TAHKOLUODON MERITUULIPUISTON LAAJENNUKSEN OSAYLEISKAAVA

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta Porin edustan merialueelle.
Kaavaluonnos
Tahkoluoto yleiskaava sijainti

Sijainti

Kaavoitettava alue sijaitsee merellä lähimmillään noin 4 km etäisyydellä Tahkoluodon satama-alueesta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen. Alue rajautuu pohjoisessa Merikarvian kunnanrajaan. Alueen kokonaispinta-ala on noin 135 km².

Kaavan tavoitteet

Kaavoitettavalle alueelle suunniteltu tuulipuisto koostuu korkeintaan 43 meriperustuksille asennettavasta tuulivoimalasta, joiden maksimikorkeus on noin 310 metriä ja yksikköteho noin 11–20 MW sekä mahdollisesta merisähköasemasta. Tavoitteena on, että kaava on valmis syksyllä 2022. Kaava ohjaa suoraan tuulivoimaloiden rakentamista (MRL 77 a §).

Kaavaan liittyvät kuulemisen vaiheet järjestetään kokonaisuudessaan uudelleen.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

 • Vireille: osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.2.2021
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä koko kaavaprosessin ajan
 • Porin kaupunginhallitus on päättänyt 29.3.2021 asettaa osayleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville (MRL 62 §, MRA 30 §)
 • Kaavaluonnos ja -selostus liitteineen ovat nähtävillä 8.4. - 14.5.2021
 • Esittelytilaisuus verkossa 22.4.2021 tallennettuna YouTube-kanavalla.
 • Kaupunginhallitus päätti 14.3.2022 § 162 keskeyttää 18.1.2021 päätöksellään käynnistyneen merituulipuiston laajennuksen osayleiskaavan laadintaprosessin päätöksentekoon liittyneiden menettelyvirheiden vuoksi.
 • kaupunginhallitus päätti 14.3.2022 § 163 käynnistää Suomen Hyötytuuli Oy:n uudesta aloitteesta merituulivoimahanketta koskevan osayleiskaavan laadinnan.
   
 • Kuulutus uudesta vireilletulosta 23.3.2022
 • Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ja -selostus liitteineen ovat nähtävillä 7.4. - 8.5.2022

Yleisötilaisuus

 • Torstaina 28.4. klo 18–20 pidetään yleisölle avoin esittelytilaisuus Reposaaren VPK:n Juhlatalolla (Amiraalinkatu 6).

Ota yhteyttä:

Juha Mäkelä
Yleiskaavapäälikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori