Yhteystiedot

 

Asiakaspalvelu Yrjönkatu 13 (palvelupiste Porina)  
Postiosoite PL 121, 28101 PORI
Puhelin vaihde (02) 621 1100
Kartta-arkisto 044 701 1608
Sähköposti etunimi.sukunimi@pori.fi 
Yleinen sähköposti kaupunkisuunnittelu@pori.fi
 
Reipas Risto, kaupunkisuunnittelupäällikkö, 044 701 1609
Mäkelä Juha, yleiskaavapäällikkö, 044 701 0495
Laurinen Mirko, kaavoitusarkkitehti, 044 701 1604
Kahelin Harri, kaavoitusarkkitehti, 044 701 2847
Arponen Otto, kaavoitusarkkitehti, 044 701 2994
Nukki Heli, projektipäällikkö, 044 701 1976
Bogdanoff Tea, kaavasuunnittelija, 044 701 1972
Koponen Tia, kaavasuunnittelija (vv)
Kemppi-Vienola Vuokko, kaavasuunnittelija, 044 701 2977
Viljanen Kirsi-Maria, yhdyskuntasuunnittelija, 044 701 1973
Rantanen Jouni, kaavoitusteknikko, 044 701 1847
Koskela Heli, suunnittelija, 044 701 8045
Lindqvist Satu, suunnitteluavustaja, 044 701 1608
Nyström Sari, suunnitteluavustaja, 044 701 1611
Suojala Tarja, toimistosihteeri, 044 701 1615 (toimisto)