Lähteet

Kirjallisuus

Ahvenainen, Jorma: Suomen sahateollisuuden historia. Porvoo. 1984.

Ahvenainen, Jorma: Piirteitä Satakunnan teollisuuden muuttumisesta 1860-1920. Sarka. Satakunnan Museon vuosikirja. Toim. Leena Sammallahti & Sirkka-Liisa Hakala. Pori. 1999.

Annala, Vilho: Suomen lasiteollisuus 1681-1931. I osa. Ruotsin vallan aika. 1931.

Annala, Vilho: Suomen lasiteollisuus vuodesta 1681 nykyaikaan. II osa. Kehitys 1809 jälkeen. 1948.

Aukia, Markku: Reposaaren sahatyöläisten työstä ja asuinympäristöstä. Satakunnan Museon Vuosikirja 1977. Pori. 1979.

Aukia, Markku, Virtanen, Timo J.: Porilaisten kaupunki. Elämistä ja tapakulttuuria noin 1880 – 1980. Satakunnan Museon julkaisuja 9. Pori. 1993.

Bonsdorff, Seppo: Suomen panimot 1756 – 1996. Gummerus. 1997.

Ennekari, Risto: Hacklin – sata vuotta satamassa. Pori. 1998.

Ennekari, Risto: Klanttipoikii ja manttelimiähii – Arkea Porin satamassa. Toim. Risto Ennekari. Pori. 2008.

F. A. Juselius. Muistokirjoitus. Julkaissut Sigrid Juséliuksen säätiö. Helsinki. 1941.

Franck, Marketta: Homo Ludens - Leikkivä ihminen. Näyttely. Haiharan nukkemuseo 14.4.1990-1.12.1991.

Granit-Ilmoniemi, E.: Porin kaupungin kauppiaita ja porvareita 1600 – 1880. Pori. 1931.

Haapala, Pertti: Tehtaan valossa. Teollistuminen ja työväestön muodostuminen Tampereella 1820-1920. Historiallisia tutkimuksia 133. Helsinki. 1986.

Haapala, Pertti: Kun kaikki alkoi liikkua… Suomalaisen arjen historia 3. Modernin Suomen synty. 47-63. 2007.

Hakala, Sirkka-Liisa: Nouseva maakunta. Satakunnan historia VII (1870 -1939). Satakunnan Museo. Porin kaupunki, Satakuntaliitto. Pori. 2006.

Harjula, Minna: Irti kivulloisuuden kahleista. Suomalaisen arjen historia 3. Modernin Suomen synty. 83-99. 2007.

Harki, Ilmari: Sotakorvausten aika. 1971.

Heino, Ulla: Käsityö ja sen tekijät 1600-luvun Satakunnassa. Historiallisia tutkimuksia 127. SHS. Helsinki. 1984.

Heinonen, Linda: Tehtaan lapset. Kysymys tamperelaisten tehdaslasten työnteosta 1830–1890-luvulla. Kandidaatin tutkielma. Historian ja filosofian laitos. Tampereen yliopisto. 2008.

Heinonen, Visa: Kotitalous mikroskoopin alla. Suomalaisen arjen historia 3. Modernin Suomen synty. 169-195. 2007.

Helminen, Mikko: Tuorsniemen Pruukinmäen rakennusinventointi ja lasitehtaan rakennushistoria. 2006. Satakunnan Museon arkisto.

Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli 1640-1852. http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/

Historia-lehti. Nro 2. 2009.

Holmström, Lars: Maksoimme velkaa. Sotakorvauspäiviä ja vähän öitäkin. Insinööritieto Oy. 1986.

Häggman, Kai: Suurperhe, ydinperhe, pyha perhe? Suomen kulttuurihistoria 3. Oma maa ja maailma. 219-225. Helsinki. 2003.

Häkkinen, Antti: Elämä täynnä kärsimystä. Suomalaisen arjen historia 2 – Säätyjen Suomi, 179-195. 2007.

Innamaa, Kerttu: Suur-Ulvilan historia II. Pori. 1968.

Itkonen, Erkki, Joki, Aulis J. & Peltola, Reino: Suomen kielen etymologinen sanakirja V. Tutkimuslaitos "Suomen suvun" julkaisuja III. Suomalais-ugrilainen seura. Helsinki. 1975.

Itsenäisen Suomen taloushistoria. Historian aitta. Toim. Eino Jutikkala, Matti J. Castrén, Hugo E. Pipping & Markku Järvinen. Helsinki. 1967.

Jokipii, Mauno: Satakunnan historia IV. Satakunnan talouselämää uuden ajan alusta isoonvihaan. 1974.

Jäntti, Kalevi: Yhdeksän vuosikymmentä Satamaitoa. Rauma. 1992.

Kallioinen, Mika: Suomen teollistajat. Vertaileva tutkimus kauppahuoneiden siirtymisestä teollisuuteen 1800-luvun jälkipuoliskolla. Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja 64. Turku. 2004.

Karvinen, Anneli: Pihlavan tehdasyhdyskunnan kehitys. Satakunnan Museon Vuosikirja 1976. Pori. 1976.

Kaukamaa, L. I.: Kauppahuone Björkman & Rosenlewin liiketoiminnasta 1820-50 –luvulla ja W. Rosenlew & Co:n perustaminen. Satakunta XII. Toim. Eino Nikkilä ja Niilo Valonen. 146-179. Vammala. 1946.

Keskinen, Jarkko: Laivanvarustaja ja lankkukauppias. Rosenlewin kauppahuoneiden suhdeverkosto vv. 1820-1857. Historian laitos. Pro-gradu. Turun yliopisto. 2001.

Koivuniemi, Jussi: Joen rytmissä. Porin kaupungin historia 1940-2000. Hämeenlinna. 2004.

Koivuniemi, Jussi: Yhteisö ja elämäntapa (1870-1918). Satakunnan historia VII. Nouseva maakunta. Pori. 2006.

Koivuniemi, Jussi: Työläisyhteisön arki ja murros. Suomalaisen arjen historia 3. Modernin Suomen synty. 145-167. 2007.

Kuisma, Markku: Modernia Suomea rakentamassa. Suomalaisen arjen historia 3 – Modernin Suomen synty. 2007.

Kujanen, Hannu: Ahlaisten laivanrakennus 1800-luvulla. Merenkulkuperinnettä Pröttikarvialta Ämpärporiin. Toim.
Outi Kivimäki, Susanna Sallinen & Hannu Vartiainen. 9-22. Rauma. 2008.

Kuokkanen, Rauno & Leiponen, Kauko: Suomen tiiliteollisuuden historia. Helsinki. 1981.

Kykyri, Marita: Puurakentaminen Turun kaupungissa. Kaupunkia pintaa syvemmältä – Arkeologisia näkökulmia Turun historiaan. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae IX. Toim. Liisa Seppänen, 105-120. Turku. 2003.

Leimu, Pekka: Forssa – Elämää tehtaan pillin mukaan. Työväenkulttuuriprojektin julkaisu N:o 2. Museovirasto. Helsinki. 1983.

Leitzinger, Antero: Ulkomaalaiset Suomessa 1812 – 1972. Helsinki. 2008.

Lepistö, Vuokko: Joko teillä on primuskeitin?. Kotitalousteknologian saatavuus ja tarjonta Helsingissä 1800-luvun puolivälistä 1910-luvun lopulle. Historiallisia tutkimuksia 181. Helsinki. 1994.

Lähteenoja, Aina, Pulkkinen, Osk.: Reposaaren historiaa vuodesta 1809 lähtien. Reposaaren historia. Helsinki. 1942.

Lönnqvist, Bo: Kansanpuku ja kansallispuku. Helsinki. 1979.

Lönnqvist, Bo: Ting, rum och barn – Historisk-antropoliska studier i kulturella gränser och gränsöverskridande. Kansatieteellinen arkisto 38. Helsinki. 1992.

Markkola, Pirjo: Suomalaisen naisen ja miehen elämänkaari. Suomalaisen arjen historia 2 – Säätyjen Suomi, 251-269. 2007.

Mikkola, Kati: Modernisaation vastavirrassa. Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860-1960. Toim. Hilkka Helsti, Laura Stark ja Saara Tuomaala, s. 169-212. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1101. Helsinki.

Muroma, Seppo: Suurten kuolonvuosien (1696 - 1697) väestönmenetys Suomessa. Historiallisia tutkimuksia 161. SHS. Helsinki. 1991.

Nikula, Oscar: Rosenlew koncernen. En hundraårig utveckling från handelshus till storindustri 1853-1953. Helsingfors. 1953.

Nummelin, Liisa: Porin teollisuusympäristöt. Satakunnan Museon julkaisuja 6. Pori 1987.

Ollila Anne: Aika ja elämä. Aikakäsitys 1800-luvun lopussa.SKS 795. Helsinki. 2000.

Peltola, Jarmo: Leveämpi leipä – Elinkeinojen murros (1870-1918). Nouseva maakunta. Satakunnan historia VII (1870-1939). 49-142. Pori 2006.

Rautakorpi, Kaarlo: Porin Tulitikkutehtaan historia. 1953.

Riimala, Erkki (toim).: Navis Fennica. Suomen merenkulun historia osa 1. Puuruuhista syvänmerenpurjehtijoihin. Porvoo. 1993.

Riimala, Erkki (toim.): Navis Fennica- Suomen merenkulun historia osa 2. Höyryveneistä uiviin loistohotelleihin. Porvoo. 1994.

Ruuth, J. W.: Porin kaupungin historia II 1558-1809. Toimittanut Mauno Jokipii. Pori. 1958.

Saarinen, Juhani: Porin historia III 1809-1939. Kokemäki. 1972.

Salmi, Hannu: "Atoomipommilla kuuhun". Tekniikan mentaalihistoriaa. Helsinki. 1996.

SARKA. Vesien sylistä Satakunnanksi. Satakunnan Museon vuosikirja 2003-2005. Toim. Sirkka-Liisa Hakala. Pori 2005.

Schivelbusch, Wolfgang: Junamatkan historia. Jyväskylä. 1996.

Schybergson, Per: Työt ja päivät. Ahlströmin historia 1851 - 1981. Vammala. 1992.

Seppälä, Suvianna: Porin kuninkaankartanon arkipäivää Juhana- herttuan aikaan. Toim. Terhi Kivistö: Arki ja läheisyys. Turun Historiallinen Arkisto 55. Vaasa. 2002.

Stjernschantz, Göran: Porin Puuvilla 1898 – 1948. Helsinki. 1949.

Suntiainen-Nurmi, Anne: Muuttuva elämäntapa. Nouseva maakunta. Satakunnan historia VII (1870-1939), 198-225. Pori. 2006.

Suomen taloushistoria 1. Agraarinen Suomi. Toim. Eino Jutikkala, Yrjö Kaukiainen ja Sven-Erik Åström. Helsinki. 1980.

Suomen taloushistoria 2. Teollistuva Suomi. Toim. Kaarina Vattula. Helsinki. 1982.

Suomen taloushistoria 3. Historiallinen tilasto. Toim. Kaarina Vattula. Helsinki. 1983.

Suomen teollisuus. Toim. V. A. M. Karikoski, T. K. Kannel, K. A. Lavonius. Helsinki. 1951.

Talve, Ilmar: Suomen kansankulttuuri. –Historiallisia päälinjoja. SKS 355. Helsinki. 1979.

Talve, Ilmar: Suomen kansankulttuuri teollistumiskaudella. Suomen kulttuurihistoria 2 – Autonomian aika. 447-471. 1980.

Talve, Ilmar: Suomen sahatyöläisten työstä, työajasta ja palkkaustavasta ennen 1920-lukua. Scripta ethnologica 12. Turku. 1962.

Tamminen, Marketta: Pukeutuminen. Suomalaisen arjen historia 1. Savupirttien Suomi. 115 – 121. Helsinki. 2006.

Teinonen, Markku: Porilainen perhe 1881 – 1931. Turun yliopiston kansatieteen laitoksen toimituksia 12. Turku. 1984.

Toivonen Y.H.: Suomen kielen etymologinen sanakirja I - II. Tutkimuslaitos "Suomen suvun" julkaisuja III. Suomalais-ugrilainen seura. Helsinki. 1955.

Tokila, Heikki: Se assuu Toejoe rannal. Ulvilan Toejoen taajaväkinen yhdyskunta vuoteen 1941. Pori. 2002.

Ukkonen, Edv. : Porin Oluttehdas Oy. 1853 – 1938. Pori. 1938.

Uola, Mikko: "Meidän isä on töissä telakalla". Rauma-Repolan laivanrakennus 1945-1991. Helsinki. 1996.

Wahlroos, Lasse: Luvian merenkulun historia. Pori. 2004.

Vainio-Korhonen, Kirsi: Käsin tehty. –Miehelle ammatti, naiselle ansioiden lähde. –Käsityötuotannon rakenteet ja strategiat esiteollisessa Turussa Ruotsin ajan lopulla. Historiallisia tutkimuksia 200. SHS. Helsinki. 1998.

Virtanen, Timo J.: Sata vuotta puhelintoimintaa Porissa. Pori. 1987.

Vuorela, Toivo: Kansanperinteen sanakirja. Porvoo. 1979.

Muut lähteet

Porin kaupungin sanomia 1860-1862
Björneborgs tidning
Satakunta

Satakunnan Museon arkisto
Kalenterit ja puhelinluettelot 1800-luvun loppu – 1950-luku (mainoksia)

Turun maakunta-arkisto, Porin maistraatin ja raastuvanoikeuden perukirjat 1764 – 1932 (mikrofilmit Satakunnan Museolla)