Vanhakoivisto 609 1616

VANHAKOIVISTO 43. kaupunginosan korttelin 99 kiinteistöjen 1:1280, 1:1281, 1:1282 ja 1:1284 ja Pohjolantien (osa) ja Untamonpuiston (osa) asemakaavan muutos.
Asemakaava on lainvoimainen

Kaavan perustiedot

Sijainti

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vanhakoivistossa Untamontien ja Untamonpuiston välisellä alueella. 

Kaavan tavoitteet

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää suunnittelualueen tontti-, katu-, ja liittymäjärjestelyjä vastaamaan nykyisiä tarpeita. 

Kaavatunnus


609 1616

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.11.2012. 
Luonnos 9.11.2012. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos nähtävillä 10.11.-10.12.2012. 
Asemakaavan muutosehdotus on nähtävänä 2.11.-2.12.2013. 
Porin kaupunginhallitus hyväksynyt 16.12.2013. 
Lainvoimainen 24.01.2014