Kouluille

Lastenkulttuurikeskus Kruunupää tekee kiinteästi yhteistyötä oppilaiden, opettajien ja koulujen kanssa. Kouluille suunnataan esityksiä, luentoja, työpajoja ja monenlaista muuta taidetoimintaa. Koulujen kanssa toteutetaan julkisia taideteoksia, liikahdetaan Harrastushybridin avulla taiteen ja liikunnan äärelle ja vitosluokkalaisten kanssa kuljetaan Kulttuuripolulla. Yhteistyöstä kulttuurilaitosten ja sivistystoimen kanssa on syntynyt Intopolku-sivusto käytännön työkaluksi kaikille opettajille. Lastenkulttuurikeskus Kruunupää kannustaa satakuntalaisia kuntia kulttuurikasvatussuunnitelmien tekemiseen.

Porin kulttuuripolku

Porin kulttuurikasvatussuunnitelma eli Porin kulttuuripolku on laadittu Porin Sivistystoimialan ja Porin kulttuuritoimijoiden yhteistyönä. Sen tavoitteena on oppilaiden ja koulujen yhdenvertaisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet lasten kulttuuristen oikeuksien toteuttamisessa. Porin kulttuuripolussa paikalliset erityisyydet eli vain tällä paikkakunnalla olevat laitokset ja kulttuuritoiminnan tarjoajat tulevat huomioiduksi. Painettua julkaisua on saatavilla Porin sivistyskeskuksesta ja verkossa Kulttuuripolku on osa Intopolku-sivustoa.

Intopolku  

Kulttuurikasvatussuunnitelmassa avataan opetuksen eheyttämisen mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen keinoin ja esitetään paikallinen yhteistyösuunnitelma kulttuurikasvatuksen ja -opetuksen tueksi. Vuonna 2019 pitkän suunnittelun ja yhteistyön eri kaupungin kaupungin toimijoiden kanssa julkaistiin Intopolku-sivusto, mihin Kulttuuripolku luotiin omaksi kokonaisuudekseen. Muita polkuja Intopolussa ovat Kirjastopolku ja Ympäristöpolku sekä uutena Työelämäpolku. Intopolku-yhteistyön kautta on toteutunut myös monia vuosia suunnitelmissa ollut yhdysopettajayhteistyö. 

Kulttuuripolku

Kulttuuripolku on sivusto, joka antaa opettajille käytännön valmiuksia Porin kulttuuriopetussuunnitelman toteuttamiseen. Esiopetus voi hyödyntää sivuston vierailuohjelman sisältöjä. Kulttuuripolku-sivustolta löytyy esimerkkejä jokaisen luokka-asteen kulttuurikohdevierailuista, kulttuurikohteiden yhteystiedot ja käytännön ohjeita muun muassa kulttuurikohteisiin kuljetuksista. Kulttuuripolun edeltäjiä ovat Opettajien kulttuurikalenteri -verkkosivusto (2016–2017), Kulttuurikoukku-julkaisut (2004–2016 kaksi kertaa vuodessa), Kulttuurikoukku-verkkosivusto (2004–2009). 1990-luvulla ja 2000-luvulla toimi Porissa toimintakoulutyöryhmä, joka vastasi koulupuolella kulttuurilaitosten ja koulun välisestä yhteistyöstä. Vierailuohjelma kulttuurilaitoksiin tehtiin 2000-luvun alussa ja yhteistyösuunnitelma kirjattiin 2004. Kulttuuripolku on osa Porin kaupungin 2019 julkaisemaa Intopolku-sivustoa, joka on suunnattu päiväkotien, esiopetuksen ja eri asteiden opetushenkilöstölle. 

Kruunupään Kulttuuripolku

Lastenkulttuurikeskus Kruunupää kulkee koululaisten vierellä Kulttuuripolkua viidennen luokan ajan. Etappi Kulttuuripolun varrella tuo koululaisten arkeen 5.-luokkalaisille suunnattuja taiteilijavierailuita. Lukuvuosittain kouluille tarjotaan oman taiteilijavieraan mukaan määrittyvää sisältöä, kuten työpajatoimintaa, esityksiä tai konsertteja. Sisällöt tuotetaan yhdessä alueella toimivien taiteilijoiden kanssa; näin teemme alueellisia taiteilijoita, kulttuuria ja tapahtumatuotantoa tutuksi uusille yleisöille. 

Kulttuurikasvatussuunnitelma kuntaan

Lastenkulttuurikeskus Kruunupää tukee kulttuurikasvatussuunnitelmien tekemistä Satakunnnan kuntiin. Osana Kulttuurivoltti-hanketta toteutettiin vuonna 2016 Kulttuuria kouluun! -kiertue Raumalla. Kulttuurikasvatussuunnitelmien tekemiseen on loistava työkalu kaikkien kuntien käyttöön löydettävissä sivuilla www.kulttuurikasvatussuunnitelma.fi.

 

Harrastamisen Suomen malli -hanke 

Harrastamisen Suomen malli on valtakunnallinen hanke, jonka tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Aluehallintovirasto myöntää kunnille lukuvuosittain erityisavustusta hankkeen toteuttamiseen. Harrastamisen Porin malli toteutetaan Porin kaupungin sivistystoimialan kulttuuriyksikön, liikunta- ja nuorisoyksikön, ja opetusyksikön yhteisenä hankkeena. Hanketta koordinoidaan lastenkulttuurikeskus Kruunupäästä käsin. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien paikallisten taide- ja kulttuuritoimijoiden, urheiluseurojen, yhdistysten, seurakuntien ja yritysten kanssa. 

Pori on saanut avustusta keväälle 2022 Harrastamisen Suomen mallin pilottivaiheessa muodostuneelle Harrastushybridille. Kevään 2021 pilottivaiheeseen saadulle rahoitukselle haettiin lisäaikaa vuoden loppuun, jolloin uusi hankeraha tulee käyttöön keväälle 2022. Harrastamisen Suomen malli -hanketta edelsivät Kruunupäässä TaideSortimentti- ja Kärkikerho-hankeet.

Harrastamisen Porin malli – Harrastushybridi 

Harrastushybridi tarjoaa harrastuksia Porin alueen koululaisille. Hankkeessa yhdistetään taide, tiede ja liikunta ja tutustutaan näiden eri muotoihin itse tekemisen, toiminnan ja elämysten kautta. Liikunta- ja tiedepainotteisia kokonaisuuksia sipaistaan hienovireisesti taiteella ja liikunta tuodaan toiminnalliseksi osaksi tiede- ja taidetoimintaa. Harrastushybridissä ylitetään esteitä, rikotaan rajoja, yllätetään ja innostetaan osallistujia kokeilemaan ja osallistumaan toimintoihin ennakkoluulottomasti. Harrastekokonaisuudet on suunniteltu OKM:n koululaiskyselyn aineiston perusteella.  

Harrastushybridissä hyödynnetään OKM:n erityistuella vuodesta 2016 alkaen toteutettujen Kärkikerhot ja TaideSortimentti -hankkeiden myötä kehitettyjä hyviä käytäntöjä, kontaktiverkostoja, tietopohjaa ja osaamista koululaisten harrastuskokemuksen laajentamiseksi. Ideana on ollut tutustuttaa osallistujat eri taidemuotoihin; tutussa harrasteryhmässä kynnys osallistua eri taiteenlajeihin on matalampi. Kun aikaisemmin jaksottaminen on liittynyt kulttuurikompetenssin kasvattamiseen, Harrastushybridimalli vie ajatuksen uudelle tasolle ja yhdistää tällä kertaa taiteen, tieteen ja liikunnan eri muotoja. 

Tavoitteena on kehittää yhteistyötä ja luoda yhtä laadukkaita, mielekkäitä ja arvostettuja harrastuksia, kuin perinteisemmät seurojen, taidekoulujen ja yritysten järjestämät harrastukset. Toiminnallamme vastaamme valtakunnallisiin tavoitteisiin siitä, että kaikilla Suomen lapsilla ja nuorilla olisi vähintään yksi mieleinen harrastus. 
 

Taidetestaajat 

Kasit testaavat taidetta! Suomen kahdeksasluokkalaisille tarjotaan elämyksiä teatterissa, taidemuseoissa tai vaikkapa oopperassa. Kaseilta myös kysytään miltä taide tuntuu. Matkat taiteen äärelle rahoittaa Suomen kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden ja ne organisoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Satakunnasta taide-elämysten äärelle johdatti lastenkulttuurikeskus aina vuoteen 2020 asti, jolloin koordinointi siirtyi valtakunnalliseksi. Ensimmäiset Taidetestaajat lähtivät liikkeelle syksyllä 2017.