POIKKEAMINEN LUOTSINMÄEN 49. KAUPUNGINOSASSA

Envor Pori Oy hakee poikkeamislupaa MRL:n 58 §:n määräyksistä biokaasulaitosrakennuksen, mädätyssäiliön, reaktorin ja varastorakennuksen rakentamiselle määräalalle tiloista Viiki 1 609-411-8-6, Viiki 2 609-411-11-7 ja Laidunmaa 609-411-14-10 Luotsinmäen kaupunginosassa. Suunnitellun reaktorin korkeus on 35 m, laitos- ja varastorakennusten korkeudet ovat 11 m. 

Rakennuspaikan alue on asemakaavassa osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET). Rakennukset sijoittuvat rakennusalalle, jolla rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus tulee olla enintään 9,0 metriä. 

Poikkeamisen johdosta varataan MRL:n 173 §:n ja MRA:n 86 §:n nojalla naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. 

Mahdolliset poikkeamista koskevat kirjalliset muistutukset tulee jättää 3.1.2018 mennessä Porin kaupunkisuunnitteluun Valtakatu 4 (7.krs) 28100 Pori. Asiakirjat liitteineen ovat nähtävissä virka-aikaan kaupunkisuunnittelussa.

 

Sijainti kartalla

Rakennuspaikka on merkitty punaisella pallolla karttaan.