Oppilashaku

Lasten ja nuorten oppilashaku on päättynyt. Kaikkien ikäryhmien vapaita oppilaspaikkoja voi kuitenkin tiedustella myös muulloin kuin hakuaikana. Oppilaspaikkahakemus on voimassa kuluvan lukuvuoden helmikuun loppuun saakka, minkä jälkeen ryhmiin ei enää oteta uusia oppilaita. Taiteen perusopetuksen opintoihin voivat hakeutua 4-19 –vuotiaat lapset ja nuoret.

Taiteen perusopetus aikuisille

Taidekoulu ottaa uusia aikuisopiskelijoita elokuussa 2019. Valinta tapahtuu näytetöiden perusteella, joita on oltava vähintään viisi kappaletta. Yhden näytetöistä on oltava piirustus. Näytetyöt otetaan vastaan Porin taidekoulussa torstaina 15.8.2019 klo 16-18 osoitteessa Gallen-Kallelankatu 10. Työt on tuotava henkilökohtaisesti. Samalla täytetään hakemuslomake.

Aikuisten taiteen perusopetus antaa valmiudet omaan kuvalliseen tuottamiseen joko syvällisenä harrastuksena tai valmennuksena kuvataidealan opintoihin. Opetusta annetaan keskimäärin kahtena iltana viikossa klo 17-20 neljän lukuvuoden ajan. Opetus perustuu kuvataiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Ensimmäisten vuosien ajan tutustutaan laaja-alaisesti eri kuvataiteen tekniikoihin ja opintojen loppuvaiheessa syvennytään itselle mieluisimpaan taiteenalaan. Opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin voi tutustua  koulun nettisivuilta löytyvässä opetussuunnitelmassa.