Oppilashaku

Lasten ja nuorten oppilashaku on 19.4.-19.5.2019. Linkki hakuun aukeaa 19.4.
Oppilashaku: https://www.lyyti.in/Porin_taidekoulun_oppilaspaikkahakemus_2019_3858 

Taiteen perusopetuksen opintoihin voivat ilmoittautua 7-19 –vuotiaat lapset ja nuoret. Varhaisiän opintoihin voivat ilmoittautua hakuvuonna 4, 5 tai 6 vuotta täyttävät lapset. Oppilaspaikat arvotaan, jos oppilaita on enemmän kuin ryhmiin voidaan ottaa. Oppilaspaikan saaneille ilmoitetaan sähköpostitse 7.6. mennessä. Varalle valituille oppilaille ilmoitetaan heti oppilaspaikan vapautuessa. Paikan voi perua 19.8. mennessä, mikäli suunnitelmat muuttuvat. 
 
Kaikkien ikäryhmien vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella myös muulloin kuin hakuaikana. Oppilaspaikkahakemus on aina voimassa kuluvan lukuvuoden helmikuun loppuun saakka, minkä jälkeen ryhmiin ei enää oteta uusia oppilaita.
 

Taiteen perusopetus aikuisille
Aikuisten taiteen perusopetus antaa valmiudet omaan kuvalliseen tuottamiseen joko syvällisenä harrastuksena tai valmennuksena kuvataidealan opintoihin. Opetusta annetaan keskimäärin kahtena iltana viikossa klo 17-20 neljän lukuvuoden ajan. 

Opetus perustuu kuvataiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Ensimmäisten vuosien ajan tutustutaan laaja-alaisesti eri kuvataiteen tekniikoihin ja opintojen loppuvaiheessa syvennytään itselle mieluisimpaan taiteenalaan. Opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin voi tutustua  koulun nettisivuilta löytyvässä opetussuunnitelmassa. 

Taidekoulu ottaa uusia aikuisopiskelijoita elokuussa 2019. Valinta tapahtuu näytetöiden perusteella, joita on oltava vähintään viisi kappaletta. Yhden näytetöistä on oltava piirustus. Näytetyöt otetaan vastaan Porin taidekoulussa osoitteessa Gallen-Kallelankatu 10 viikolla 34. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan 31.5. mennessä. Työt on tuotava henkilökohtaisesti. Samalla täytetään hakemuslomake.