on 1,4 ha. Alue on rakentamaton. Suunnittelualue sijaitsee Väinölän 1970-luvulla rakennetulla kerrosta-loalueella ja se rajautuu Joukahaisenpuistoon. 

Kaavan tavoitteet


Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa suunnittelualue palvelu- ja asuinrakennusten korttelialueeksi. Alueelle on tarkoitus rakentaa vanhusten palvelutaloja.

Kaavatunnus
609 1641

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014.
  • Asemakaavaluonnos nähtäville 21.3.2014.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos nähtävillä 22.3.-4.4.2014.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 7.6.-20.6.2014.
  • Porin kaupunginhallitus hyväksynyt 25.8.2014.
  • Lainvoimainen 9.10.2014.