Oppilashaku

Lasten ja nuorten oppilashaku lukuvuodelle 2020-2021

Uusien oppilaiden hakuaika on 14.4.-15.5.2020. Haku tapahtuu sähköisellä hakukaavakkeella, joka tulee löytymään alta.

Opintoihin voivat ilmoittautua 7-19 –vuotiaat lapset ja nuoret. Varhaisiän opintoihin voivat ilmoittautua hakuvuonna 4, 5 tai 6 vuotta täyttävät lapset. Oppilaspaikat arvotaan, jos oppilaita on enemmän kuin ryhmiin voidaan ottaa. Oppilaspaikan saaneille ilmoitetaan sähköpostitse 12.6. mennessä. Varalle valituille oppilaille ilmoitetaan heti oppilaspaikan vapautuessa. Oppilaspaikkahakemus on aina voimassa helmikuun loppuun saakka, minkä jälkeen ryhmiin ei enää oteta uusia oppilaita. Saatuaan opiskelupaikan oppilas voi jatkaa opintojaan 19-vuotiaaksi saakka.

Kaikkien ikäryhmien vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella myös muulloin kuin hakuaikana: taidekoulu@pori.fi. Opetusryhmiä ei kuitenkaan täydennetä enää 1.3. lähtien.

 

Uusien aikuisopiskelijoiden haku elokuussa 2020

Taidekoulu ottaa uusia aikuisopiskelijoita elokuussa 2020. Valinta tapahtuu näytetöiden perusteella, joita on oltava vähintään viisi kappaletta. Yhden näytetöistä on oltava oltava piirustus. Näytetyöt otetaan vastaan elokuussa viikolla 34. Työt tuodaan henkilökohtaisesti ja samalla täytetään hakemuslomake.

Aikuisten taiteen perusopetus antaa valmiudet omaan kuvalliseen tuottamiseen joko syvällisenä harrastuksena tai valmennuksena kuvataidealan opintoihin. Suoritettuaan koko laajan oppimäärän opinnot, opiskelija saa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen. Opetus ei ole ammatilliseen tutkintoon johtavaa, eikä siten oikeuta esim. opintotukeen tai yleisesti käytössä oleviin opiskelija-alennuksiin.

Opetusta annetaan keskimäärin kahtena iltana viikossa klo 17-20 neljän lukuvuoden ajan. Opetus perustuu kuvataiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Ensimmäisten vuosien ajan tutustutaan laaja-alaisesti eri kuvataiteen tekniikoihin ja opintojen loppuvaiheessa syvennytään itselle mieluisimpaan taiteenalaan. Opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin voi tutustua  koulun nettisivuilta löytyvässä opetussuunnitelmassa.