Vireillä olevat yleiskaavat

TAHKOLUOTO - PAAKARIT OSAYLEISKAAVA

Oikeusvaikutteisena valmisteltava yleiskaava luo kehittämisedellytykset Tahkoluodon satamalle ja siihen tukeutuville toiminnoille sekä osoittaa saariston loma-asunto- ja virkistysalueet. Osayleiskaavalla ohjataan rakentamista loma- ja matkailu sekä loma-asuntoalueilla. Katso kaavan tiedot.

YYTERINNIEMEN OSAYLEISKAAVA

Porin Yyterinniemelle ja sitä ympäröivillä Kokemäenjoen suistoalueelle ja Preiviikinlahdelle ranta-alueineen laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka korvaa Meri-Porin osayleiskaavan 1999 ja Natura-alueiden osalta Porin yleiskaavan 1984. Alueen koko on noin 150 km², josta maata noin 90 km². Katso kaavan tiedot.