Yhteystiedot

 

Asiakaspalvelu Yrjönkatu 13 (palvelupiste Porina)  
Postiosoite PL 121, 28101 PORI
Puhelin vaihde (02) 621 1100
Kartta-arkisto 044 701 1608
Sähköposti etunimi.sukunimi@pori.fi 
Yleinen sähköposti kaupunkisuunnittelu@pori.fi
 
Reipas Risto, kaupunkisuunnittelupäällikkö, 044 701 1609
Arponen Otto, asemakaava-arkkitehti, 044 701 2994
Viljanen Kirsi-Maria, yleiskaavapäällikkö, 044 701 1973
Laurinen Mirko, kaavoitusarkkitehti, 044 701 1604
Kahelin Harri, kaavoitusarkkitehti, 044 701 2847
Bogdanoff Tea, kaavasuunnittelija, 044 701 1972
Koponen Tia, kaavasuunnittelija (vv)
Kemppi-Vienola Vuokko, vastaava asiantuntija, 044 701 2977
Kaarnametsä Helene, kaavasuunnittelija, 044 701 4235
Rantanen Jouni, kaavoitusteknikko, 044 701 1847
Koskela Heli, suunnittelija, 044 701 8045
Lindqvist Satu, suunnitteluavustaja, 044 701 1608
Nyström Sari, suunnitteluavustaja, 044 701 1611
Koivisto Marianne, suunnitteluavustaja, 044 701 3636
Suojala Tarja, toimistosihteeri, 044 701 1615 (toimisto)