Etusivu > Kulttuuri > Museot > Satakunnan Museo > Kulttuuriympäristö > Arkeologinen kulttuuriperintö

Arkeologinen kulttuuriperintö

Satakunnan Museon ja Museoviraston välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti Satakunnan Museo hoitaa toimialueellaan myös arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyviä asiantuntija- ja viranomaistehtäviä. Museon arkeologi tekee maastotarkastuksia ja neuvoo ja ohjaa muinaisjäännöksiin ja esihistoriaan liittyvissä kysymyksissä. Maksullisena asiantuntijapalveluna Satakunnan Museo tekee lisäksi arkeologisia inventointeja ja työhankkeiden valvontaa.

Satakunnan esihistoria

Satakunnan esihistoria on rikas ja mielenkiintoinen. Maakunnasta tunnetaan monia tutkimushistoriallisesti merkittäviä ja jo varhain muistiinmerkittyjä muinaisjäännöksiä, kuten Euran Käräjämäki, Kiukaisten (nyk. Nakkila) Uotinmäki ja Panelian Kuninkaanhauta. Kaikkiaan Satakunnasta on tiedossa toista tuhatta muinaisjäännöskohdetta kaikilta esihistorian ajanjaksoilta ja alueen kaikista osista. Lisätietoja Satakunnan muinaisjäännöksistä löydät mm. Museoviraston ylläpitämästä kulttuuriperintöportaalista.kuva Suomen ainoa esihistoriallinen maailmanperintökohde, Sammallahdenmäen pronssikautinen röykkiöalue sijaitsee Rauman Lapissa.


Muinaismuistolaki

Muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolailla (295/1963). Laki suojelee kaikenikäiset ja – laatuiset muinaisjäännökset kivikautista asuinpaikoista I maailmansodan aikaisiin puolustusvarustuksiin saakka ilman eri päätöstä. Muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen tai muu siihen kajoaminen on kielletty. Lain mukaan kaikki yli sata vuotta vanhemmat esineet, joiden omistajaa ei tunneta,
ovat muinaisesineitä ja valtion omaisuutta. Myös vedenalainen kulttuuriperintö ja yli sata vuotta vanhat hylyt ovat lain suojaamia.

kuva Myös historiallisen ajan kohteet ovat muinaisjäännöksiä. Kalliohakkaus Porin Lampaluodossa.

Mitä teen, jos epäilen löytäneeni muinaisjäännöksen tai muinaisesineen?

Uusia, ennen tuntemattomia muinaisjäännöksiä löydetään edelleen vuosittain. Mikäli maastossa liikkuessasi havaitset epätavallisia rakennelmia, joita epäilet muinaisjäännökseksi, voit ilmoittaa havainnoistasi Satakunnan Museon arkeologille. Jos mahdollista, merkitse kohde kartalle ja ota siitä valokuva. Tiedot voi toimittaa esim. sähköpostilla osoitteeseen leena.koivisto(at)pori.fi.

Metallinetsintä ja muinaisjäännökset

Suomessa metallinpaljastimen käyttö on kiellettyä muinaisjäännösalueilla sekä aivan niiden välittömässä läheisyydessä. Muualla metallinetsintää voi yleensä harrastaa maanomistajan luvalla. Muinaismuistolain mukaan kaikki yli 100 vuotta vanhemmaksi epäillyt omistajattomat esineet tulee toimittaa Museovirastoon. Lisää tietoa metallinetsinnästä ja löytöjen käsittelystä on luettavissa Museoviraston sivuilta.

Avustus muinaisjäännösten hoitoon

Museovirasto myöntää tukea muinaisjäännösalueiden hoitoon. Hoitotuen edellytyksenä on että tuettavat toimenpiteet kohdistuvat muinaismuistolailla rauhoitettuun kiinteään muinaisjäännökseen. Tukea voi hakea maanomistaja tai omistajan luvalla esimerkiksi kylä- tai kotiseutuyhdistys. Lisätietoja hoitotuesta voi kysyä suoraan Satakunnan Museon arkeologilta, ohjeet hakuun ja hakukaavake löytyvät Museoviraston sivuiltakuva Reposaaren kappelinpaikkaa kunnostettiin ja opastusta uusittiin Museoviraston myöntämällä hoitotuella.Yhteystiedot:

Amanuenssi, arkeologi Leena Koivisto, p. 044 7010930, leena.koivisto(at)pori.fi