Osaajasta opettajaksi

Osaajasta opettajaksi - Satakunnan kansalaisopistojen pedagogiikan kehittämishanke on opetushallituksen rahoittama hanke. Hankkeen tavoitteena on pedagogisen osaamisen vahvistaminen vapaassa sivistystyössä. Hankkeessa kehitetään kansalaisopiston opettajien opettajuutta koulutusten ja yhteisöllisen oppimisen avulla.

Hanketta koordinoi Porin seudun kansalaisopisto. Mukana ovat Osaava Satakunta -kunnat ja Rauman kansalaisopisto. Koulutusten kohderyhmänä ovat kansalaisopistojen opettajat.

Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Kussakin koulutuksessa on kahvitarjoilu. Hanke ei korvaa osallistujien matkakuluja. Osallistujat saavat halutessaan todistuksen koulutuksista.

Hankkeen koulutukset julkaistaan näillä sivuilla.

Ilmoittaudu mukaan koulutuksiin:
Ilmoittautumislinkit löytyvät alla olevien koulutustietojen kohdalta, kun ilmoittautuminen on käynnissä.

Hankkeen koulutuskokonaisuudet

Opettajana kansalaisopistossa

Kaikille opettajille suunnattuja luentoja, joiden teemoja syvennetään pedagogisissa kahviloissa. Osallistuja voi valita itseään kiinnostavat teemat tai osallistua kaikille luennoille. Luennolle osallistuminen ei sido osallistumaan pedagogisiin kahviloihin.

Teemat:

 • Vapaan sivistystyön päämäärät ja sivistysopettajan työn ulottuvuuudet, ke 4.9. klo 17-18.30.
 • Oppijoiden erityisyyden huomioiminen, ke 15.1.2020 klo 17-18.30.
 • Aikuinen oppijana ja ikääntyvien oppimisen tukeminen

Luennot järjestetään Porin seudun kansalaisopistossa ja välitetään verkon kautta mukana oleviin opistoihin.

Pedagogiset kahvilat

Kahviloissa syvennetään asiantuntijan johdolla Opettajana kansalaisopistossa -luentojen teemoja ja vaihdetaan kokemuksia pienemmissä, ainekohtaisissa ryhmissä. Kahviloita järjestetään kolmelle kohderyhmälle: kieltenopettajat, käsityön ja kuvataiteen opettajat sekä muiden aineiden opettajat. Osallistuja voi valita itseään kiinnostavat teemat tai osallistua kaikkiin kahviloihin. Kahviloihin voi osallistua myös, vaikka ei ole ollut mukana Opettajana kansalaisopistossa -luennoilla.

Teemat:

 • Opettajan työn luonne kansalaisopistossa, kahvilat Porissa to 5.9. ja Raumalla pe 6.9.
 • Omaehtoisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys - miten ne toteutuvat käytännössä? Kahvilat Raumalla ke 11.12. ja Porissa to 12.12.
 • Erilaiset oppijat, kahvilat Porissa ke 15. ja pe 17.1. ja Raumalla to 16.1.
 • Maahanmuuttajaopiskelijan kohtaaminen, Raumalla ja Porissa to 7.5. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
 • Elämänkokemus oppimisen resurssina, alkusyksyllä 2020.
 • Ainekohtainen teema, syksyllä 2020.

Kahviloita järjestetään kaksi kertaa kunkin kauden aikana sekä Porin seudun kansalaisopistossa että Rauman kansalaisopistossa.

Osaajasta opettajaksi

Pedagogisia taitoja vahvistava koulutus niille tuntiopettajille, joilla ei ole pedagogista pätevyyttä. Koulutus koostuu kuudesta lähiopetusiltapäivästä ja niitä tukevasta verkkotyöskentelystä.
Teemoina koulutuksessa oma opettajuuden kehittäminen, ihmissuhdetaidot, yhteisöllinen ja oppimislähtöinen opetus, didaktiikka ja arviointi.
Ensimmäinen lähiopetuspäivä pidetään ke 20.11. Koulutukset järjestetään Porin seudun kansalaisopistossa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Koulutusryhmä on täynnä! Voit halutessasi ilmoittautua jonoon.


Kieltenopettajien koulutus

Kieltenopettajien viikonloppukoulutus: Taktiilinen toiminnallisuus kieltenopetuksessa -koulutuskokonaisuus, pidettiin la-su 5.-6.10.2019.
Koulutus on suunnattu kaikille opistojen kieltenopettajille.
 

Teemat:

 • Toiminnallinen pedagogiikka aikuisten kieltenopetuksessa
 • Konkreettisia ideoita toiminnallisuuden lisäämiseen opetuksessa
 • Toiminnallisuus eriyttämisen ja opetuksen monipuolistamisen keinona
 • Taktiilisen (käden liikkeeseen perustuvan) opetusmateriaalin tekeminen
 • Digitaaliset välineet apuna oman toiminnallisen oppimisen suunnittelussa
 • Kokemusten jakaminen ja verkoston rakentaminen osallistujien kesken

Tietotekniikan hyödyntäminen opetustyössä

Koulutuksen tavoitteena on rohkaista osallistujia tietotekniikan hyödyntämiseen omassa opetuksessa sekä antaa vinkkejä ja tukea digitaalisuuden lisäämiseen. Koulutus koostuu luennosta ja myöhemmin pidettävästä työpajasta, jossa osallistujat saavat ohjausta mahdollisiin esille nousseisiin ongelmiin. Koulutus järjestetään kolmelle kohderyhmälle: kieltenopettajat, käsityön ja kuvataiteen opettajat sekä muiden aineiden opettajat. 

Teemat:

 • Tutustuminen opetuksessa hyödynnettäviin maksuttomiin sähköisiin ympäristöihin ja digitaalisiin välineisiin
 • Verkossa olevien oppimateriaalien hyödyntäminen
 • Oman opetusmateriaalin tuottaminen verkkoon ja verkon avulla
 • Videoiden käyttö
 • Tietotekniikan turvallinen käyttö

Ensimmäinen koulutustilaisuus pidetään Porissa ke 29.4. klo 15-18: lisätietoja ja ilmoittautuminen. Vastaava koulutus järjestetään myös Raumalla elokuussa 2020.

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija Sanna Kulha, Osaava Satakunta
sanna.kulha@pori.fi
puh. 044 701 7077

Suunnittelija Mari Korhonen, Porin seudun kansalaisopisto
mari.korhonen@pori.fi
puh. 044 701 5961