TAHKOLUODON MERITUULIPUISTON LAAJENNUKSEN OSAYLEISKAAVA

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta Porin edustan merialueelle.
Kaavaluonnos
Tahkoluoto yleiskaava sijainti

Sijainti

Kaavoitettava alue sijaitsee merellä lähimmillään noin 4 km etäisyydellä Tahkoluodon satama-alueesta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen. Alue rajautuu pohjoisessa Merikarvian kunnanrajaan. Alueen kokonaispinta-ala on noin 135 km².

Kaavan tavoitteet

Kaavoitettavalle alueelle suunniteltu tuulipuisto koostuu korkeintaan 45 meriperustuksille asennettavasta tuulivoimalasta, joiden maksimikorkeus on noin 310 metriä ja yksikköteho noin 11–20 MW. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on vireillä. Tavoitteena on, että kaava on valmis vuoden 2021 aikana. Kaava ohjaa suoraan tuulivoimaloiden rakentamista (MRL 77 a §).

Merituulipuiston laajennusta selvitetään lisäksi erikseen YVA-lain mukaisella ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä. Hankkeen arviointiselostus on luettavissa kokonaisuudessaan ympäristöhallinnon YVA-hankesivulla. 22.4.2021 pidettävä esittelytilaisuus on kaava- ja YVA-hankkeelle yhteinen. YVA-hankkeessa yhteysviranomainen on Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Yleisötilaisuus verkossa

Torstaina 22.4. klo 18–20 pidettävä esittelytilaisuus striimataan ja suoraa lähetystä voi seurata Porin kaupunkisuunnittelun YouTube-kanavalla.

Yleisötilaisuudessa käsiteltäviä hankkeeseen, YVA-menettelyyn ja kaavoitukseen liittyviä kysymyksiä voi toimittaa Porin kaupunkisuunnittelun sähköpostiosoitteeseen kaupunkisuunnittelu@pori.fi. Kysymyksiä voi lähettää sekä ennakkoon että tilaisuuden aikana.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille: osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.2.2021
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä koko kaavaprosessin ajan
  • Porin kaupunginhallitus on päättänyt 29.3.2021 asettaa osayleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville (MRL 62 §, MRA 30 §)
  • Kaavaluonnos ja -selostus liitteineen ovat nähtävillä 8.4. - 14.5.2021
  • Torstaina 22.4. klo 18–20 pidettävä esittelytilaisuus striimataan ja suoraa lähetystä voi seurata Porin kaupunkisuunnittelun YouTube-kanavalla.

Ota yhteyttä:

Juha Mäkelä
Yleiskaavasuunnittelija
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu