Noormarkku-Toukari osayleiskaava

Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Noormarkun-Toukarin osayleiskaava käsittää Noormarkun keskustaajaman, Söörmarkun ja niiden länsi- ja etelä puolisia alueita Toukarille asti Kokemäenjoen Luotsinmäenhaaraan rajoittuen.

Kaavan tavoitteet

Työssä laaditaan Noormarkun-Toukarin oikeusvaikutteinen osayleiskaava ja siihen liittyvät selvitykset.

Hyväksyvä taho

Kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilöt

Risto Reipas, asemakaava-arkkitehti

Kaavan laatijana toimii:
FCG Finnish Consulting Group Oy
Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere

Suunnittelupäällikkö
Helena Ylinen, arkkitehti SAFA 
puh. 010 409 6709 
sähköposti: helena.ylinen@fcg.fi 

Kaavan vaiheet

  • Vireille 18.10.2010.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 23.10.-8.11.2010.
  • Luonnos 20.1.2012, nähtävillä 21.1.-20.2.2012.
  • Kaupunginhallituksen päätös osayleiskaavaehdotuksen nähtävilleasettamisesta 30.9.2013.
  • Osayleisaavaehdotus nähtävänä 5.10.-4.11.2013. 
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.6.2015.
  • KV määrännyt 28.9.2015 §106, että KV:n päätöstä 15.6.2015 § 63 ei muuteta ja määrää samalla (MRL 210 §) päätöksen tulemaan voimaan niiltä osin, joihin valitus ja oikaisukehotus eivät kohdistu (a-alue).
  • Kuulutettu 11.11.2015.