Oppilashaku

Lasten ja nuorten oppilashaku lukuvuodelle 2021-2022

Uusien oppilaiden hakuaika on päättynyt. Oppilaspaikan saaneille ilmoitetaan sähköpostitse 24.6. mennessä (aiemmin on ilmoitettu 18.6.2021). Varalle valitut oppilaat saavat oppilaspaikan lukuvuoden aikana, mikäli ryhmissä vapautuu paikkoja. Oppilaspaikat arvotaan, jos oppilaita on enemmän kuin ryhmiin voidaan ottaa. Varasijalle jääneen hakemus on voimassa aina kuluvan lukuvuoden helmikuuhun saakka, minkä jälkeen oppilaspaikkaa tulee jälleen hakea uusien oppilaiden haussa huhti-toukokuussa.

Aikuisten opiskelijahaku syksyllä 2021

Taidekoulu ottaa uusia aikuisopiskelijoita keskiviikkona 18.8.2021 aikavälillä klo 16-17.30.

Uudet opiskelijat valitaan näytetöiden sekä paikanpäällä täytettävän hakemuslomakkeen perusteella. Näytetöitä tulee esittää 5 kpl. Ne voivat olla millä tahansa kuvataiteen tekniikalla toteutettu, mutta yhden teoksista tulee olla piirustus. Näytetyöt jätetään taidekoululle noin viikon ajaksi.

Aikuisten taiteen perusopetus antaa valmiudet omaan kuvalliseen tuottamiseen joko syvällisenä harrastuksena tai valmennuksena kuvataidealan opintoihin. Suoritettuaan koko laajan oppimäärän opinnot, opiskelija saa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen. Opetus ei ole ammatilliseen tutkintoon johtavaa, eikä siten oikeuta esim. opintotukeen tai yleisesti käytössä oleviin opiskelija-alennuksiin.

Opetusta annetaan keskimäärin kahtena iltana viikossa klo 17-20 neljän lukuvuoden ajan. Opetus perustuu kuvataiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Ensimmäisten vuosien ajan tutustutaan laaja-alaisesti eri kuvataiteen tekniikoihin ja opintojen loppuvaiheessa syvennytään itselle mieluisimpaan taiteenalaan. Opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin voi tutustua  koulun nettisivuilta löytyvässä opetussuunnitelmassa.