LIINAHARJA 609 1724

LIINAHARJA 26. Kaupunginosan korttelin 12 (osa) asemakaavan muutos 609 1724
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu n. 3,3 km päähän keskustasta lounaaseen Liinaharjan 26. kaupunginosaan. Suunnittelualue rajautuu lounaasta Liinaharjantiehen, luoteesta Suulotintiehen ja muilta osin erillispientalojen korttelialueeseen. Kaava-alueen pinta-ala on n. 0,5 ha.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta muuttaa suunnittelualueen käyttötarkoitusta rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR), jolle voidaan sijoittaa rivitaloja talousrakennuksineen. Samalla tutkitaan mahdollisuutta nostaa kaavamuutosalueen rakennusoikeutta.

Kaavatunnus

609 1724

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.2.2019
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma seka asemakaavaluonnos ovat nähtävillä 7.2.-20.2.2019
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 24.6.2019
  • Kaavaehdotus nähtävänä 4.7.-15.8.2019
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt 2.9.2019
  • Lainvoimainen 21.10.2019