Jokikeskuksen suunnittelukilpailu

Keväällä 2011 käynnistettiin suunnittelukilpailu sillan ja rantojen suunnittelusta. Kilpailun voittajaksi ja jatkosuunnitteluun valittiin WSP Finland Oy:n ja Arkkitehdit NRT Oy:n suunnittelema Birdy (ehdotus nro 6).

1. Tanssi 

Suunnittelutiimi: 
Projektipäällikkö: Ilkka Vilonen, Ramboll Finland Oy
Varaprojektipäällikkö: Eetu Partala, Ramboll Finland Oy

Silta: 
Ilkka Vilonen
Eetu Partala
Eeva-Kaisa Mäkelä
Stephen James (Ramboll UK)
Stephen Crawford (Ramboll UK)
Dan Woodier (Ramboll UK)

Maisema ja ympäristö: 
Eevaliisa Härö
Katja Virtala
Elina Kalliala
Saija Vihervuori
Aija Nuoramo
Juha Hälikkä

Geotekniikka:
Hannu Kaleva
Jouko Noukka

2. Synkooppi 

Työryhmään ovat kuuluneet: 
Dipl. ins. Risto Ollila, Pöyry Finland Oy, pääsuunnittelija sillat ja rakenteet
Tekn. lis. Juhani Karri, Pöyry Finland Oy, siltasuunnittelu
Arkkitehti SAFA Jussi Murole, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, pääsuunnittelija arkkitehtuuri
Arkkitehti SAFA Tuomas Seppänen, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, arkkitehtuuri
Arkkitehti SAFA Teemu Seppänen, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, arkkitehtuuri
Ark. yo. Katriina Koivusalo, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, arkkitehtuuri
Dipl. ins. Vesa Rönty, Pöyry Finland Oy, siltasuunnittelu
Maisema-arkkitehti Elina Kataja, Pöyry Finland Oy, pääsuunnittelija ympäristö
Maisema-arkkitehti Anna Levonmaa, Pöyry Finland Oy, ympäristösuunnittelu
Dipl. ins. Marko Laurila, Pöyry Finland Oy, pääsuunnittelija geotekniikka
Dipl. ins. Risto Ketonen, Pöyry Finland Oy, geotekniikka
Kuvataiteilija Tülay Schakir, valosuunnittelu

Tekijänoikeudet ehdotukseen omistavat Pöyry Finland Oy ja Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy yhdessä, lukuun ottamatta ehdotukseen sisältyvää valotaideteosta, jonka tekijänoikeuden omistaa kuvataiteilija Tülay Schakir.

3. Suisto

Tekijät:
Sillan pääsuunnittelija: DI Jussi Luokkakallio
Sillan rakennesuunnittelija: DI Niklas Gordin
Arkkitehtuuri: Timo Urala, arkkitehti SAFA
Arkkitehtuuri avustaja: Sisko Hovila, arkkitehti
Avustaja, sillan kuvasovitukset: Sebastian Savolainen, B.Arch.
Avustaja, kustannuslaskenta: Jouko Waris, hortonomi

Tekijänoikeuksien haltija Sito Oy

4. Karhujen Selät

Suunnitteluryhmä:

Asiantuntijat: 
Sillan pääsuunnittelija: Esko Järvenpää
Arkkitehti: Jyrki Tasa, NRT Arkkitehdit Oy
Maisema-arkkitehti: Arto Kaituri
Rantarakenteet ja arkkitehtuuri: Arto Kaituri ja Tuomas Vuorinen
Liikenne: Jari Laaksonen
Valaistus: Sirpa Laitinen
Tuuli: Risto Kiviluoma

Sillansuunnittelu:
Antti Karjalainen, suunnittelu
Pekka Pulkkinen, laadunvarmistus ja ohjaus

Rakenteiden analysointi:
Simon De Neumann
Erik Eriksson

CAD-mallinnus ja visualisointi:
Simo Örnberg
Kari Nikula

Piirustukset:
Hannu Suojanen
Outi Pekkala

Kustannusarviot: 
Antti Hauru

Tekijänoikeus: WSP Finland Oy

5. Siivet 

Ehdotuksen tekijät:
Siltasuunnittelu/ Sillan tekijänoikeus Pontek Oy
DI Juhani Hyvönen, Pontek Oy
Arkkitehti Hanna Hyvönen, Pontek Oy

Satamatekninen ja rantarakenteiden suunnittelu / Rantarakenteiden tekijänoikeudet FCG Oy
DI Seppo Virmalainen, FCG Finnish Consulting Group Oy
Ins. AMK Markku Vähäkäkelä, FCG Finnish Consulting Group Oy

Ympäristö- ja arkkitehtisuunnittelu / Ympäristö- ja arkkitehtisuunnittelun tekijänoikeus FCG Oy ja Arkkitehtistudio M&Y
Maisema-arkkitehti Eeva Eitsi, FCG Finnish Consulting Group Oy
Maisema-arkkitehti Taina Tuominen, FCG Finnish Consulting Group Oy
Arkkitehti Helena Ylinen, FCG Finnish Consulting Group Oy
Arkkitehti Mari Seppä, FCG Finnish Consulting Group Oy
Arkkitehti Kimmo Ylä-Anttila, arkkitehtistudio M&Y Oy
Arkkitehti Antti Moisala, arkkitehtistudio M&Y Oy

Ympäristötaiteen suunnittelu/ Ympäristötaiteen tekijänoikeus Pertti Kukkonen
Kuvanveistäjä Pertti Kukkonen

Valaistussuunnittelu / Valaistussuunnittelun tekijänoikeus Valoa Design Oy
Valaistussuunnittelija Roope Siiroinen, Valoa Design Oy
Valaistussuunnittelija Tuula Lepistö, Valoa Design Oy

Geosuunnittelu
DI Matti Honkaniemi, FCG Finnish Consulting Group Oy

6. Birdy (suunnittelukilpailun voittaja)

Työryhmä:
WSP Finland Oy:
DI Sami Niemelä, pääsuunnittelija
DI Ilkka Ojala, silta- ja rakennesuunnittelija
DI Kalle Nikula, silta- ja rakennesuunnittelija
DI Atte Mikkonen, silta- ja rakennesuunnittelija
maisema-arkkitehti Arto Kaituri, ympäristösuunnittelu
arkkitehti Tuomas Vuorinen, ympäristösuunnittelu, havainnekuvat
DI Kari-Matti Malmivaara, pohjarakennus
TaM Pia Salmi, valaistus
Jari Laaksonen, liikennesuunnittelu

Alikonsultti Arkkitehdit NRT Oy:
arkkitehti, SAFA Jyrki Tasa, arkkitehti-asiantuntija
arkkitehti, SAFA Teemu Tuomi, arkkitehti-asiantuntija

Tekijänoikeudet WSP Finland Oy