Kuuttokari-Lynaskeri

Ranta-asemakaava koskee Porin kaupungin Rankun kylän tiloja Kuuttokari 9:62 ja Gösta 9:75.
Asemakaava on lainvoimainen
Kuuttokari-Lynaskeri sijainti

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Porin Saaristotien (MT 272) varrelle ja käsittää Kuuttokarin sekä Lynaskerin itäosan.

Kaavan tavoitteet

Kaavan tarkoituksena on suunnitella tilojen maankäyttö niin, että toisaalta alueelle tulevat loma-asunnon tontit sijaitsevat keskitetysti nykyisten rakennuspaikkojen vieressä ja toisaalta vapaa rantaosuus on mahdollisimman yhtenäinen.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.12.2018.
  • Kaavaluonnos 20.12.2018.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 20.12.2018-2.1.2019.
  • Kaupunhinhallitus asettanut nähtäville 9.9.2019
  • Ranta-asemakaavaehdotus nähtävänä 19.9.-18.10.2019
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2019
  • Lainvoimainen 27.1.2020