Mikkola 609 1722

MIKKOLA 46. kaupunginosan korttelia 1 (osa) koskeva asemakaavan muutos 609 1722
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Mikkolan kaupunginosaan Ulvilantien lounaispuolelle.

Kaavan tavoitteet

Suunnitelman tavoitteena on alueen toiminnallinen kehittäminen ja kaupunkikuvan parantaminen.

Kaavatunnus

609 1722

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.12.2018.
  • Kaavaluonnos  20.12.2018.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 20.12.2018-18.1.2019
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 8.4.2019.
  • Asemakaavaehdotus sekä tonttijako nähtävänä 18.4.-17.5.2019
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2019
  • Lainvoimainen 8.8.2019