Lavia Karhijärvi Nokkamaa

Lavian Nokkamaan ranta-asemakaavan muutos, joka koskee tilaa 413-408-6-116 Satio
Kaavaehdotus

Sijainti

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Lavian Kallialan kylässä 7km keskustaajaman länsipuolella Karhijärven rannalla. Suunnittelualue on kooltaan noin 10,8 ha.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa Satio tilalle yksi uusi lomarakennuspaikka. Tavoitteena on löytää rakentamiselle paras mahdollinen paikka ja arvioida rakentamisen vaikutuksia luonnonympäristön, maiseman ja yhdyskuntarakenteen kannalta.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilöt

Kaavan laatija

Kaavoitus- ja arkkitehtipalvelu Mattila Oy
Ilmari Mattila
Seulakatu 4
38700 KANKAANPÄÄ
044 083 9811
ilmari.mattila@kaavoituspalvelu.fi

Yhteyshenkilö Porin kaupunkisuunnittelussa

Hannu Lammi
kaavoitusinsinööri
044 701 1605
hannu.lammi@pori.fi

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.4.2019
  • Kaavaluonnos 10.4.2019
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 11.4.-10.5.2019
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 22.6.2020
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 2.7. - 18.8.2020