Maksuhäiriöt

1.11.2017 alkaen liikunta- ja nuorisoyhdistysten mahdollisissa maksuhäiriötapauksissa noudatetaan kaupungin perintäohjeita.
Tiivistelmä ohjeista ja niiden soveltamisesta: Maksulykkäyksen voi myöntää sivistystoimen toimialajohtaja. Maksulykkäysanomukseen on sisällytettävä erääntyneiden erien maksuohjelma. Ellei yhdistys hae maksulykkäystä kahden viikon kuluessa maksamatta jääneen laskun maksukehotuksen eräpäivästä tai maksulykkäystä ei hakemuksesta huolimatta myönnetä, erääntynyt kaupungin saatava siirtyy perintään. Maksuhäiriötapauksissa kaupunki voi kuitata saatavansa suoraan esim. yhdistykselle maksuun pantavasta avustuksesta. Maksuhäiriötapauksissa kaupunki voi keskeyttää em. ohjeen mukaan toimituksen tai palvelun velalliselle.