Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Porin kansallinen kaupunkipuisto > Alueet > Luotojen alue

Luotojen alue


Yleiskuvaus:

Luotojen alue koostuu Kokemäenjoen suistoalueen, Kirjurinluodon, Polsanluodon, Liljanluodon, Hanhiluodon, Kvistinluodon ja Hevosluodon kaupunkipuistoon kuuluvista alueista. Alueen nykyinen käyttö keskittyy pitkälti virkistys- ja vapaa-ajan toimintaan sekä maanviljelyksen harjoittamiseen. Luotojen alue toimii yhteytenä kaupunkia ympäröivään maaseutuun.

Erityisarvot:

Luotojen alue on osa Suomen edustavinta suistomuodostumaa ja arvokasta lintuvesialuetta. Se muodostaa monin paikoin verraten luonnontilaisen ekologisen käytävän suistosta kaupungin keskustaan. Maiseman erityispiirre ovat keskustan läheiset, jokivarsien halkomat avoimet viljelysmaat. Alueella on maankäytön eri aikoina ja eri tavoin muokkaamaa luontoa ja juuri näiden kulttuuristen kehitysvaiheiden vuoksi siitä on tullut sellainen kuin se tänään on. Luotojen alue kuvastaa maaseudun ja kaupungin välistä jatkuvaa vuorovaikutusta.

Tärkeä osa luotojen aluetta on kaupungin keskellä sijaitseva Kirjurinluodon suuri puistoalue, jonka yhteydessä on muun muassa laaja, viherympäristöön sijoittuva tapahtuma-alue. Kirjurinluoto on valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde, jonka tapahtumallisena erityisarvona ovat perinteikkäät Pori Jazz -festivaalit.

Huvilajuovan varrella sijaitsee 1900-luvun alkuvuosikymmeninä syntynyt, kulttuurihistoriallisesti arvokas, eheänä säilynyt ja valtakunnallisesti ainutlaatuinen huvilakokonaisuus. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä on myös Luodon yhtenäinen siirtolapuutarha-alue.

Tavoitteet

Luotojen alueen päätavoitteita ovat:
 1. Alueen nykyisten erityisarvojen säilyttäminen
 2. Muutosten mahdollistaminen erityisarvoja vaalien ja niitä arvostaen.
 3. Maisemakuvan vaihtelun säilyttäminen ja lisääminen.
 4. Alueen säilyttäminen ja kehittäminen ekologisena käytävänä suistosta kaupungin keskustaan.
 5. Luonnonympäristöjen - erityisesti juopien varren kasvillissuusvyöhykkeiden - luonnontilaisuuden säilyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden kehittäminen.
 6. Tulvansuojelu ja eroosion esto sekä maisemallisten että ekologisten tavoitteiden huomioiminen näissä asioissa.
 7. Avoimen maisemakuvan säilyttäminen ja hyödyntäminen peltoalueilla. Peltoalueiden säilyttäminen soveltuvin osin viljelykäytössä tai niiden hoitaminen niittyinä.
 8. Jokirantojen saavutettavuuden parantaminen.
 9. Virkistyskäyttömahdollisuuksien turvaaminen ja kehittäminen.
 10. Suurtapahtumien kehittymisen mahdollistaminen ja sovittaminen kansallisen kaupunkipuiston tavoitteisiin.
 11. Palvelutarjonnan monipuolistaminen.
 12. Avoin suhtautuminen taidetoimintaan.
 13. Huvilajuovan vaaliminen eheänä kulttuuriympäristökokonaisuutena