Oppilashaku

Taiteen perusopetus lapsille ja nuorille

Lasten ja nuorten oppilashaku on päättynyt. Kaikkien ikäryhmien vapaita oppilaspaikkoja voi kuitenkin tiedustella myös muulloin kuin hakuaikana: taidekoulu@pori.fi. Oppilaspaikkahakemus on voimassa kuluvan lukuvuoden helmikuun loppuun saakka, minkä jälkeen ryhmiin ei enää oteta uusia oppilaita. Uusien oppilaiden hakuaika on keväällä, jolloin opintoihin voivat hakeutua 4-19 –vuotiaat lapset ja nuoret.

 

Taiteen perusopetus aikuisille

Taidekoulu on ottanut uusia aikuisopiskelijoita elokuussa 2019. Valinta tapahtui näytetöiden perusteella, joita oli oltava vähintään viisi kappaletta. Yhden näytetöistä oli oltava oltava piirustus. Näytetyöt otettiin vastaan Porin taidekoulussa torstaina 15.8.2019 klo 16-18 osoitteessa Gallen-Kallelankatu 10. Työt tuotiin henkilökohtaisesti ja samalla täytettiin hakemuslomake.

Aikuisten taiteen perusopetus antaa valmiudet omaan kuvalliseen tuottamiseen joko syvällisenä harrastuksena tai valmennuksena kuvataidealan opintoihin. Suoritettuaan koko laajan oppimäärän opinnot, opiskelija saa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen. Opetus ei ole ammatilliseen tutkintoon johtavaa, eikä siten oikeuta esim. opintotukeen tai yleisesti käytössä oleviin opiskelija-alennuksiin.

Opetusta annetaan keskimäärin kahtena iltana viikossa klo 17-20 neljän lukuvuoden ajan. Opetus perustuu kuvataiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Ensimmäisten vuosien ajan tutustutaan laaja-alaisesti eri kuvataiteen tekniikoihin ja opintojen loppuvaiheessa syvennytään itselle mieluisimpaan taiteenalaan. Opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin voi tutustua  koulun nettisivuilta löytyvässä opetussuunnitelmassa.