Etusivu > Kaupunkisuunnittelu > Porin kansallinen kaupunkipuisto > Kohtaamisen paikat

Kohtaamisen paikat

kuva

Satakuntaliitto on myöntänyt EU-osarahoitteista tukea Porin teknisen palvelukeskuksen Kohtaamisen paikat -hankkeelle. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla lisätään Porin kansallisen kaupunkipuiston ja erityisesti Jokikeskuksen alueen viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta sekä parannetaan alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Toinen keskeinen tavoite hankkeessa on alue- ja ympäristötietoisuuden edistäminen sekä kotiseututuntemuksen lisääminen.

Keskeinen osa hanketta on Jokikeskuksen yleissuunnitelman laatiminen yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa. WSP Finland Oy valittiin yleissuunnitelman laatijaksi vuonna 2011 käydyn Jokikeskuksen suunnittelu- ja tarjouskilpailun perusteella. Jokikeskuksen kehittämisen ja yleissuunnitelman laatimisen laaja-alaisena tavoitteena on Jokikeskuksen alueen vetovoimaisuuden, ympärivuotisen käytön ja viihtyisyyden lisääminen. Yleissuunnitelman laatiminen on jatkoa Jokikeskuksen taustaselvitys -hankkeelle, joka käynnistyi kesällä 2010. Kohtaamisen paikat -hankkeessa jatketaan taustaselvityksessä aloitettua kehittämistä ja edistetään suunnitelmien toteutumista. Yleissuunnitelman pohjana on suunnittelu- ja tarjouskilpailun voittanut kilpailuehdotus nimeltä ”BIRDY”.

Jokikeskuksen lisäksi Kohtaamisen paikat -hankkeessa kehitetään Porin kansallisen kaupunkipuiston alueita laajemminkin. Porin kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta tulee vuonna 2012 kuluneeksi 10 vuotta ja juhlavuoden aikana toteutettavat toiminnot ja tapahtumat ovat tärkeä osa hanketta. Juhlavuoden aikana pyritään lisäämään Porin kansallisen kaupunkipuiston näkyvyyttä ja roolia kaupunkilaisten arjessa. Tavoitteena on lisäksi edistää ympäristötietoisuutta sekä lisätä paikallisten arvojen tuntemusta.

Yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen

Tärkeä osa Kohtaamisen paikat -hanketta on alueen toimijoiden välisen yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen. Hankkeessa luodaan edellytyksiä laajamittaiselle yhteistyölle ja osallistumiselle. Asukkaiden ja matkailijoiden osalta tavoitteena edistää kaupunkipuiston tuntemusta ja arvostusta. Kansallinen kaupunkipuisto ja Kohtaamisen paikat -hanke on juhlavuonna mukana lukuisissa tapahtumissa, yhtenä esimerkkinä Suomi Areenan kansalaistori.
Jokikeskuksen alueella yhteistyö laajenee yritysmaailmaan ja tavoitteena on nostaa esiin uusia toimintamahdollisuuksia ja kehittämisideoita. Veneilypalveluiden kehittäminen ja Jokikeskuksen alueen toiminnallisuuden parantaminen ovat keskeisessä roolissa.

Lisätietoja hankkeesta:

Porin kaupunki, tekninen palvelukeskus
Hankekoordinaattori Sari Parkkali
044 701 0263, sari.parkkali(@)pori.fi
Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori

Rahoittajat

kuva
kuva
kuva
kuva
kuva
kuva
kuva
kuva
kuva