Yyteri 609 1623

YYTERIN 60. kaupunginosan ja Herrainpäivien 64. kaupunginosan asemakaavan muutos ja 1. asemakaava
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 53 hehtaaria ja se sijaitsee Meri-Porissa Yyterin santojen alueella. Alue on pääosin virkistys-, loma- ja matkailupalvelualuetta. Alue on kokonaisuudessaan luonnonsuojelualuetta (Yyterin santojen luonnonsuojelualue, YSA 207405). Lounaassa alue rajautuu Preiviikinlahteen. Alueen koillispuolella sijaitsevat Levon ja Santalan asuinalueet, Yyterin kylpylähotelli ja leirintäalue.

Kaavan tavoitteet

Yyterin santojen asemakaavaa muutetaan vastaamaan paremmin nykyisiä olosuhteita ja käyttötarpeita. Tavoitteena on alueen virkistyksen, palvelujen, liikkumisen ja luonnonsuojelualueen rajausten sekä rauhoitusmääräysten ja kaavamääräysten yhteensovittaminen. Alueelle laaditaan samanaikaisesti Yyterinniemen osayleiskaavaa.

Kaavatunnus

609 1623

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja alustava kaavaluonnos nähtävillä 15.6.-15.7.2013.
  • Asemakaavaluonnos nähtävillä 16.11.-16.12.2013.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 8.6.2015.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 18.6.2015-17.7.2015.
  • Kaava hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.2.2016.
  • Lainvoimainen 30.3.2016.