Oppilashaku

Lasten ja nuorten oppilashaku lukuvuodelle 2021-2022

Uusien oppilaiden hakuaika on 14.4.-14.5.2021 ja sähköinen lomake löytyy täältä. Oppilaspaikan saaneille on ilmoitettu sähköpostitse 18.6.2021 mennessä. Varalle valitut oppilaat saavat oppilaspaikan lukuvuoden aikana, mikäli ryhmissä vapautuu paikkoja.

Varhaisiän opintoihin voivat ilmoittautua hakuvuonna 4, 5 tai 6 vuotta täyttävät lapset. Varsinaisiin taiteen perusopetuksen opintoihin voivat ilmoittautua hakuvuonna 7-vuotiaat lapset, sekä tästä ylöspäin. Oppilaspaikat arvotaan, jos oppilaita on enemmän kuin ryhmiin voidaan ottaa. Varasijalle jääneen hakemus on voimassa aina kuluvan lukuvuoden helmikuuhun saakka, minkä jälkeen oppilaspaikkaa tulee jälleen hakea uusien oppilaiden haussa huhti-toukokuussa.

Taiteen perusopetus aikuisille

Taidekoulu ottaa uusia aikuisopiskelijoita elokuussa 2021. Tarkemmat hakuohjeet päivitetään sivuille lähempänä.

Aikuisten taiteen perusopetus antaa valmiudet omaan kuvalliseen tuottamiseen joko syvällisenä harrastuksena tai valmennuksena kuvataidealan opintoihin. Suoritettuaan koko laajan oppimäärän opinnot, opiskelija saa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen. Opetus ei ole ammatilliseen tutkintoon johtavaa, eikä siten oikeuta esim. opintotukeen tai yleisesti käytössä oleviin opiskelija-alennuksiin.

Opetusta annetaan keskimäärin kahtena iltana viikossa klo 17-20 neljän lukuvuoden ajan. Opetus perustuu kuvataiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Ensimmäisten vuosien ajan tutustutaan laaja-alaisesti eri kuvataiteen tekniikoihin ja opintojen loppuvaiheessa syvennytään itselle mieluisimpaan taiteenalaan. Opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin voi tutustua  koulun nettisivuilta löytyvässä opetussuunnitelmassa.