Museon lausunnot Pori

2022

11.02.2022

 

2021

11.1.2021

Porin kaupungin Hanhiluodon (58.) kaupunginosan korttelin 2 vaiheasemakaavamuutoksen ehdotus. Päivätty 2.11.2020


13.1.2021

Uniluodon (62.) kaupunginosan korttelin 6 tonttia 71 koskeva asemakaavan muutosluonnos, päivätty 30.11.2020


14.1.2021

Arkeologiset koetutkimukset nk. Satamaidon tontilla (Teljä 2. kaupunginosa, kortteli 9) Porissa


29.1.2021

Porin Lotskerin kaupunginosan (55.) ensimmäinen asemakaava 609 1579 (Lotskerinmäki). Toinen luonnosvaihe, päivätty 16.12.2020


02.02.2021

Pori Noormarkku valokuitukaapelointi


12.02.2021

Caruna Oy:n sähköverkon maakaapelointi Söörmarkku, Pori


07.05.2021

Riihikedon eli 9. kaupunginosan kortteleita 20 ja 21 (osa) koskeva asemakaavan muutos 609 1737 (Cygnaeuksen koulu ja PSYL)

20.05.2021

Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaavaluonnos, päivätty 17.3.2021

28.05.2021

Malminpään 3. kaupunginosan korttelia 36, Liisantoria ja katu-alueita asemakaavan muutosehdotus, päivätty 1.4.2021

07.06.2021

Caruna Oy:n sähköverkon maakaapelointi, Söörmarkku Pori

10.06.2021

Aittaluodon selluloosa- ja paperitehtaan entisten kaustisointilaitoksen ja soodavaraston purkaminen

Aittaluodon selluloosa- ja paperitehtaan kaustisointilaitoksen ja soodavaraston purkaminen liitteet

8.11.2021

14.09.2021

11.11.2021

18.11.2021

29.11.2021

 

2020

8.1.2020

Porin Satama Oy:n poikkeamishakemus koskien merkinantomajakka Ryssäntornin ja satamanosturi Luveenin siirtoa sataman alueella


9.1.2020

Itätullin (5.) kaupunginosan korttelin 20 tontin 3 asemakaavan muutosehdotus 609 1719, päivätty 12.11.2019


3.2.2020

Satasairaalan L- ja S-rakennusten purkamislupahakemus


18.2.2020

One1 Oy:n lämpövoimalaa koskeva rakennuslupahakemus Laviassa


21.2.2020

Porin Hanhiluodon (58. kaupunginosa) korttelin 2 vaiheasemakaava 609 1732, päivätty 20.1.2020

5.3.2020

BIOENERGO OY, BIOKONVERSIOLAITOKSEN YVA-OHJELMA, PORI


9.3.2020

Entisen Satakunnan Auto Oy:n toimitalon purkaminen osoitteessa Katariinankatu 30 (609-9-67-1)


19.3.2020

Porin 80. kaupunginosan (Honkaluoto) 1. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 609 1725 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivätty 5.2.2020

10.4.2020

Porin kaupungin Riihikedon (9.) kaupunginosan korttelia 22 ja Koulukadun osaa koskeva asemakaavan muutos 609 1709, luonnosvaihe, Porin kaupunki

20.4.2020

PORI, LEVO 94. KAUPUNGINOSAN 1. ASEMAKAAVA, YYTERI 60. JA KAANAA 61. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS, 609 1628

29.5.2020

Suomen Hyötytuuli Oy:n Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Pori

11.6.2020

Uniluodon (62.) kaupunginosan korttelin 6 tonttia 71 koskeva asemakaavan muutosluonnos

10.8.2020

Rakentaminen kiinteistölle 609-1-5-6 Antinkatu 2 Pori

14.8.2020

Malminpään 3. kaupunginosan korttelia 36 ja Liisantoria koskeva asemakaavan muutoksen 609 1743 (Bss + SKiB Kampus) osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivätty 26.5.2020

17.8.2020

Isonsannan (8.) kaupunginosan korttelia 19 (osa) koskevan asemakaavan muutosehdotus 609 1731 (Isonsannan sähköasema), päivätty 1.6.2020

11.9.2020

Sunniemenrannan (19. kaupunginosa) 1. asemakaavan ja Isojoenrannan (18. kaupunginosa) asemakaavan muutosehdotus. Päivätty 24.6.2020


14.9.2020

Pori, Tahkoluoto-Paakarit, osayleiskaavaluonnos


5.10.2020

Pori, Bioenergo Oy:n biokonversiolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus


17.12.2020

Porin kaupungin poikkeamishakemus saunan rakentamiseksi Kirjurinluotoon


18.12.2020

Porin Golfkerho ry:n poikkeamishakemus koskien huoltorakennuksen ja golfautosuojan rakentamista Hanhiluotoon Porin kaupungin omistamalle kiinteistölle 606-430-1-18

 

2019


1.2.2019

Porin Tuorsnimen (28.) korttelin 12 tontteja 1 ja 8 (tila 15:289) koskeva asemakaavan muutoksen 609 1705 ehdotus, päivätty 27.11.2018

19.2.2019

Porin palveluverkkouudistus vaihtoehtoineen

25.2.2019

Teljän kaupunginosan (2.) korttelin 9, tontin 411 ja Katariinankadun (osa) asemakaavan muutosluonnos 609 1697 (Satamaito), päivätty 31.1.2019

11.3.2019

Päiväkoti Taikurinhatun peruskorjaussuunnittelussa huomioitavaa

29.3.2019

Porin Riihikedon (9.) kaupunginosan korttelia 22 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutoksen 609 1709 luonnos, päivätty 21.2.2019

18.4.2019

Porin satamassa sijaitsevan entisen merkinantomajakan (Ryssäntorni) siirto

28.6.2019

Porin etelärannan makasiinin (Cafe Jazz) muutoksensietokyky

6.8.2019

Poikkeamislupahakemus koskien Uusi panimo -nimisen suojellun rakennuksen purkamista ja uudisrakentamista samalle paikalle

9.8.2019

Vanhainkoti Himmelin suojelu ja sen huomioiminen rakennuksen peruskorjauksessa

12.8.2019

Porin Riihikedon (9.) kaupunginosan korttelia 22 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutoksen 609 1709 ehdotus, päivätty 26.4.2019

15.8.2019

Porin Tiilimäen (11.) kaupunginosan korttelin 15 (osa) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 609 1698 ehdotus, päivätty 14.6.2019

15.8.2019

Teljän kaupunginosan (2.) korttelin 9, tontin 411 ja Katariinankadun (osa) asemakaavan muutosehdotus 609 1697 (Satamaito), päivätty 17.6.2019

26.8.2019

Sähköverkon saneeraustyö Porin Tahkoluodon alueella

29.8.2019

Tuomarinkulman korttelia 6-28 ja yleistä pysäköintialuetta koskeva asemakaavan muutoksen (609 1716) ehdotus, päivätty 17.6.2019

12.9.2019

Tullipuominkatu 1 (609-5-2-182) rakennuksia koskeva purkamislupahakemus

17.9.2019

Lavian pappilan osittaisen käyttötarkoituksen muutos ja sen vaatimat toimenpiteet

24.9.2019

Rakennuslupahakemus koskien Uusi panimo -nimisen suojellun rakennuksen (609-2-26-4, Antinkatu 2) purkamista ja uudelleenrakentamista samalle paikalle

22.10.2019

Pori Lammin tuulivoimapuiston tielinjaukset

20.11.2019

Sunniemenrannan (19. kaupunginosa) 1. asemakaavan ja Isojoenrannan (18. kaupunginosa) asemakaavan muutoksen, 2. luonnos, päivätty 10.10.2019

20.12.2019

Isonsannan (8.) kaupunginosan korttelia 19 (osa) koskeva asemakaavan muutosluonnos 609 1731 (Isonsannan sähköasema), päivätty 28.11.2019

20.12.2019

Linnan (1.) kaupunginosan korttelia 26 tonttia 345 (Hallitalo) koskevan asemakaavan muutoksen luonnos 609 1680, päivätty 2.12.2019

2018

19.1.2018

Porin sairaanhoito-oppilaitoksen vanhan osan (609-11-15-7) purkamislupahakemus

7.2.2018

Porin Tuorsnimen (28.) korttelin 12 tontteja 1 ja 8 (tila 15:289) koskeva asemakaavan muutoksen 609 1705 luonnos

23.2.2018

Pori Energia Sähköverkot Oy:n 2 x 110 kV voimajohtohanke Hyvelä-Hevosluoto, Pori

29.3.2018

Porin Kallon majakan muutokset

29.3.2018

Porin Riihikedon (9.) kaupunginosan korttelia 7 (osa) koskeva asemakaavan muutoksen 609 1702 luonnos (Teljätalo)

25.5.2018

Porin Musan 23. kaupunginosan korttelin 4 tontteja 27 ja 28 sekä katualuetta (osa) koskeva asemakaavan muutosehdotus, päivätty 28.3.2018

2.7.2018

Porin Reposaaren 71. kaupunginosan leirintäalueen ensimmäisen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 609 1715 luonnos, päivätty 6.6.2018

6.7.2018

Envor Pori Oy:n Porin Luotsinmäen alueelle suunnittelema biokaasulaitos, ympäristövaikutusten arviointiselostus

22.10.2018

Porin kaupunginsairaalan entisen lääkärien asuintalon (viimeksi kotihoitokeskus) peruskorjaus perhetukikeskukseksi

31.10.2018

Tuomarinkulman (kortteli 6-28) asemakaavan muutoksen (609 1716) luonnos. Päivätty 5.6.2018

13.11.2018

Linnan (1.) ja Teljän kaupunginosien ranta-alueen asemakaavan muutosehdotus 609 1605 (Eteläranta), päivätty 17.9.2018

9.11.2018

Porin Reposaaren 71. kaupunginosan leirintäalueen ensimmäisen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 609 1715 ehdotus, päivätty 1.10.2018

16.11.2018

Noormarkun entisen rautatieaseman rakennusten purkaminen


14.12.2018

Porin Riihikedon (9.) kaupunginosan korttelia 7 (osa) koskeva asemakaavan muutoksen 609 1702 ehdotus (Teljätalo)


17.12.2018

Porin Tiilimäen (11.) kaupunginosan korttelin 15 (osa) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 609 1698 luonnos, päivätty 28.11.2018

18.12.2018

Porin Päärnäisten (6.) kaupunginosan korttelin 13 tonttien 269, 270 ja 272 asemankaavan muutoksen 609 1721 luonnos (Lujakumi)


21.12.2018

Ehdotus Porin rakennusjärjestykseksi