Osaajasta opettajaksi

Osaajasta opettajaksi - Satakunnan kansalaisopistojen pedagogiikan kehittämishanke on opetushallituksen rahoittama hanke. Hankkeen tavoitteena on pedagogisen osaamisen vahvistaminen vapaassa sivistystyössä. Hankkeessa kehitetään kansalaisopiston opettajien opettajuutta koulutusten ja yhteisöllisen oppimisen avulla.

Hanketta koordinoi Porin seudun kansalaisopisto. Mukana ovat Osaava Satakunta -kunnat ja Rauman kansalaisopisto. Koulutusten kohderyhmänä ovat kansalaisopistojen opettajat.

Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Kussakin koulutuksessa on kahvitarjoilu. Hanke ei korvaa osallistujien matkakuluja. Osallistujat saavat halutessaan todistuksen koulutuksista.

Hankkeen koulutukset julkaistaan näillä sivuilla.

Ilmoittaudu mukaan koulutuksiin:
Ilmoittautumislinkit löytyvät alla olevien koulutustietojen kohdalta, kun ilmoittautuminen on käynnissä.

Tulossa olevia hankkeen koulutuksia syksyllä 2020: Osaajasta opettajasta -hanke, syksy 2020


Hankkeen koulutuskokonaisuudet


Opettajana kansalaisopistossa

Kaikille opettajille suunnattuja luentoja, joiden teemoja syvennetään pedagogisissa kahviloissa. Osallistuja voi valita itseään kiinnostavat teemat tai osallistua kaikille luennoille. Luennolle osallistuminen ei sido osallistumaan pedagogisiin kahviloihin.

Teemat:

 • Vapaan sivistystyön päämäärät ja sivistysopettajan työn ulottuvuuudet, ke 4.9. klo 17-18.30.
 • Oppijoiden erityisyyden huomioiminen, ke 15.1.2020 klo 17-18.30.
 • Aikuinen oppijana ja ikääntyvien oppimisen tukeminen, ti 1.9.2020 klo 16.30-18. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Luennot järjestetään Porin seudun kansalaisopistossa.

Pedagogiset kahvilat

Kahviloissa syvennetään asiantuntijan johdolla Opettajana kansalaisopistossa -luentojen teemoja ja vaihdetaan kokemuksia pienemmissä ryhmissä. Osallistuja voi valita itseään kiinnostavat teemat tai osallistua kaikkiin kahviloihin. Kahviloihin voi osallistua myös, vaikka ei ole ollut mukana Opettajana kansalaisopistossa -luennoilla.

Teemat:

Syksy 2019:

 • Opettajan työn luonne kansalaisopistossa, kahvilat Porissa to 5.9. ja Raumalla pe 6.9.
 • Omaehtoisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys - miten ne toteutuvat käytännössä? Kahvilat Raumalla ke 11.12. ja Porissa to 12.12.

Kevät 2019:

 • Erilaiset oppijat, kahvilat Porissa ke 15. ja pe 17.1. ja Raumalla to 16.1.
 • Maahanmuuttajaopiskelijan kohtaaminen, Raumalla ja Porissa to 7.5., siirtyy

Syksy 2020:

 • Elämänkokemus oppimisen resurssina,
  Porissa 1.9. klo 18.30-20.45 (kieliä opettavat) ja 2.9. klo 14.30-16.45 (kaikki aineet)
  Raumalla 2.9. klo 18.30-20 (kaikki aineet)
  Lisätietoja ja ilmoittautuminen
   
 • Ainekohtainen teema, syksyllä 2020. Lisätietoja myöhemmin.

Kahviloita järjestetään kaksi kertaa kunkin kauden aikana sekä Porin seudun kansalaisopistossa että Rauman kansalaisopistossa.

Osaajasta opettajaksi

Pedagogisia taitoja vahvistava koulutus niille tuntiopettajille, joilla ei ole pedagogista pätevyyttä. Koulutus koostuu kuudesta lähiopetusiltapäivästä ja niitä tukevasta verkkotyöskentelystä.
Teemoina koulutuksessa oma opettajuuden kehittäminen, ihmissuhdetaidot, yhteisöllinen ja oppimislähtöinen opetus, didaktiikka ja arviointi.
Koulutus alkoi syksyllä 2019 ja jatkuu syksyyn 2020. Koulutusryhmä on täynnä!


Kieltenopettajien koulutus

Kieltenopettajien viikonloppukoulutus: Taktiilinen toiminnallisuus kieltenopetuksessa -koulutuskokonaisuus, pidettiin la-su 5.-6.10.2019.

Teemat:

 • Toiminnallinen pedagogiikka aikuisten kieltenopetuksessa
 • Konkreettisia ideoita toiminnallisuuden lisäämiseen opetuksessa
 • Toiminnallisuus eriyttämisen ja opetuksen monipuolistamisen keinona
 • Taktiilisen (käden liikkeeseen perustuvan) opetusmateriaalin tekeminen
 • Digitaaliset välineet apuna oman toiminnallisen oppimisen suunnittelussa
 • Kokemusten jakaminen ja verkoston rakentaminen osallistujien kesken

Kieltenopettajille tulossa koulutus myös syyskaudella 2020, lisätietoja tulossa myöhemmin.
 

Tietotekniikan hyödyntäminen opetustyössä

Koulutuksen tavoitteena on rohkaista osallistujia tietotekniikan hyödyntämiseen omassa opetuksessa sekä antaa vinkkejä ja tukea digitaalisuuden lisäämiseen. Koulutus koostuu luennosta ja myöhemmin pidettävistä Digiklinikoistaa, jossa osallistujat saavat ohjausta mahdollisiin esille nousseisiin ongelmiin. Koulutus järjestetään sekä Porissa että Raumalla syyskaudella 2020.

Teemat mm.:

 • Tutustuminen opetuksessa hyödynnettäviin maksuttomiin sähköisiin ympäristöihin ja digitaalisiin välineisiin
 • Verkossa olevien oppimateriaalien hyödyntäminen
 • Oman opetusmateriaalin tuottaminen verkkoon ja verkon avulla
 • Videoiden käyttö
 • Tietotekniikan turvallinen käyttö

Koulutukset Porissa ja Raumalla:
Porissa ma 24.8.2020 klo 15-18, Porin seudun kansalaisopisto. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.
Raumalla ma 7.9.2020 klo 15-18, Rauman pääkirjasto. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Kansalaisopiston opettajien digiklinikat syyskaudella kerran kuussa:
Porissa maanantaisin 28.9., 26.10., 30.11. ja 14.12. Ei ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja.
Raumalla ma 5.10., pe 6.11. ja ma 7.12. Ennakkoilmoittautuminen! Lisätietoja ja ilmoittautuminen. 

 

Yhteystiedot

Osaava Satakunta
osaava.satakunta@pori.fi
puh. 044 701 7077

Suunnittelija Mari Korhonen, Porin seudun kansalaisopisto
mari.korhonen@pori.fi
puh. 044 701 5961