Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin äänestäjän kotikunnaksi.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Europarlamenttivaalit:
14.5. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen päättyy klo 16:00
19.5. Kotiäänestys

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään joko kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostitse. Ilmoituksen Eduskuntavaalien kotiäänestyksestä on oltava perillä keskusvaalilautakunnassa viimeistään 2.4.2019 ennen kello 16. Ilmoituksen Europarlamenttivaalien kotiäänestyksestä on oltava perillä keskusvaalilautakunnassa viimeistään 14.5. 2019 ennen kello 16. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös toinen henkilö, esimerkiksi lähiomainen.

Kotiäänestys toimitetaan samanaikaisesti vaalien ennakkoäänestyksen kanssa. Porissa Eduskuntavaalien kotiäänestys järjestetään sunnuntaina 7.4.2019 ja Europarlamenttivaalien kotiäänestys 19.5.2019. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan jokaiselle ilmoittautuneelle myöhemmin kirjeitse. 

Ilmoittautumiset:

Isolinnankatu 22 B, 28101 PORI, PL 121
Puhelimitse: 044 701 4412 tai 044 701 1120
Sähköpostitse: vaalit@pori.fi