Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Porin kansallinen kaupunkipuisto > Alueet > Urheilukeskus ja Porin metsä

Urheilukeskus ja Porin metsä


Yleiskuvaus:

Porin metsän ja urheilukeskuksen alueeseen kuuluvat Isomäki, Porin metsä, urheilukeskus, maauimala ja stadion. Porin metsä on luonnonarvoiltaan ja maisemaltaan arvokas, vanha historiallinen alue, jota käytetään pääsääntöisesti vapaa-ajan- ja virkistystoimintoihin. Porin metsä toimii kansallisen kaupunkipuiston yhteytenä kaupunkia ympäröivään maaseutuun.

Erityisarvot:

Porin metsä on porilaisten merkittävin lähimetsä. Se on polkujen ja ulkoiluteiden halkoma, metsäinen ulkoilu- ja virkistysalue aivan keskustan tuntumassa. Alue toimii sekä kaupunkilaisten yhteisenä lähivirkistysalueena että eräänlaisena keskustan ja maaseudun yhdistävänä rajatilana. Porin metsässä on intensiivistä virkistyskäyttöä ympäri vuoden ja yhdessä urheilukeskuksen kanssa se on suurin monipuolisten urheilupalvelujen keskittymä ja tarjoaja Porin kaupungissa.

Koko Porin metsälle on luonteenomaista voimakas ihmistoiminnan vaikutus. Siitä huolimatta - ja osin myös tästä johtuen - se on luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä. Metsässä ei ole täysin luonnontilaisena säilyneitä alueita, mutta se tarjoaa erinomaiset lähtökohdat luonnon monimuotoisuuden, luonnontilaisuuden ja metsän esteettisten ja virkistyskäyttöarvojen lisäämiseen.

Ympäristöstään selvästi kohoavan Isomäen maisemallinen merkitys on erittäin suuri ja se voidaankin lukea kaupungin merkittävimpien maamerkkien joukkoon. Isomäki ja sitä kiertävä ulkoilupolkuverkosto sekä maauimalan ympäristö muodostavat professori Yrjö Lindegrenin yleissuunnitelmassa esitetyn kansanpuistoalueen. Siten tällä alueella on myös arkkitehtuuri- ja kaavahistoriallista merkitystä.

Tavoitteet:

Urheilukeskuksen ja Porin metsän päätavoitteita ovat:

Urheilukeskus

 1. Urheilualueen rakennusten maisemointi viherratkaisuin sekä rakennusten välisten tilojen jäsentäminen ja ja hoito osana alueen viherrakennetta.
 2. Urheiluseurojen ja liikuntapaikkojen käyttäjien aktivointi rakennusten ja niiden lähiympäristöjen kaunistamiseen ja maisemointiin.
 3. Liikuntapaikkarakentamisessa noudatetaan voimassa olevaa asemakaava.
 4. Sisääntuloreittien maisemallisen arvokkuuden parantaminen.
 5. Maauimalan rakennusten ja ympäristön vaaliminen arkkitehtuuria ja aikakauden ihanteita kunnioittaen.
 6. Paikoitusalueiden ja niihin liittyvien viheralueiden nykyistä selkeämpi jäsentely.
 7. Urheilukeskuksen korkea käyttöaste


Porin metsä

 1. Eri käyttömuotojen yhteensovittaminen.
 2. Virkistyskäyttömahdollisuuksien turvaaminen ja kehittäminen.
 3. Luonnon monimuotoisuuden ja esteettisten arvojen lisääminen.
 4. Alueen vesitalouden järjestäminen.
 5. Tiedottamisen lisääminen reittien ja luonnonarvojen osalta.