Osaajasta opettajaksi

Osaajasta opettajaksi - Satakunnan kansalaisopistojen pedagogiikan kehittämishanke on opetushallituksen rahoittama hanke. Hankkeen tavoitteena on pedagogisen osaamisen vahvistaminen vapaassa sivistystyössä. Hankkeessa kehitetään kansalaisopiston opettajien opettajuutta koulutusten ja yhteisöllisen oppimisen avulla.

Hanketta koordinoi Porin seudun kansalaisopisto. Mukana ovat Osaava Satakunta -kunnat ja Rauman kansalaisopisto. Koulutusten kohderyhmänä ovat kansalaisopistojen opettajat.

Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Kussakin koulutuksessa on kahvitarjoilu. Hanke ei korvaa osallistujien matkakuluja. Osallistujat saavat halutessaan todistuksen koulutuksista.

Hankkeen koulutukset julkaistaan näillä sivuilla. Hanke jatkuu 31.12.2021 saakka.

Ilmoittaudu mukaan koulutuksiin:
Ilmoittautumislinkit löytyvät alla olevien koulutustietojen kohdalta, kun ilmoittautuminen on käynnissä. Syksy 2021 koulutusilmoittautumiset löytyvät nyt joko kunkin kokonaisuuden alta tai suoraan HelleWistä, tästä ilmoittautumiseen

Hankkeen koulutuskokonaisuudet

1. Opettajana kansalaisopistossa

Kaikille opettajille suunnattuja luentoja, joiden teemoja syvennetään pedagogisissa kahviloissa. Osallistuja voi valita itseään kiinnostavat teemat tai osallistua kaikille luennoille. Luennolle osallistuminen ei sido osallistumaan pedagogisiin kahviloihin.

Teemat:

 • Vapaan sivistystyön päämäärät ja sivistysopettajan työn ulottuvuuudet, ke 4.9.2019
 • Oppijoiden erityisyyden huomioiminen, ke 15.1.2020
 • Aikuinen oppijana ja ikääntyvien oppimisen tukeminen, ti 1.9.2020
 • Etäopetuksen pedagogiikka -webinaari pe 5.2.2021
 • Etä- ja hybridiopetuksen aallonharjalla -webinaari ke 28.4.2021

Syksyn 2021 koulutukset:

 • Syyskauden avajaistilaisuus (ns. opekokous tilaisuuden päätteeksi) to 2.9.2021: Motivoiva vuorovaikutus
   
 • Yhteisöllisyyden tukeminen lähi- ja etäopetuksessa -webinaari pe 15.10.2021

 • Osaamisperusteisuus kansalaisopistossa -webinaari  pe 12.11.2021

 • Ääni työvälineenä - kestävä ja toimiva puheääni -etäkoulutus pe 19.11.2021
 • Tunnelmajohtaminen opetustyössä ke 24.11. klo 15-16.30
 • Osaajasta opettajaksi -hankkeen päätöstilaisuus

Ke 15.12. klo 17-19.30 etänä - huom. koronarajoitusten vuoksi muutettu etäkoulutukseksi!

 • Kello 17-18.30 Kuinka vahvistaa itsemotivaatiota? KM, LO Heidi Lammassaari Helsingin yliopisto
  Mikä meitä liikuttaa opettajina? Miksi meidän olisi hyvä opettajina olla itse motivoituneita aiheista, joita opetamme ja tavoista, joilla opetamme?
 • Kello 18.30-19.30 Puurojuhla kirjaston kahvilassa - koronarajoitusten vuoksi puurojuhla on peruttu
   
 • Ilmoittautumiseen tästä

2. Pedagogiset kahvilat

Kahviloissa syvennetään asiantuntijan johdolla Opettajana kansalaisopistossa -luentojen teemoja ja vaihdetaan kokemuksia pienemmissä ryhmissä. Osallistuja voi valita itseään kiinnostavat teemat tai osallistua kaikkiin kahviloihin. Kahviloihin voi osallistua myös, vaikka ei ole ollut mukana Opettajana kansalaisopistossa -luennoilla.

Teemat:

Syksy 2019:

 • Opettajan työn luonne kansalaisopistossa, kahvilat Porissa to 5.9. ja Raumalla pe 6.9.
 • Omaehtoisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys - miten ne toteutuvat käytännössä? Kahvilat Raumalla ke 11.12. ja Porissa to 12.12.

Kevät 2019:

 • Erilaiset oppijat, kahvilat Porissa ke 15. ja pe 17.1. ja Raumalla to 16.1.
 • Maahanmuuttajaopiskelijan kohtaaminen, Raumalla ja Porissa to 7.5., siirtyy

Syksy 2020:

 • Elämänkokemus oppimisen resurssina / alustajana Anita Malinen
  Porissa 1.9. klo 18.30-20.45 (kieliä opettavat) ja 2.9. klo 14.30-16.45 (kaikki aineet)
  Raumalla 2.9. klo 18.30-20 (kaikki aineet)
 • Oppijoiden erilaisuuden kohtaaminen / alustajana Birgit Vuori-Metsämäki
  Porissa 9.10. klo 10-12.15 (kaikki aineet) ja klo 12-14.15 (etenkin kieliä opettavat)
 • Maahanmuuttajaopiskelijan kohtaaminen / alustajana Aurora Vasama
  Kahvilat siirtyneet kevätkaudelle 2021

Kevät 2021:

 • Hybridiopetus kieltenopetuksessa / alustajana suunnittelijaopettaja Soila Kiviluoto
  Etänä ti 12.1.
 • Etäopetuksen pedagogiikka / alustajana Hanne Koli
  Erityisesti kieltenopettajille suunnattu kahvila pe 19.2.
  Yleinen kahvila etänä pe 12.3.
 • "Salaiset" oppimisen keinot - kättä pidempää opetukseen / alustajana erityisopettaja, KM Marko Brusila - tilaisuudet siirtyneet!
  Porissa ti 4.5. klo 18-19.30, pe 7.5. klo 15-16.30, ti 11.5. klo 18-19.30 ja pe 14.5. klo 15-16.30.
 • Rauma Tarvonsaaren koulu ke 5.5. - huom. tilaisuus peruuntui
  Oppimistyylien tunnistamisesta apua arkeen / alustajana erityisopettaja, KM Marko Brusila
 • Maahanmuuttajaopiskelijan kohtaaminen / alustajana Aurora Vasama (Axxell Monikulttuurikeskus)
  Yleinen kahvila Porissa to 6.5.
  Erityisesti kieltenopettajille suunnattu kahvila Porissa to 6.5.

Syksy 2021:

 • Pedagoginen kahvila etä- ja hybridiopetuksesta
  Pe 24.9. klo 14-15.30
  Kouluttajana pedagogi ja työnohjaaja Hanne Koli. 

3. Tietotekniikan hyödyntäminen opetustyössä

Koulutuksen tavoitteena on rohkaista osallistujia tietotekniikan hyödyntämiseen omassa opetuksessa sekä antaa vinkkejä ja tukea digitaalisuuden lisäämiseen. Koulutus koostuu luennosta ja myöhemmin pidettävistä Digiklinikoistaa, jossa osallistujat saavat ohjausta mahdollisiin esille nousseisiin ongelmiin. Koulutus järjestetään sekä Porissa että Raumalla syyskaudella 2020.

Teemat mm.:

 • Tutustuminen opetuksessa hyödynnettäviin maksuttomiin sähköisiin ympäristöihin ja digitaalisiin välineisiin
 • Verkossa olevien oppimateriaalien hyödyntäminen
 • Oman opetusmateriaalin tuottaminen verkkoon ja verkon avulla
 • Videoiden käyttö
 • Tietotekniikan turvallinen käyttö

Koulutukset Porissa ja Raumalla:
Porissa ma 24.8.2020 klo 15-18, Porin seudun kansalaisopisto.
Raumalla ma 7.9.2020 klo 15-18, Rauman pääkirjasto.

Kansalaisopiston opettajien digiklinikat syyskaudella kerran kuussa:
Porissa maanantaisin 28.9., 26.10. ja 30.11.2020. Ei ennakkoilmoittautumista.
Raumalla ma 5.10., pe 6.11. ja ma 7.12.2020 Ennakkoilmoittautuminen!

Peda.net kansalaisopistojen työvälineenä
Etänä Teams-kokousympäristössä pe 8.1.2021 klo 12-15

Etäopetus tutuksi tuntiopettajille / kouluttajana suunnittelijaopettaja Suvi Soukki-Laine
Opistotalon Plakkari-luokka

Opetusvideon tekeminen ja kännykän käyttö dokumenttikamerana
Opistotalon Trappukamari-luokka maanantaina 26.4.2021
Erityisesti kädentaitojen opettajille suunnattu koulutus. Tarvittaessa järjestetään useampi samansisältöinen koulutus. Kouluttajana digitaalisen osaamisen erityisasiantuntija Teemu Heino.

Peda.net-kurssityökaluna, materiaalipankit ja opetusmateriaalien jakaminen
Etänä maanantaina 3.5.2021
Erityisesti kieltenopettajille suunnattu koulutus. Suositeltavaa on, että osallistuja on jo tutustunut peda.nettiin ennen koulutuksen alkua. Kouluttajana digitaalisen osaamisen erityisasiantuntija Teemu Heino.

Syksy 2021

 • Peda.net-kurssityökaluna, materiaalipankit ja opetusmateriaalien jakaminen ma 18.10. ja 8.11. - koulutus peruuntui

 • Hyödynnä videoita käsityön opetuksessa to 9.12. klo 16-17.30 - koulutus peruuntui

 

4. Osaajasta opettajaksi

Pedagogisia taitoja vahvistava koulutus niille tuntiopettajille, joilla ei ole pedagogista pätevyyttä. Koulutus koostuu kuudesta lähiopetusiltapäivästä ja niitä tukevasta verkkotyöskentelystä.
Teemoina koulutuksessa oma opettajuuden kehittäminen, ihmissuhdetaidot, yhteisöllinen ja oppimislähtöinen opetus, didaktiikka ja arviointi.
Koulutus alkoi syksyllä 2019 ja jatkuu syksyyn 2020. Koulutusryhmä on täynnä!

Kokonaisuuden päätöstilaisuus pidetään to 23.9.2021 klo 14-17.30 (ensisijaisesti lähitapaaminen). Osallistujille on lähetetty kutsu tilaisuuteen.

5. Kieltenopettajien koulutus

Kieltenopettajien viikonloppukoulutus: Taktiilinen toiminnallisuus kieltenopetuksessa -koulutuskokonaisuus, pidettiin la-su 5.-6.10.2019.

Teemat:

 • Toiminnallinen pedagogiikka aikuisten kieltenopetuksessa
 • Konkreettisia ideoita toiminnallisuuden lisäämiseen opetuksessa
 • Toiminnallisuus eriyttämisen ja opetuksen monipuolistamisen keinona
 • Taktiilisen (käden liikkeeseen perustuvan) opetusmateriaalin tekeminen
 • Digitaaliset välineet apuna oman toiminnallisen oppimisen suunnittelussa
 • Kokemusten jakaminen ja verkoston rakentaminen osallistujien kesken

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija Jonna Antila, Osaava Satakunta
jonna.antila@pori.fi
puh. 044 701 7077

Suunnittelija Mari Korhonen, Porin seudun kansalaisopisto
mari.korhonen@pori.fi
puh. 044 701 5961