Oppilashaku

Lasten ja nuorten oppilashaku lukuvuodelle 2020-2021

Uusien oppilaiden hakuaika oli 14.4.-15.5.2020. Oppilaspaikan saaneille on ilmoitettu sähköpostitse 18.6.2020 mennessä. Varalle valituille oppilaille ilmoitetaan heti oppilaspaikan vapautuessa.

Mikäli oppilasryhmissä on tilaa, otetaan niihin uusia oppilaita 28.2.2021 saakka. Täydennyshakuun voivat ilmoittautua 7-19 –vuotiaat lapset ja nuoret. Varhaisiän opintoihin voivat ilmoittautua hakuvuonna 4, 5 tai 6 vuotta täyttävät lapset. Oppilashaku tehdään sähköisellä lomakkeella täällä.  Oppilaspaikkahakemus on aina voimassa helmikuun loppuun saakka, minkä jälkeen ryhmiin ei enää oteta uusia oppilaita. Saatuaan opiskelupaikan oppilas voi jatkaa opintojaan 19-vuotiaaksi saakka.

Taiteen perusopetus aikuisille

Taidekoulu ottaa uusia aikuisopiskelijoita elokuussa 2021. Tarkemmat hakuohjeet päivitetään sivuille lähempänä.

Aikuisten taiteen perusopetus antaa valmiudet omaan kuvalliseen tuottamiseen joko syvällisenä harrastuksena tai valmennuksena kuvataidealan opintoihin. Suoritettuaan koko laajan oppimäärän opinnot, opiskelija saa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen. Opetus ei ole ammatilliseen tutkintoon johtavaa, eikä siten oikeuta esim. opintotukeen tai yleisesti käytössä oleviin opiskelija-alennuksiin.

Opetusta annetaan keskimäärin kahtena iltana viikossa klo 17-20 neljän lukuvuoden ajan. Opetus perustuu kuvataiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Ensimmäisten vuosien ajan tutustutaan laaja-alaisesti eri kuvataiteen tekniikoihin ja opintojen loppuvaiheessa syvennytään itselle mieluisimpaan taiteenalaan. Opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin voi tutustua  koulun nettisivuilta löytyvässä opetussuunnitelmassa.