Muut lomakkeet ja sähköiset palvelut

Lomakkeet

Sähköiset palvelut

Omaolo

Omaolon oirearvio kertoo luotettavasti, vaativatko oireesi ammattilaisen hoitoa vai riittääkö itsehoito. Suositukset perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön ja Käypä hoito -suosituksiin. Jos käynti esimerkiksi terveysasemalla on tarpeen, saat varattua palvelussa ajan ammattilaiselle tai tiedon siitä, minne ottaa yhteyttä.

www.omaolo.fi

Palveluneuvonta

Palveluneuvojat vastaavat Porin perusturva toimialaa koskeviin kysymyksiin sähköisesti. Palvelua voi käyttää kirjautumatta.

Pääset esittämään kysymyksesi palveluneuvojille tästä.

Omapalvelu

Porin perusturvan sosiaalihuolto liittyi sosiaalihuollon Kanta-arkistoon 27.4.2021.

Omapalvelussa oli Kantaan liittymisen vuoksi käyttökatko 19.4.-26.4.2021. Käyttökatkon jälkeen omapalvelun kirjautumislinkki muuttui. Uusi linkki on päivitetty pori.fi-sivuille samoihin sijainteihin, joissa se on aiemminkin ollut. Jos omapalveluun kirjautuminen ei onnistu, on mahdollista, että selaimen välimuisti antaa vanhan osoitteen.

Tilanne korjaantuu, kun käytetään oikeaa linkkiä ja nollataan välimuisti. Firefox-selaimella tämä tapahtuu painamalla ctrl + F5.

Omapalveluun pääset tästä

Omapalvelun ohjeen löydät tästä.

Vahingonkorvaushakemus

Yleisestä korvausvelvollisuudesta säädetään vahingonkorvauslaissa. Lain mukaan korvattavia vahinkoja voivat olla sekä henkilövahingot (muu kuin hoitotoimenpiteestä johtuva henkilövahinko) että esinevahingot (mm. esineiden katoaminen tai vaurioituminen). Mikäli asia koskee potilasvahinkoa eli sairaanhoidon yhteydessä sattunutta henkilövahinkoa, on syytä ensisijaisesti tehdä asiasta ilmoitus potilasvahingosta Potilasvakuutuskeskukselle.

Terveyskirjasto Porin tiedoilla

Terveyskirjastosta voit hakea tietoa Porin alueen terveydenhuollosta. Palvelua voi käyttää kirjautumatta.

Terveyskirjastoon pääset tästä.

Resepti- ja terveystietojen rekisteri Omakanta

Omakanta.fi-palvelusta näet omat sähköiset reseptit ja terveystiedot Kansallisesta terveysarkistosta. Palvelussa Suomi.fi-tunnistus: kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Omakantaan pääset tästä.

Terveyskylä.fi

Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Terveyskylä tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii virtuaalitaloja eri elämäntilanteisiin ja oireisiin.

Terveyskylä-palveluun pääset tästä.