Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Porin kansallinen kaupunkipuisto > Alueet > Kaupunkikeskusta

Kaupunkikeskusta


Yleiskuvaus:

Kaupunkikeskustan alue koostuu Pohjois- ja Etelärannan alueista, Kivi-Porista, ristikkäispuistoista ja sen varrella olevista arvorakennuksista, vanhasta hautausmaasta ja Käppärän hautausmaasta arvorakennuksineen, koulukorttelien alueesta, rautatieaseman alueesta sekä valtatie 2:n ja rautatien alittavasta Porttaali-tunnelista. Alueen nykyinen käyttö on moninaista. Kaupunkikeskustan toimintojen lisäksi historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaalla alueella on muun muassa lukuisia kulttuurimatkailukohteita, teollisuutta, puistoja, virkistyskäyttöä, hautausmaita ja kirkkoja.

Erityisarvot:

Pohjoisrannan vanha, monipuolinen ja monumentaalinen teollisuusmiljöö ja Etelärannan aikakautensa huomattavin yhtenäinen kivikaupunkikokonaisuus Kivi-Pori muodostavat Kokemäenjoen rantaan kansallisesti ainutlaatuisen kaupunkimaiseman.

Kaupunkia itä-länsi- ja etelä-pohjoissuunnassa halkova puistoakseli on kansallisen kaupunkipuiston kaavahistoriallisesti näkyvin elementti ja Porin tunnusmerkki. Chiewitzin kaavan mukaiset ristikkäispuistot jäsentävät kaupunkitilaa selkeästi ja muodostavat merkittävän viherrakenteen ja turvallisen kevyenliikenteen kulkuväylän kaupunkikeskustan sisälle. Puistoakselien varrelle on keskittynyt kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokasta rakennuskantaa. Ristikkäispuistossa on myös Porin nimikkolinnun, mustavariksen, pesimäyhdyskuntia.

Puistokadut yhdistävät kaupungin muut viheralueet toisiinsa. Kaupungin hautausmaat muodostavat viherrakenteellisen jatkeen Länsipuistolle. Hautausmaiden alueella on mielenkiintoinen kulttuurihistoriallinen menneisyys ja siellä on merkittäviä rakennusmuistomerkkejä.

Koulukorttelien alue on Porin IX kaupunginosassa arkkitehti Andersinin laatiman Porin yleisasemakaavan (1923) mukaisesti rakennettu julkisten rakennusten kokonaisuus, joka koostuu pääosin koulurakennuksista ja rautatieasemasta. Aluetta on esitetty valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon.

Tavoitteet:

Kaupunkikeskustan alueen päätavoitteita ovat:

  1. Etelä- ja Pohjoisrannan valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön kehittäminen kokonaisuutena ja sen maisemallisen arvon korostaminen.
  2. Teollisen kulttuuriympäristön ominaisluonteen säilyttäminen Pohjoisrannalla.
  3. Viherrakenteen ylläpitäminen ja vahvistaminen.
  4. Ristikkäispuistojen historiallisten ominaispiirteiden ja arvokkuuden korostaminen ja käytön lisääminen.
  5. Rakennetun kulttuuriympäristön arvokkuuden ylläpitäminen, säilyttäminen ja kehittäminen.
  6. Kaupunkiympäristön elävyyden ylläpitäminen ja lisääminen.
  7. Liikkumismahdollisuuksien parantaminen kansallisessa kaupunkipuistossa.
  8. Hautausmaiden ylläpito ja kehittäminen niiden historiallisia arvoja vaalien.
  9. Kaupunkikeskustan ja urheilukeskuksen välisen yhteyden - Porttaalin seudun - vehreyden lisääminen ja selkeyttäminen kevyenliikenteen väylänä.
  10. Rantarakentamisen maisemallisten näkökulmien huomioiminen.