Vähä-Väkkärän ranta-asemakaava

Vähä-Väkkärän ranta-asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Ranta-asemakaavan muutos laaditaan Porin kaupungin Rankun kylän tilalle Sopukka RN:o 6:68 ja osalle tilan Svälsö RN:o 6:70 aluetta. Tilat ovat yksityisen maanomistajan omistuksessa. Kaava-alue sijaitsee noin 25 km Porin keskustasta luoteeseen Norsvälssöön saaren itäosassa. Suunnittelualue on rakentamatonta ranta-aluetta ja pinta-alaltaan noin 3 ha. Rantaviivan kokonaispituus on noin 570 m.

Vähä-Väkkärä
Suunnittelualueen sijainti osoitettu sinisellä yhtenäisellä alueella., by Kaupsu/TB

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena on siirtää ranta-asemakaavan korttelissa 2 sijaitseva tontin nro 3 rakennuspaikka saaren etelärannalle korttelin 3 tontin 4 itäpuolelle paremmin rakentamiseen soveltuvalle alueelle. Rakennuspaikan uusi sijainti rajataan niin, että sen itäpuolella sijaitseva niemi jää rakentamisen ulkopuolelle. Uuden rakennuspaikan rakentamista tullaan ohjaamaan riittävillä kaavamerkinnöillä ja –määräyksillä niin, ettei rakentamisella tule olemaan vaikutusta maisemaan.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilö

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa
Itsenäisyydenkatu 11
33500 TAMPERE

Mika Heikkilä
puh. 0400 234 134
mika.heikkila@ymparistonsuunnittelu.fi

Porin kaupunkisuunnittelu
Hannu Lammi
kaavoitusinsinööri

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2014
  • Ranta-asemakaavaluonnos ja luonnoksen selostus nähtäville 4.2.2014
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ranta-asemakaavaluonnos ja luonnoksen selostus nähtävillä 5.-28.2.2014
  • Ranta-asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 28.6-28.7.2014
  • Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2014
  • Lainvoimainen 11.12.2014