Pori – virallisestikin lapsiystävällinen kunta

Porissa tehdään aktiivisesti työtä lasten ja nuorten palvelujen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Ajankohtaisia asioita voit lukea Porin kaupungin uutisista.

UNICEFin tunnustus

Suomen UNICEF on palkinnut Porin kaupungin pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta työstä lasten ja nuorten palvelujen ja hyvinvoinnin edistämiseksi myöntämällä Porin kaupungille jo kaksi kertaa Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen Pori sai 6.3.2018 ja viimeisimmän vuonna 2020. Vuonna 2020 myönnetty tunnustus on annettu seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Porin kaupunki on noudattanut UNICEFin lapsiystävällinen kunta -toimintamallia vuoden 2016 alusta asti ja oli yhdestoista kunta Suomessa, jolle tunnustus on myönnetty. 

UNICEFin lapsiystävällinen kunta-toimintamallin tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Porissa lähtötilannetta arviotiin vuoden 2016 aikana. Asiakaspalautteiden ja valtakunnallisten selvitysten ja tutkimusten perusteella lasten ja nuorten peruspalvelut ovat jo laadultaan hyviä. Myös lasten ja nuorten osallisuusjärjestelmä on vakiintunut Porin kaupungin toimintaan. Erityisen tärkeäksi kehittämisen kohteeksi puolestaan todettiin lapsen oikeuksia koskevan tietoisuuden lisääminen. Lisäksi nähtiin tärkeäksi edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja lapsia koskevien asioiden tarkastelua koordinoidusti. 

Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain 

Toimintamallissa asetettujen tavoitteiden toteutumista on vuosittain seurannut Porin lapsi- ja nuorisopoliittinen ryhmä. Lisäksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa kuvataan vuosittain Porin kaupungissa laadittavassa hyvinvointiraportissa ja kerran valtuustokaudessa julkaistavassa hyvinvointikertomuksessa, joihin on koottu lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavia keskeisiä indikaattoreita.

Miten lapsiystävällisyyttä kehitetään Porissa?

UNICEFin asiantuntijan mukaan Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö Porissa vastaa mallin tavoitteita. 

Lapsen oikeudet on saatu koko kunnassa paremmin tunnetuiksi. Lapsen oikeuksien sopimus on kirjattu omaksi kohdakseen koko kaupunkiorganisaatiota koskevaan perehdyttäjän muistilistaan.

Lasten ja nuorten osallisuutta on vahvistettu kehittämistyön aikana. Lasten kulttuurikeskuksesta tuli vuonna 2017 oma yksikkönsä Porin kaupunkiin. Kulttuuri- ja taidepainotteinen neuvolatoimintamalli Kultane on laajentunut. Nämä toimenpiteet lisäävät osallisuuden lisäksi myös lapsen oikeutta kulttuuriin. Kaupungin sivistystoimi toteuttaa yhdessä nuorisotoimen kanssa aktiivista lasten ja nuorten osallisuusmallia, Vaikuttamisen polkua. Lisäksi sivistystoimessa osallisuus toteutuu lukuisin tavoin osana perustoimintaa ja opetussuunnitelmaa. Kaupunki tarjoaa yhdenvertaisuutta edistävät harrastepassit kaikille yläkoululaisille. Passilla pääsee maksutta muun muassa erilaisiin harrastuksiin ja vapaa-ajan toimiin. Porin kaupunki haluaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastukseen. 

Lapsia koskevien asioiden tarkastelu koordinoidusti on kehittynyt ja tulee kehittymään sitä mukaa, kun Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmänä toimivaa kaupungin Lapsi- ja nuoripoliittista johtoryhmää (LaNu) kehitetään nykyistä tarvetta vastaavaksi. Tämän lisäksi LAPE-kärkihankkeeseen liittyvä koko kaupungin yhteinen Satula-hanke edistää omalta osaltaan lasten ja perheiden palvelujen poikkihallinnollista koordinointia.

Kaiken kaikkiaan Lapsiystävällinen kunta-kehittämistyö on poikkihallinnollista ja rakenteellisiin muutoksiin tähtäävää edistäen näin lapsen oikeuksien toteutumista. Porin kaupungin nuorisotyön toiminnassa johtavana ajatuksena on yhdessä tekeminen, eli toimintaa suunnitellaan jatkuvasti enenevässä määrin yhdessä nuorten kanssa.

Lapsiystävällinen kunta-tunnustus on voimassa kaksi vuotta ja sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista. Pori kaupunki haluaa kehittyä jatkossakin yhä lapsiystävällisempään suuntaan.

Porissa Lapsiystävällinen kunta -asiaa hoitaa muun muassa lapsi- ja nuorisopoliittinen johtoryhmä, jonka jäsenien yhteystiedot löytyvät sivun oikeasta reunasta. Lisäksi lapsi- ja nuorisopoliittiseen johtoryhmään kuuluvat Atte Mannila ja Erik Arnst nuorisovaltuustosta.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnus

Ota yhteyttä:

Anne Leppänen
Nuorisopalvelujen esimies
Sivistystoimiala
Liikunta- ja nuorisoyksikkö / Erityisnuorisotyö ja hallinto
Esa Kohtamäki
Toimialajohtaja
Sivistystoimiala
Yhteiset palvelut -yksikkö / Sivistystoimen hallinto
Tiedepuisto 4 28600 Pori
Ismo Ahonen
Toimintayksikön esimies
Tekninen toimiala
Infrayksikkö / Infran kunnossapito
Kirjurinluodontie 6 28100 Pori
Jaana Salonen
Kasvun ja oppimisen tuen koordinaattori
Sivistystoimiala
Opetusyksikkö / Opetusyksikkö
Tiedepuisto 4 28600 Pori
Jenni Ketonen
Työllisyyspäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Työllisyyspalvelut
Teljänkatu 5
Jyri Träskelin
Kulttuuriyksikön päällikkö
Sivistystoimiala
Kulttuuriyksikkö
Tiedepuisto 4 28600 Pori
Mari Levonen
Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Perusturva
Hallintopalvelut / Sosiaali- ja perhepalvelut
Maantiekatu 31, D-rak. 2. krs 28120 Pori
Marika Virtanen
Viestintä- ja markkinointisuunnittelija
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Matkailu- ja markkinointiyksikkö / VisitPori
Yrjönkatu 13 28100 Pori
Petteri Lahti
Liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö
Sivistystoimiala
Yhteiset palvelut -yksikkö / Sivistystoimen hallinto
Tiedepuisto 4 28600 Pori
Ritva Välimäki
Yksikön päällikkö
Sivistystoimiala
Varhaiskasvatusyksikkö / Varhaiskasvatuksen yhteiset toiminnot
Tiedepuisto 4 28600 Pori
Sirpa Kynäslahti
Hyvinvointikoordinaattori
Konsernipalvelut
Talous- ja hallintoyksikkö / Strategia- ja tietopalvelut
Hallituskatu 12 28100 Pori
Taneli Tiirikainen
Yksikön päällikkö
Sivistystoimiala
Yhteiset palvelut -yksikkö / Sivistystoimen hallinto
Tiedepuisto 4 28600 Pori
Tero Grönmark
Opiskeluhuollon esimies
Sivistystoimiala
Opetusyksikkö / Hallinto
Tiedepuisto 4 28600 Pori
Tomi Lähteenmäki
Strategiapäällikkö
Konsernipalvelut
Talous- ja hallintoyksikkö / Strategia- ja tietopalvelut
Hallituskatu 12 28100 Pori
Tytti Männistö
Palveluvastaava
Sivistystoimiala
Varhaiskasvatusyksikkö / Varhaiskasvatuksen yhteiset toiminnot
Tiedepuisto 4 28600 Pori