Etusivu > Kulttuuri > Museot > Satakunnan Museo > Ajankohtaista > 2017 > 11 > Satakunnan maakuntahistoria on valmis

Satakunnan maakuntahistoria on valmis

(23.11.2017 10:04 Sari Kaarto / päivitetty 23.11.2017 13:29)

Satakunnan historian V osa on julkaistu. Satakunnan historia V Maakunnan synty on viimeinen osa yhdeksänosaisesta maakuntahistoriasta. Sen valmistuttua Satakunnasta on valmiina poikkeuksellisen kattava ja tieteelliset kriteerit täyttävä maakuntahistoria.

Satakunnan historia -sarjan kirjoittaminen alkoi vuonna 1952 osalla II Rautakausi. Vuosien 1952 ja 1991 välillä olivat ilmestyneet sarjan osat I-IV Satakunnan geologisesta kehityksestä uuden ajan taloushistoriaan. Työtä jatkettiin vuonna 2001 Satakunnan historian jatkokirjoittaminen – hankkeena, ja tavoitteena oli toteuttaa maakunnan historian puuttuvat osat V-VIII (vuodet 1500–2000). Hankkeessa valmistuivat osat VI Uudistuva maakunta, VII Nouseva maakunta ja VIII Maakunta löytää rajansa. Nyt julkaistaan sarjan ainoa puuttuva osa V Maakunnan synty. Osan V myötä maakuntahistoria kattaa nyt ajan joka alkaa ensimmäisten ihmisten saapumisesta Satakuntaan ja päättyy 2000-luvulle.

Osa V käsittelee vuosia 1550–1750. Ne ovat Satakunnan osalta hyvin merkityksellisiä vuosia ja vaikka Satakunta on ollut olemassa jo viimeistään keskiajalla, on nyt käsillä oleva ajanjakso niin merkittävä, että kirja on voitu hyvällä syyllä nimetä Maakunnan synnyksi. Tuona ajanjaksona yhteiskunta kävi läpi perustavanlaatuisia muutoksia: Kustaa Vaasan aikakautena luotiin pohja nykyaikaiselle valtiolle, samalla historiantutkimuksen lähteiden määrä moninkertaistuu. Ajanjaksoon mahtuu pitkä sotakausi ja Ruotsin kehittyminen suurvallaksi, kriisikaudet, kuten nuijasota sekä suuret kuolonvuodet 1600-luvun lopulla ja isoviha, joka päättää suurvaltakauden. Ajanjakso on Suomen kehityksen kannalta mielenkiintoinen ja Satakunta on monella tapaa tämän kehityksen keskiössä. Satakunnan historia osa V on myös nykyisen Pirkanmaan historiaa, sillä tuona aikakautena Pirkanmaa oli lähes kokonaisuudessaan Satakuntaa.

kuva Eurajoen Irjanteen asutusta 1920-luvun alussa. Kuvassa näkyy myös Satakunnan vanhin puukirkko vuodelta 1731. Satakunnan Museon kuvakokoelmat.
Satakuntaa peilataan osana laajempaa valtakunnallista kehitystä. Maakunnan historiallisten vaiheiden taustana on Satakunnalle tyypillinen luonnonmaantieteellinen ympäristö ja sen muutokset. Parhaiten tämä näkyy Porin kaupungin perustamisessa, joka johtui Ulvilan sataman madaltumisesta maankohoamisen seurauksena. Myös Pohjois-Satakunnan erämaiden raivaaminen ja alueen asuttaminen osuvat tähän aikakauteen. Meren läheisyys on ollut merkittävä tekijä Satakunnan taloudelle ja ihmisten liikkumiselle. Satakunnasta on lähdetty muualle ja tänne on tultu muualta. Teoksessa käsitellään myös mm. satakuntalaisten verkostoitumista muun maailman kanssa sekä Satakunnan kieliolosuhteiden kehittymistä.

Satakunnan historia osa V jakautuu teemallisiin päälukuihin, joissa on haettu uutta ja tuoretta näkökulmaa tunnettuihin historiallisiin ilmiöihin. Teoksessa rikotaan kaavamaista paikallishistoriallista esitystraditiota. Se on mahdollista sen vuoksi, että aikakaudesta on aikaisemmin ilmestynyt Mauno Jokipiin kirjoittama taloushistoria, joka muodostaa vankan pohjan laajemmille päätelmille ja tulkinnoille. Myös Seppo Suvannon sosiaalihistorialliset tutkimukset ovat pohjana laajemmille ja uudenlaisille tulkinnoille. Satakunnan historia V Maakunnan synty rikkookin monia syvään juurtuneita myyttejä siitä, mikä on Satakunta ja vastaa kysymyksiin nykytutkimuksen valossa tieteellisesti kestävällä tavalla.

Satakunnan historia V on Satakunnan Museon julkaisu. Hankkeesta ovat vastanneet Satakunnan Museo ja Satakuntaliitto. Teos on oikea maakunnallinen voimannäyte, sillä sen tuottamisen ovat osallistuneet useat yhteisöt ja rahoituspohja on aikaisempia osia laajempi: siihen ovat osallistuneet Satakunnan Museon ja Satakuntaliiton lisäksi Jalmari Finnen säätiö, Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahasto, Svenska Kulturfonden i Björneborg ja Jalmari Karhulan rahasto.

2000-luvulla ilmestyneiden osien tutkimus- ja kirjoitustyöstä on vastannut Tampereen yliopiston historian oppiaine. Myös osa V on samaa käsialaa: sen tutkimuksesta ja kirjoittamisesta ovat vastanneet tutkijat FT Ulla Koskinen, FT Tiina Miettinen sekä FT Tapio Salminen ja päätoimittajana on toiminut professori Pertti Haapala. Teoksen tutkimus- ja kirjoitustyötä on ollut tukemassa ohjausryhmä, johon kuuluivat tutkija Akuliina Aartolahti, rehtori Harri Kivenmaa, kulttuurijohtaja Risto Kupari, toimialajohtaja Soile Strander, maakuntajohtaja Pertti Rajala, diplomi-insinööri Erik Rosenlew, museonjohtaja Juhani Ruohonen sekä tutkija Tapio Salminen.

Maakunnan synty on ajanmukainen tutkimus, jossa paikallisuus yhdistyy laajempaan valtakunnalliseen kehitykseen sekä eurooppalaiseen kontekstiin unohtamatta tavallisia satakuntalaisia ihmisiä, joiden tarinat kutoutuvat teoksessa osaksi historiaa.


Teos on myynnissä Satakunnan Museon museokaupassa, hinta 39 euroa.

Museokaupasta löytyy myös Satakunnan historiasarjassa aiemmin ilmestyneet teokset. Alla yksittäishinnat.

Koko sarjan hinta 195 €

O
sat V, VI, VII ja VIII yhteensä 119 €.


Satakunnan historia I,1 (1991)
Satakunnan geologinen historia. Kirjoittanut Pentti Alhonen.
Satakunnan kivikausi. Kirjoittanut Matti Huurre. Hinta 28,60 €.

Satakunnan historia I,2 (1981)
Satakunnan pronssikausi. Kirjoittanut Unto Salo. Hinta 28,60 €.

Satakunnan historia II (1952)
Rautakausi. Kirjoittanut Helmer Salmo. Hinta 28,60 €.

Satakunnan historia III (1973)
Keskiaika. Kirjoittanut Seppo Suvanto. Hinta 28,60 €.

Satakunnan historia IV (1974)
Satakunnan talouselämä uuden ajan alusta isoon vihaan. Kirjoittanut Mauno Jokipii. Hinta 28,60 €.

Satakunnan historia VI (2014)
Uudistuva maakunta (1750-1869). Kirjoittajat Pertti Haapala, Ulla Koskinen, Tiina Miettinen ja Teppo Korhonen.
Hinta 39 €

Satakunnan historia VII (2006)
Nouseva maakunta (1870–1939). Kirjoittajat Pertti Haapala, Sirkka-Liisa Hakala, Jussi Koivuniemi, Jarmo Peltola, Anne Suntiainen-Nurmi ja Marko Tikka. Hinta 39 €

Satakunnan historia VIII (2011)
Maakunta löytää rajansa (1940-2000). Kirjoittajat Jussi Koivuniemi, Jarmo Peltola ja Juha Rajala. Hinta 39 €Hakusana
2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12