Koti-koulu-kunta-KaPA -hanke

Selvitysvaihe

Koti-koulu-KaPA-selvityshanke on tehty yhteistyössä Kuntaliiton, VRK:n, Valtorin ja useamman Kuntalaistili-kunnan kanssa. Mukana on myös ollut Wilman kehittäjä Starsoft (nykyisin Visma) ja Kuntalaistili-alustan ylläpitäjä Propentus.

Selvityshankkeen aikana on selvitetty erilaisten käyttötapausten kautta, millaisia ja miten suomi.fi-palveluita voidaan käyttää kodin ja koulun välisen yhteydenpidon kehittämisessä. Raportti sisältää suunnitelman palveluiden toteuttamiseksi.

Alla on selvityshankkeen loppuraportti ja sen liitteet:

Hankkeen toteutus

Koti-koulu-kunta-KaPA -toteutushankkeen hakemusta tehdessä jouduttiin karsimaan selvityshankkeessa kirjattuja tavoitteita. Saatiin kuitenkin varsin hyvä kokonaisuus, jolla voidaan parantaa kodin, koulun ja kunnan välistä yhteistyötä käyttämällä Suomi.fi-palveluita.

Alla on loppuraportti liitteineen ja esimerkkeineen. Esimerkit sisältävät kunnille mallit, millaisia hakemuksia heidän tulee tehdä palvelun käyttöönottoa varten: