Kohti hiilineutraalia Poria

Porin kaupunginvaltuuston päätöksellä 23.5.2016, Pori liittyi HINKU –kuntien joukkoon tavoittelemaan 80 % päästövähennystä. Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa (Hinku) kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.
Aurinkoenergiajärjestelmä

Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Porin omien toimintojen lisäksi kaupunki voi vaikuttaa päätöksenteollaan muun muassa maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin Porin alueella. Alueen elinkeinoelämä ja asukkaat kutsutaan mukaan yhteistyöhön. Tavoitteena on päästövähennysten ohella vahvistaa paikallista hyvinvointia esimerkiksi kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta.
Hinku verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus.

Ilmastonmuutoksen hillinnän parhaat käytännöt

Tietoa parhaista käytännöistä levitetään. Tärkein hyvien käytäntöjen levittämiskanava on Hinku-foorumin lisäksi yhteisöllinen verkkopalvelu Energialoikka.

 Hinku-foorumi ilmastotyön tukena

Kuntien ilmastotyön tukena toimii Hinku-foorumi, joka kokoaa yhteen kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset sekä alan asiantuntijat.

 

Ajankohtaista

 

Porin kokonaispäästövähennys HINKU-kuntien kärkiluokkaa. Esitys HINKU-kuntien päästöistä, HINKU-syyspäivillä 31.10.2018.

HINKU-kuntien päästöt v. 2016, Johannes Luonasheimo, SYKE, 31.10.2018

Porin kasvihuonekaasupäästöt vähentyneet 33% tarkastelujaksolla 2005-2015.

Porin kasvihuonekaasupäästöt 2007-2015, Suomen ympäristökeskus 2018.

Päästölaskennassa ei ole mukana päästökauppasektoria.

 

Satatakunnan kasvihuonekaasupäästöt 2007-2015, Suomen ympäristökeskus 2018

Päästölaskennassa ei ole mukana päästökauppasektoria.

 

 

Lisätietoja

Esa Merivalli, HINKU -koordinaattori, projektipäällikkö

p. 044 701 3359, esa.merivalli@pori.fi

 

logo