Viikinäinen 609 1645

VIIKINÄINEN 69. kaupunginosan kortteleita 44-45 koskeva asemakaavan muutos.
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti


Suunnittelualue sijoittuu Läntiseen Maa-Poriin n. 4 km etäisyydelle kaupungin keskustasta, Viikinäisen asuinalueen eteläosaan. 

Suunnittelualue rajautuu idässä Pelle Miljoonantiehen pohjoisessa ja lännessä Pörkkinäistenpuistoon ja etelässä Pörkkinäistentiehen.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 2,3 ha ja se on kaupungin omistuksessa.

Kaavan tavoitteet


Asemakaavan muutoksella ajanmukaistetaan tiiviitä pientalokortteleita. 

Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda alueelle viihtyisää pientalomaista asuinympäristöä, joka liittyy nykyiseen Viikinäisen asuinalueeseen.

Kaavatunnus


609 1645

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.5.2014.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 17.-30.5.2014.
  • Asemakaavaluonnos nähtävillä 6.9.-6.10.2014.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 29.11.-29.12.2014.
  • Muutettu 14.1.2015.
  • Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.2.2015.
  • Lainvoimainen 20.3.2015.