Viikinäinen 609 1646

VIIKINÄINEN 69. kaupunginosan korttelia 12 koskeva asemakaavan muutos.
Asemakaava on lainvoimainen

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijoittuu Läntiseen Maa-Poriin n. 4 km etäisyydelle kaupungin keskustasta, Viikinäisten kaupunginosaan, Pripolin alueen tuntumaan. Suunnittelualue rajautuu idässä ja pohjoisessa Lattomerenojanpuistoon, etelässä Viikinäistenkaareen ja lännessä Riippakoivuntiehen. Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 0,78 ha.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavalla rakentumaton toimitilarakennusten korttelialue osoitetaan asuinkäyttöön. Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda alueelle viihtyisää pientalomaista asuinympäristöä, joka liittyy nykyiseen Viikinäisten asuinalueeseen.

Kaavatunnus


609 1646

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.5.2014.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 17.-30.5.2014.
  • Kaavaluonnos nähtävillä 6.9.-6.10.2014.
  • Kaavaehdotus nähtävänä 7.3.-7.4.2015.
  • Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.4.2015.
  • Lainvoimainen 10.6.2015.