Oppilashaku

Lasten ja nuorten oppilashaku lukuvuodelle 2020-2021

Uusien oppilaiden hakuaika oli 14.4.-15.5.2020. Oppilaspaikan saaneille on ilmoitettu sähköpostitse 18.6. mennessä. Varalle valituille oppilaille ilmoitetaan heti oppilaspaikan vapautuessa.

Kaikkien ikäryhmien vapaita oppilaspaikkoja täytetään 11.8.2020-28.2.2021. Oppilashaku tehdään sähköisellä lomakkeella täällä. Opintoihin voivat ilmoittautua 7-19 –vuotiaat lapset ja nuoret. Varhaisiän opintoihin voivat ilmoittautua hakuvuonna 4, 5 tai 6 vuotta täyttävät lapset. Oppilaspaikkahakemus on aina voimassa helmikuun loppuun saakka, minkä jälkeen ryhmiin ei enää oteta uusia oppilaita. Saatuaan opiskelupaikan oppilas voi jatkaa opintojaan 19-vuotiaaksi saakka.

Uusien aikuisopiskelijoiden haku elokuussa 2020

Taidekoulu ottaa uusia aikuisopiskelijoita elokuussa 2020. Valinta tapahtuu näytetöiden perusteella, joita on oltava vähintään viisi kappaletta. Yhden näytetöistä on oltava oltava piirustus. Näytetyöt otetaan vastaan torstaina 20.8.2020 klo 16.00-17.30. Työt tuodaan henkilökohtaisesti ja samalla täytetään hakemuslomake.

Aikuisten taiteen perusopetus antaa valmiudet omaan kuvalliseen tuottamiseen joko syvällisenä harrastuksena tai valmennuksena kuvataidealan opintoihin. Suoritettuaan koko laajan oppimäärän opinnot, opiskelija saa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen. Opetus ei ole ammatilliseen tutkintoon johtavaa, eikä siten oikeuta esim. opintotukeen tai yleisesti käytössä oleviin opiskelija-alennuksiin.

Opetusta annetaan keskimäärin kahtena iltana viikossa klo 17-20 neljän lukuvuoden ajan. Opetus perustuu kuvataiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Ensimmäisten vuosien ajan tutustutaan laaja-alaisesti eri kuvataiteen tekniikoihin ja opintojen loppuvaiheessa syvennytään itselle mieluisimpaan taiteenalaan. Opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin voi tutustua  koulun nettisivuilta löytyvässä opetussuunnitelmassa.