NOAH-tulvanhallintaprojekti

Interreg Baltic Sea region

Interreg Baltic Sea -ohjelma: Itämeren suojelu käsittelemättömiltä jätevesipäästöiltä kaupunkialueiden tulvatilanteissa


Tulvat lisäävät Itämeren kuormitusta

Ilmastonmuutos lisää säävaihteluja voimistaen kuivia jaksoja ja rankkasateita Itämeren alueella. Kaupunkien hulevesijärjestelmien mitoitus ei ole tulevaisuudessa enää riittävä, ja siksi tulvat ovat yleistymässä tiheään asutuilla alueilla. Tulvien lisääntyminen lisää riskiä jätevesien pääsemisestä vesistöön käsittelemättömänä. Jäteveden mukana vesistöön pääsee ravinteita, vaarallisia aineita ja patogeenisia mikrobeja, jotka ovat haitaksi ihmiselle ja ympäristölle.

Kokonaisvaltainen suunnittelu ja mukautuva hulevesijärjestelmä

Kaupunkialueiden hulevesitulvia voidaan estää uudistuvalla ja kaukonäköisellä suunnittelulla ja ilmastomuutokseen sopeutuvalla järjestelmällä. NOAH-hanke on koonnut yhteen yhdeksän kaupunkia ja vesilaitosta, seitsemän akateemista tutkimuslaitosta sekä kaksi kattojärjestöä kuudesta maasta Itämeren ympäriltä. NOAH:n tavoitteena on luoda konsepti kokonaisvaltaiselle suunnittelulle ja toteuttaa kehittynyt suunnittelutyökalu kaupunkiympäristöihin. Kokonaisvaltainen suunnittelu yhdistää hulevesien hallinnan ja maankäytön suunnittelun. Ne yhdistettynä aikaisempaa sopeutuvmpiin viivyttäviin kuivatusjärjestelmiin luovat edellytykset sopeutua ilmastonmuutokseen.

Kohti terveellisempää ja puhtaampaa Itämerta

NOAH:ssa kehitettävä toimintatapa on helppo mukauttaa kaikkiin Itämeren ympärillä sijaitseviin kaupunkialueisiin. NOAH:n konseptin toteutuminen voisi vähentää Itämereen pääsevien epäpuhtauksien määrän jopa puoleen nykyisestä.Toiminnan vakiintuminen jokapäiväisiin käytäntöihin kaupunkien ja vesilaitosten organisaatioissa johtaa kohti terveellisempää ja puhtaampaa Itämerta!