Kesätyöseteli nuorille

Kesätyöseteleitä jaetaan sadalle vuonna 2003-2004 syntyneelle porilaiselle nuorelle helpottamaan kesätöiden saantia.

Kesätyöseteleitä jaetaan 100. Hakemukset pitää laittaa 8. helmikuuta mennessä. Jos hakijoita on enemmän, setelit arvotaan kaikkien hakijoiden kesken.

Kesätyösetelin avulla nuori voi hakea töihin Porissa toimiviin yrityksiin, yhdistyksiin ja järjestöihin, säätiöihin ja seurakuntiin. Kun nuori on saanut kesätyöpaikan, työnantaja täyttää kesätyösetelin loppuun ja lähettää sen hakemuksessa määriteltyyn Porin kaupungin toimipisteeseen. 

Kesätyön tulee ajoittua 1.5.-30.9.2019 väliselle ajalle. Työaika on oltava vähintään 30 tuntia viikossa. Palkka pitää olla kyseisen alan työehtosopimuksen mukainen kesätyöntekijän palkka, kuitenkin vähintään 5 euroa tunnissa.  

Tuen määrä riippuu työsopimuksen pituudesta. Porin kaupunki maksaa tuen työnantajalle työsopimuksen pituuden mukaan. 

Taulukosta näkee, miten raha määräytyy: 

  • 1 viikko = 85 euroa
  • 2 viikkoa = 170 euroa
  • 3 viikkoa = 255 euroa
  • 4 viikkoa = 340 euroa
  • 5 viikkoa = 425 euroa
  • 6 viikkoa = 510 euroa

 Mikäli Kesätyöseteliä ei käytetä, se tulee palauttaa postitse tai tuoda Ohjaamo Satakuntaan, os. Yrjönkatu 17, 28100 Pori. Näin se voidaan antaa eteenpäin toiselle nuorelle.

Lisätietoja:
Auli Frondelius
Kesätyöpaikkatuki
puh. 044 701 9029
auli.frondelius@pori.fi

Johanna Koskela
Työvoimasuunnittelija
puh. 044 701 1050
johanna.koskela@pori.fi

Juha Laine
Työllisyyden hoidon päällikkö
puh. 044 701 1048
juha.laine@pori.fi