Tietosuoja

Sivulle on koostettu Porin kaupungin tietosuojaselosteita. Uusia selosteita tullaan jatkossakin lisäämään sivulle. Kukin palveluntuottaja vastaa selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Tähän tullaan lähiaikoina lisäämään linkki lomakkeelle, jolla rekisteröidyt voivat tehdä tietopyynnön heistä rekisteriin tallennetuista tiedoista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasasiakirjoja pyydettäessä käytetään tietopyyntönä tulostettavaa rekisteritietojen tarkastuspyyntölomaketta. Lomake pyydetään palauttamaan siihen toimintayksikköön, jonka tietoja pyydetään. Sähköinen tietopyyntö koskien edellä mainittuja asiakirjoja ei ole vielä käytössä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake.
Sosiaali- ja terveydenhuollon virheen oikaisuvaatimuslomake.

Tietosuojaselosteet

Asianhallinnan tietosuojaseloste

Asianhallinta Aapeli tietosuojaseloste

Henkilöstöhallinnon rekisteri tietosuojaseloste

Henkilöstökassa tietosuojaseloste

Henkilöverotus rekisteri tietosuojaseloste

Jätehuollon ekomaksurekisteri tietosuojaseloste

Jätteenkuljetusrekisteri tietosuojaseloste

Kansalaisopiston ja kesäyliopiston asiakasrekisteri tietosuojaseloste

Kansalaisopiston opintosetelihakemukset tietosuojaseloste

Kiinteistöt tontit rakennukset luvat väestö kaavat varaus ja palaute tietosuojaseloste

Kirjaston ajanvarausohjelman tietosuojaseloste

Käyttöoikeus- ja pääsynhallintarekisteri tietosuojaseloste

Liikunta- ja nuorisoyksikön osoitteisto tietosuojaseloste

LinkedEvents-tapahtumatietokanta tietosuojaseloste

Matkustushallinnon rekisteri tietosuojaseloste

Nuorisopassi tietosuojaseloste

Office 365 (Edupori) tietosuojaseloste

Opetusyksikön Google-järjestelmän tietosuojaseloste

Opetusyksikön käyttöoikeus- ja pääsynhallintarekisteri tietosuojaseloste

Oppilashallinnon rekisteri tietosuojaseloste

Porin kaupungin keskitetyn kameravalvonnan rekisteri

Porin sivistyskeskuksen oppimisalustan käyttäjärekisteri tietosuojaseloste

Porin Veden tietosuojaseloste

Potilasasiamiestoiminnan tietosuojaseloste

Pysäköinninvalvonnan rekisteri tietosuojaseloste

Ruokapalvelun rekisteri tietosuojaseloste

Sairaankuljetusten rekisteri tietosuojaseloste

Satakirjastojen asiakasrekisteri tietosuojaseloste

Satakunnan Museon kokoelmahallintajärjestelmän tietosuojaseloste

Sidonnaisuusrekisteri tietosuojaseloste

SuomiAreena Proggis tietosuojaseloste

Sähköinen asiointi tietosuojaseloste

Taidemuseon Muusa kokoelmatietokanta tietosuojaseloste

Taidemuseon osoitteistot tietosuojaseloste

Taloushallinnon rekisterit tietosuojaseloste

Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri tietosuojaseloste

Timmi-tilanvarausjärjestelmä tietosuojaseloste

Toimittaja- ja sidosryhmärekisteri tietosuojaseloste

Työajanseurannan ja kulunvalvonnan rekisteri tietosuojaseloste

Työllistämisen tukitoimien asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Työmarkkinatukimaksuaineistot tietosuojaseloste

Varhaiskasvatusrekisteri tietosuojaseloste

Vat asiakas- ja valmennustyön arvioinnin tukijärjestelmä tietosuojaseloste

Vauvojen värikylpy -ohjaajat tietosuojaseloste

Verkkosivut tietosuojaseloste

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön tietosuojaseloste