Keskustan kehittäminen

Lähtökohdat

Porin kaupungin keskustaa on kehitetty 1970-luvulta alkaen johdonmukaisesti. Ratkaiseva tekijä on ollut päätös perustaa Kävelykatu osalle Yrjönkatua vuonna 1977. Ydinkeskustan kattava asemakaava valmistui 1986 ja vuonna 1993 kaupunginvaltuusto hyväksyi Maa-Porin osayleiskaavan sekä Pori 2000 –ohjelman. Kaikkiin talouksiin jaettiin tietoutta kehittämisperiaatteista sekä paikalliseen päätöksentekoon osallistumisen mahdollisuuksista. Kaupunginhallitus nimitti kehitystyöhön projektityöryhmän, joka laati v. 1995 valmistuneen Promenadi-Pori, kaupunkikeskustaprojekti 2000 –ohjelman.

  • Pori.Asenne.Strategia 2025
  • Pori-sopimus 2017
  • Strategiset ohjelmat
  • Promenadi-Pori
  • Porin kansallinen kaupunkipuisto

Tavoitteena keskustan kehittämisohjelma ja elinvoimaisuutta vahvistavia hankkeita ja kokeiluja

Keskustan johdonmukainen kehittäminen jatkuu. Pori-sopimuksessa on todettu, että keskustan kehittämisohjelma laaditaan yhteistyössä toimialueiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa kaupunkisuunnittelun johdolla vetovoiman kehittämiseksi ja elinvoiman parantamiseksi. Suunnittelu on käynnissä, Porin kaupungin lisäksi mukana työssä ovat Porin kaupunkikeskusta ry ja UrbCulturalPlanning –hanke. Kaupunkikeskustan kehittämisohjelman laatimistyö nähdään avoimena prosessina, joka perustuu kaupunkilaisten kanssa käytävään vuorovaikutukseen. Kaupunkilaisilla tarkoitetaan tässä yhteydessä paitsi asukkaita myös yrittäjiä, kaupallisia toimijoita, kiinteistöjen omistajia ja muita sidosryhmiä, jotka vaikuttavat toiminnallaan keskustan elinvoimaan. Porin päivänä 28.9.2019 kävelykadulle avattiin kuukaudeksi keskustan kehittämisen tutkimuskeskus Poris. Poris on vuorovaikutuksen ja osallisuuden pop-up-tila, jossa kuka tahansa voi tulla kertomaan ja kehittämään ideoita kaupunkikeskustan tulevaisuudesta. Tavoitteena on kerätä mahdollisimman monipuolinen kokonaiskuva porilaisten keskustan alueeseen liittyvistä toiveista, ajatuksista keskusta-alueen tulevan suunnittelutyön pohjalle.

Poriksen jälkeen työtä jatketaan ja syvennetään teemakohtaisesti työpajojen avulla. Työpajamenettely ja osallistavat sekä kokeelliset prosessit nähdään kehittämistyön olennaisina osina. Kehittämisohjelman laatimisen rinnalla valmistellaan elinvoimaisuutta vahvistavia hankkeita ja kokeiluja. Yhteistyötahojen verkosto päivittyy prosessin mukana.

Ilmakuva keskustasta, keskustan kehittäminen