Lainaus, palautus ja varaaminen

Laina-ajat

-    Kirjat ja musiikkiäänitteet 28 vrk
-    DVD:t, videot, konsolipelit ja lehdet 14 vrk (kirjastoautossa 28 vrk)
-    Pikalainat 14 vrk

Laina-aika päättyy eräpäivänä, kun kirjasto suljetaan ja verkkokirjastossa vuorokauden vaihtuessa.  Eräpäivät näkyvät eräpäiväkuitissa, jonka saa lainauksen yhteydessä. Lainat voi palauttaa mihin tahansa Satakirjastoon toimipaikan aukioloaikana. Poikkeuksena ovat erikoisaineistot, kuten liikuntavälineet, jotka tulee palauttaa siihen kirjastoon, josta ne on lainattu. Palautuksesta saa halutessaan kuitin.

Joissakin kirjastoissa on palautusluukku. Luukun kautta palautettu aineisto rekisteröidään palautetuksi seuraavana kirjaston aukiolopäivänä. Lainojen palauttaminen luukun kautta on asiakkaan vastuulla.

Eräpäivämuistutus

Asiakas saa halutessaan 1-5 päivää ennen eräpäivää ilmoituksen lähestyvästä eräpäivästä sähköpostilla, mikäli kirjastolla on asiakkaan sähköpostiosoite. Eräpäivä on sitova, vaikka asiakas ei olisikaan saanut ilmoitusta lähestyvästä eräpäivästä. Kirjastot eivät vastaa tietoliikenneyhteyksien häiriöistä, eivätkä häiriöt vähennä mahdollisia maksuja.

Lainojen enimmäismäärä

Yhden asiakkaan lainojen enimmäismäärä voi olla korkeintaan 150 lainaa. Aineistokohtaiset rajoitukset ovat mahdollisia. Asiakkaalla voi olla yhdellä kertaa 150 lainaa, joista CD-levyjä korkeintaan 50 kpl ja DVD-levyjä korkeintaan 30 kpl, konsolipelejä korkeintaan 10 kpl ja Blu-Ray-levyjä korkeintaan 10 kpl.

Lainojen uusinta ja varaaminen

Lainat voi uusia kahdeksan (8) kertaa. Uusimisen voi tehdä kirjastossa, puhelimitse tai verkossa. Uusiminen ei onnistu, jos aineistosta on varauksia tai asiakas on menettänyt lainausoikeutensa. Joidenkin aineistojen uusimisessa voi olla rajoituksia, esim. pikalainoja ei voi uusia.

Satakirjastojen aineistoa voi varata. Varaaminen on maksutonta. Varauksen voi tehdä kirjastossa, puhelimitse tai verkossa. Varattu aineisto on noudettava 7 päivän kuluessa saapumisilmoituksen lähettämisestä.

Maksuttomuus, maksut, aineiston korvaaminen ja perintä

Kirjastojen aineistojen käyttö kirjastossa, niiden lainaaminen ja varaaminen on maksutonta. Maksutonta on myös käyttäjille annettava ohjaus, neuvonta ja tietopalvelu.

Eräpäivän jälkeen palautetusta tai uusitusta aineistosta peritään myöhästymismaksu sekä palautuspyynnöistä ja laskutuksesta aiheutuneet kulut. Lasten- ja nuortenosastojen aineistoista ei peritä myöhästymismaksuja.

Myöhästymismaksu kertyy kaikilta eräpäivän jälkeisiltä kalenteripäiviltä enimmäismäärään saakka. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjaston käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön takia. Myöhästymismaksut kirjautuvat asiakastietoihin. Myöhästymismaksut voi maksaa missä tahansa Satakirjastossa tai verkon kautta. Myöhästymismaksuista ei lähetetä erillistä laskua.

Noutamatta jätetyistä varauksista peritään maksu. Maksullista on myös kaukopalvelu. Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta.

Palauttamatta jääneen aineiston sekä siihen liittyvien maksamattomien maksujen laskutuksesta vastaa aineiston omistava kirjasto. Myös nämä laskut voi maksaa mihin tahansa Satakirjastoon tai pankin kautta.

Kirjaston lasku on perimiskelpoinen. Kirjasto käyttää saataviensa perimiseen perintätoimistoa. Perinnässä asiakkaalta laskutetaan aineiston korvaushinta, myöhästymismaksu sekä palautuskehotuksista ja laskutuksesta aiheutuneet kulut, perintäkulut ja lainmukainen viivästyskorko. Myös palauttamaton lasten- ja nuortenaineisto menee perintään. Kirjaston omaisuuden vahingoittaminen pitää korvata.

Lainaus- tai käyttöoikeuden menetys

Lainausoikeuden menettää kaikissa Satakirjastoissa, mikäli jättää jossakin niistä lainat palauttamatta tai maksut maksamatta. Lainausoikeuden menettää, mikäli maksuja on 10 euroa tai sen yli. Lainausoikeuden saa takaisin palauttamalla tai korvaamalla lainat ja maksamalla kertyneet maksut.

Satakirjastot perivät maksamattomia maksuja tehostetusti kerran vuodessa. Tällöin asiakkaan velkasaldon tulee olla nolla euroa, jotta asiakas välttää lainauskiellon.

Kirjastossa on käyttäydyttävä asiallisesti (Järjestyslaki 612/2003). Henkilökunta voi määrätä häiriötä aiheuttavan asiakkaan poistumaan kirjaston tiloista. Asiakas voi saada kirjaston käyttökiellon määräajaksi, jos hän huomautuksista huolimatta aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarantaa sen turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Kirjastokohtainen käyttökielto voi olla enintään 30 päivää. Käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon voi hakea oikaisua kuntalain mukaisesti. Ennen käyttökiellon antamista asiakkaalla on oikeus tulla kuulluksi.

Kaukopalvelu

Satakirjastoista puuttuvaa aineistoa välitetään muista kirjastoista noudattaen kaukopalvelusääntöjä ja lainan antaneen kirjaston ehtoja. Kaukopalvelu on maksullista (hinnat). Kaukopalveluasiakkaalla tulee olla lainausoikeus. Kaukopalvelupyynnön voi jättää tällä lomakkeella.