Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Porin kansallinen kaupunkipuisto > Alueet

Alueet

Alueiden esittely

Tässä osassa esitellään kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvien osa-alueiden yleiset piirteet ja erityisarvot.

Porin kansallinen kaupunkipuisto on toimintojensa ja sijainnin perusteella jaettu kolmeen aluekokonaisuuteen:

| Luotojen alue | Kaupunkikeskusta | Urheilukeskus ja Porin metsä |

Luotojen alue käsittää pääsääntöisesti luonto- ja virkistysalueita. Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet ja puistot keskittyvät kaupunkikeskustan alueelle. Porin metsän ja urheilukeskuksen alue muodostavat oman laajan ja yhtenäisen kaupunkilaisten vapaa-ajan ja virkistyksen kohteen kaupunkikeskustan eteläpuolella.

Porin kansallisen kaupunkipuiston erityispiirteitä ja vetovoimatekijöitä ovat: historiallinen puistoarkkitehtuuri, ristikkäispuistojen kokonaisuus, rakennettu kulttuuriympäristö, mustavarisyhdyskunnat, pohjoismaiden laajin suistoalue sekä ennen kaikkea puiston muodostaman kokonaisuuden eheä viherrakenne ja puiston helppo saavutettavuus kaupunkikeskustassa ja sen tuntumassa.

Pääosa kansallisen kaupunkipuiston maa-alueista ja merkittävä osa rakennetuista kulttuuriympäristöistä on Porin kaupungin omistuksessa. Valtion omistamaa tie- ja rautatiealuetta hallinnoivat VR-yhtymä Oy, Ratahallintokeskus ja Tiehallinnon Turun piiri. Kaupungin jälkeen alueen merkittävin maanomistaja on Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, jonka omistuksessa ovat Keski-Porin kirkko ja kirkkopuisto, seurakunnan hallintokeskus ja hautausmaat. Lisäksi on muutamia yksityisiä maanomistajatahoja.