Vanhakoivisto 609 1659

VANHAKOIVISTO 43. kaupunginosan korttelin 123 tontin 4 asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee 2 km:n päässä ydinkeskustasta länteen. Alue on yksityisessä omistuksessa, ja sen laajuus on 1 ha. Suunnittelualue rajautuu etelässä Puinnintiehen. Pohjoisessa alue rajautuu Puinninpuistoon ja Pohjanmaantiehen. Tontilla 609-43-123-4 sijaitsee vuonna 1990 valmistunut teollisuusrakennus jonka kerrosala on noin 2600 k-m2.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksessa tontin 609-43-123-4 käyttötarkoitusta laajennetaan siten, että alueelle voidaan sijoittaa myös liike-, toimisto- ja varastotiloja. Alueen sijoittuminen asutuksen läheisyyteen huomioidaan asemakaavamääräyksissä.

Kaavatunnus

609 1659

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.2.2015.
  • Asemakaavaluonnos 13.2.2015.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos nähtävillä 14.2 - 2.3.2015.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 7.9.2015.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 17.9. - 16.10.2015.
  • Kaava hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.2.2016.
  • Lainvoimainen 30.3.2016.