Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Porin Jokikeskus > Alueen esittely

Alueen esittely

Porin Jokikeskus korostaa Kokemäenjokea kaupunkikeskustan identiteettiä ja vetovoimaa vahvistavana elementtinä. Joki ei ole erottava vaan yhdistävä tekijä. Porin Jokikeskuksen alue sijaitsee Kokemäenjoen ranta-alueelle aivan Porin ydinkeskustan läheisyydessä. Etelärannasta kauppatorille on matkaa vain muutaman korttelin verran.

kuva Kuva: Suomen Ilmakuva Oy

Osa kansallista kaupunkipuistoa

Porin Jokikeskuksen alue on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä ja keskeinen osa Porin kansallista kaupunkipuistoa, joka perustettiin keväällä 2002. Jokikeskus toteuttaa Porin kansallisen kaupunkipuiston tavoitteita, jotka sijoittuvat luotojen alueelle ja kaupunkikeskustaan.

Toteuttaa kaupunkistrategiaa

Porin Jokikeskus toteuttaa myös Porin kaupunginhallituksen hallitusohjelmaa ja Pori 2016 kaupunkistrategiaa. Porin kaupunginhallitus korostaa hallitusohjelmassaan Poria tapahtumakaupunkina ja velvoittaa kehittämään sen toimintaympäristöä. Samanaikaisesti vireillä olevat yksittäiset hankkeet, kuten Porin Puuvillan ja Porin Oluttehtaan uuskäyttö synnyttävät toisiaan tukevia kehittämismahdollisuuksia.

Kohteena jokirannat

Jokikeskuksen kehittämistoimenpiteet toteutetaan Etelärannan, Kirjurinluodon ja Pohjoisrannan alueilla. Etelärantaan ja Puuvillanpuistoon suunnitellaan ranta-alueiden kunnostamista ja nykyisistä rakenteista joelle päin suuntautuvaa terassointia. Rantoja yhdistävän liikkumisen ja elävyyden lisäämiseksi alueelle suunnitellaan myös uutta kevyenliikenteen siltayhteyttä. Silta suunnitellaan kulkemaan Etelärannasta Kirjurinluodon kärjen kautta Puuvillanrantaan. Kehittämisessä painotetaan alueen toiminnallisuuden ja elävyyden lisäämistä. Yhteyksien ja saavutettavuuden parantamisen ohella alueen veneilypalveluita ja opasteita kehitetään. Rantojen aktivointi ja alueen käytön ympärivuotinen lisääntyminen ovat Jokikeskuksen keskeisimpiä tavoitteita.