Ehdotusvaiheen yleiskaavat

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMAPUISTON MUUTETTU OSAYLEISKAAVA

Pohjois-Poriin, Pohjajoen ja Uksjärven väliselle alueelle laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaavaehdotus tuulivoimapuiston toteuttamiseksi. Alueen koko on noin 10,1 km² ja sille on tarkoitus sijoittaa enintään 14 kpl nimellisteholtaan 3 – 4,5 MW tuulivoimalaa, joiden tornikorkeus on enintään 150 metriä ja enimmäiskorkeus enintään 220 metriä maanpinnasta. Osayleiskaavaa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 77 a § mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena. Katso kaavan tiedot.


JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

SABA Wind Oy Ab/ SABA Tuulivoima Oy on keskeyttänyt kaavoitushankeen 11.1.2016

Saba Tuulivoima Oy on hankevastaavana tuulivoimapuiston toteuttamiseksi Viasveden ja Makholman väliselle metsäalueelle. Alueen koko on noin 12,2 km² ja sinne on tarkoitus sijoittaa yhdeksän voimalaa, joiden napakorkeus on 100-125 metriä. Tavoitteena on aloittaa tuotanto Jakkuvärkin tuulivoimapuistossa vuonna 2016. Tuulivoimapuiston arvioitu käyttöaika on noin 25 vuotta, jota voidaan jatkaa koneistoja uusimalla. Katso kaavan tiedot.