Keskustan kehittäminen

Lähtökohdat

Kaupunkikeskustaa on kehitetty 1970-luvulta alkaen johdonmukaisesti. Yksi ratkaiseva tekijä on ollut päätös perustaa Kävelykatu osalle Yrjönkatua vuonna 1977. Ydinkeskustan kattava asemakaava valmistui 1986 ja vuonna 1995 valmistui Promenadi-Pori kaupunkikeskustaprojekti 2000. Promenadi-Porin johtoajatuksena on kaupungin ydinkeskustan läpi kulkeva Porttaali -akseli, joka yhdistää Porin kaupunkikeskustan palvelut ja toiminnot reitin varteen. 

Kaupunkikeskustan kehittämisprosessiTavoitteena keskustan kehittämisohjelma ja elinvoimaisuutta vahvistavia hankkeita ja kokeiluja

Kaupunkikeskustan johdonmukainen kehittäminen jatkuu. Pori-sopimuksessa (2017) on todettu, että keskustan kehittämisohjelma laaditaan yhteistyössä toimialueiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa kaupunkisuunnittelun johdolla vetovoiman kehittämiseksi ja elinvoiman parantamiseksi. Suunnittelu on käynnissä, Porin kaupungin lisäksi mukana työssä ovat Porin kaupunkikeskusta ry ja UrbCulturalPlanning –hanke. Kaupunkikeskustan kehittämisohjelman laatimistyö on avoin prosessi ja perustuu kaupunkilaisten ja lukuisien sidosryhmien kanssa käytävään vuorovaikutukseen.

Porin päivänä 28.9.2019 kävelykadulle avattiin kuukaudeksi keskustan kehittämisen tutkimuskeskus Poris. Poris on vuorovaikutuksen ja osallisuuden pop-up-tila, jossa kuka tahansa voi tulla kertomaan ja kehittämään ideoita kaupunkikeskustan tulevaisuudesta. Tavoitteena on kerätä mahdollisimman monipuolinen kokonaiskuva porilaisten keskustan alueeseen liittyvistä toiveista, ajatuksista keskusta-alueen tulevan suunnittelutyön pohjalle.

Poriksen jälkeen työ kaupunkikeskustan kehittämiseksi jatkuu ja kehittämisteemoihin syvennytään erilaisten työpajojen ja hankkeiden avulla. Työpajamenettely ja osallistavat sekä kokeelliset prosessit nähdään kehittämistyön olennaisina osina. Kehittämisohjelman laatimisen rinnalla valmistellaan elinvoimaisuutta vahvistavia hankkeita ja kokeiluja. Yhteistyötahojen verkosto päivittyy prosessin mukana.

 

Ilmakuva keskustasta, keskustan kehittäminen