Vuoron peruuttaminen

Kaikki vuorot, jotka jäävät käyttämättä, on perustelua peruuttaa. Yksittäistä varausta ei laskuteta, jos vuoro perutaan vähintään 14 vrk ennen vuoron ajankohtaa. Sama koskee myös niitä vakiovuoroja, joihin saadaan uusi käyttäjä. Käyttämättä jäävät vakiovuorot laskutetaan varausten mukaan.

Peruutukset ja muutokset vain kirjallisena osoitteeseen peruutus.tilavaraus@pori.fi tai Porin kaupungin sivistystoimiala, Tilavaraukset, PL 121, 28101 Pori.

Jos toimiala sään tms. syyn vuoksi peruuttaa käyttövuoron, sitä ei laskuteta.

Mikäli vakiovuoron yksittäinen käyttövuoro keskellä kautta peruutetaan, peritään siitä maksu. Mikäli leiritilan varauksen peruutus tehdään myöhemmin kuin 14 vrk ennen varauksen alkua, peritään tilan varaajalta 50% varatun tilan vuokrasta. 1.6.-31.8. menettely koskee kaikkia leiritilojen varauksia ja muuna aikana viikonloppuvarauksia.