Nähtävänä nyt

Toivomme toistaiseksi kaavoihin tutustumista ensisijaisesti verkossa

Kaupunkisuunnittelussa nähtävillä olevat asiakirjat löytyvät tältä verkkosivulta.

Kaavasivuilla on asiakirjojen lisäksi suunnittelijan yhteystiedot. Voit kysyä kaavasta sähköpostilla tai soittamalla. Tarvittaessa voit varata suunnittelijalta myös etätapaamisen. Etätapaamisen voi järjestää Skype- tai Teams-sovelluksella.

 

Nähtävillä olevat kaavat

Yleiskaavaluonnos nähtävillä 1.7.-3.9.2021

Asemakaavaehdotukset nähtävänä 1.7.-31.8.2021

  • LIINAHARJA 26. kaupunginosan korttelien 56 (osa) ja 70 sekä puiston Vehnäpelto (osa) asemakaavan muutos 609 1746
  • FINPYY 81. kaupunginosan korttelia 20 (osa) sekä asumista palvelevaa yhteiskäyttöistä korttelialuetta (AH) ja puistoaluetta (Härkäpuisto) koskeva asemakaavan muutos 609 1728
  •  ISOSANTA 8., TOEJOKI 52., HYVELÄNVIIKI 54. ja LOTSKERI 55. kaupunginosien (Maantien 2660 liikennealueen kaduksi muuttaminen ja kiertoliittymä) asemakaavan muutos 609 1748

Asemakaavamuutos vireille,
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 24.6. - 23.7.2021

  • KARJARANTA 21. kaupunginosan korttelia 60, yleistä pysäköintialuetta ja niiden välistä katualuetta (Verstaskatu) koskeva asemakaavan muutos 609 1752

Asemakaavaluonnos nähtävillä 17.6. - 17.8.2021

  • PEITTOO 93. kaupunginosan 1. asemakaava (Peittoon kierrätyspuisto) 609 1718

 

 Uutisia ja muuta ajankohtaista