Lavia Tuomola

Lavian Karhijärven Tuomolan ranta-asemakaavan muutos, joka koskee tiloja 413-414-1-141 Saukonranta, 413-414-1-142 Tuomola ja 413-414-1-172 Huviranta
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Sijainti Tuomola

Suunnittelualue sijaitsee Porin kaupungin Lavian Mustajoen kylässä 7km keskustaajaman lounaispuolella Karhijärven rannalla. Suunnittelualue on kooltaan noin 7,2 ha.

Kaavan tavoitteet

Kaava-muutoksen tavoitteena on lomarakennuspaikkojen uudelleenjärjestely.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Yhteyshenkilöt

Kaavan laatija

Kaavoitus- ja arkkitehtipalvelu Mattila Oy
Ilmari Mattila
Seulakatu 4
38700 KANKAANPÄÄ
044 083 9811
ilmari.mattila@kaavoituspalvelu.fi

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.4.2019
  • Kaavaluonnos 10.4.2019
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 11.4.-10.5.2019
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 22.6.2020
  • Kaavaehdotus nähtävänä 2.7. - 18.8.2020
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt 1.2.2021
  • Lainvoimainen 23.3.2021

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori