Etusivu > Kulttuuri > Museot > Satakunnan Museo > Kulttuuriympäristö > Rakennusperintö

Rakennusperintö

Rakennusperinnön hoitoon liittyvät asiantuntijatehtävät kuuluvat Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Rakennusperinnön suojelemista koskevan lain mukaisesti Museovirastolle. Satakunnan Museossa on vuodesta 1990 lähtien työskennellyt rakennustutkija ja vuodesta 2008 alkaen rakennuskonservaattori. Vuonna 1996 museo teki yhteistyösopimuksen Museoviraston kanssa. Sopimus on uusittu viimeksi vuoden 2012 alussa. Sopimuksella näiden tehtävien hoito siirrettiin suurimmaksi osaksi Satakunnan Museon vastuulle museon toimialueella.

Satakunnan Museo antaa lausuntoja kaavaluonnoksista ja -ehdotuksista, eriasteisista tiesuunnitelmista sekä mittaviin maankäyttöhankkeisiin liittyvistä ympäristövaikutusten arvioinneista. Museo ottaa kantaa toimialueensa kunnissa rakennusten purku- ja muutoshankkeisiin sekä uudisrakentamiseen kulttuuriympäristössä. Museo on osallisena myös merkittävissä restaurointihankkeissa.


kuva Kalamaja Ouran saaristossa, Merikarvialla on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Kuva: Pentti Pere.


Neuvonta

Satakunnan Museo neuvoo yleisöä rakennusperinnön ja kulttuuriympäristön hoitoon sekä Satakunnan rakennetun ympäristön historiaan liittyvissä kysymyksissä lähinnä puhelimitse. Rakennustutkija käy tarvittaessa myös paikan päällä arvioimassa rakennuksen tai rakennetun ympäristön kulttuurihistoriallista arvoa lähinnä suojelutarvetta tai suojelun toteutumista silmällä pitäen sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen korjaustyön periaateratkaisujen määrittelemiseksi. Käytännön korjauskysymyksissä neuvoo rakennuskonservaattori Kalle Virtanen ja Satakunnan Museon korjausrakentamiskeskus eli Rakennuskulttuuritalo Toivo.

Tietoa Satakuntalaisen kulttuuriympäristön hoidosta saa Kulttuuriympäristöjen Satakunta. Tietoa toimijoille -oppaasta. Sähköisen oppaan voi ladata tästä.

Miten rakennuksia suojellaan

Rakennuksia suojellaan Suomessa ensisijassa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla eri asteisissa kaavoissa (asema-, ranta-asema-,osayleis-, yleis- tai rantayleiskaava). Mikäli suojelua ei ole mahdollista toteuttaa kaavalla, voidaan rakennus määrätä suojeltavaksi myös erityislain nojalla, jolloin kohteesta tehdään suojelupäätös.

Tietoa rakennusten suojelusta löydät sekä ympäristöministeriön että Museoviraston sivuilta, sekä myös osoitteesta www.rakennusperinto.fi. Satakunnan Museosta voit tiedustella rakennusten kulttuurihistoriallisesta arvosta. Rakennusten arvon määrittelemiseksi on museon ohjauksessa tehty kunnissa rakennusinventointeja 1990-luvun alusta lähtien.


kuva Viikkari eli Porin 5. kaupunginosa on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Kuva: Liisa Nummelin.


Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen välttämättömyyskorjauksiin on mahdollista hakea avustusta joko Museovirastolta tai Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Avustusten hakuaika on syksyllä ja päättyy 31.10. Satakunnan Museo osallistuu avustuspäätösten valmisteluun ja valvoo avustusta saaneiden kohteiden korjaustöitä. Tietoa avustuksista voit kysyä myös Satakunnan Museosta ja rakennuskonservaattori Kalle Virtaselta Rakennuskulttuuritalo Toivosta.


Inventoinnit

Rakennusinventointeja on Satakunnassa tehty 1990-luvun alusta lähtien lähes kaikissa maakunnan kunnissa. Muutamassa kunnassa (Nakkila, Noormarkku, Säkylä, Köyliö, Kodisjoki) on myös ilmestynyt julkaisuja näiden selvitysten pohjalta. Tavallisemmin selvityksiä tehdään kuntien eriasteisten kaavahankkeiden yhteydessä. Keväällä 2007 museo otti käyttöön oman internetin kautta käytettävän Pakki -inventointisovelluksen, jonne tallennettuja tietoja kunnat voivat selata omilla käyttäjätunnuksillaan. Kiinteistöjen omistajat voivat kysyä omaa kiinteistöään koskevia tietoja joko omasta kunnasta tai suoraan museolta.


Rekisteriseloste_Satakunnan_Museo_Pakki.pdf (pdf, 0.02 Mt)


Yhteystiedot

Rakennustutkija Liisa Nummelin, p. 044 701 1077, liisa.nummelin@pori.fi

Rakennuskonservaattori Kalle Virtanen, p. 044 7011 052, kalle.virtanen@pori.fi


Tietoa ja julkaisuja


Kulttuuriympäristöt arjen arvoiksi

Lataa julkaisu tästä.

Toim. Eeva Karhunen. Satakunnan Museon julkaisuja 18/2012.

Vuosina 2008-12 toteutetun Pisara – Kulttuuriympäristöt arjen arvoiksi -hankeen tulokset kokoava loppujulkaisu.


Satakunnan kulttuuriympäristöt eilen, tänään, huomenna

Lataa julkaisu tästä pdf-tiedostona.

Vuosina 2011-2013 toteutetussa Satakunnan kulttuuriympäristöt eilen, tänään, huomenna -hankkeessa tuotettu laaja kirja Satakunnan perinnemaisemista, arkeologisesta perinnöstä, maisemasta ja rakennusperinnöstä. Toim. Niina Uusi-Seppä. Satakunnan Museon julkaisuja 19/2012


Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma 2009-15
Ohjelma on ladattavissa tästä.

Satakunnan arkkitehtuuripolitiikka Lue lisää.


Maisema-alueiden inventointi Satakunnassa
Lue lisää.

Muistellaan uimahallia Raportti Porin vanhasta uimahallista