Päätöksenteko ja yleishallinto

JULKISUUSLAIN MUKAINEN TIETOPYYNTÖ

Oheisella lomakkeella voi tehdä julkisuuslain mukaisen tietopyynnön Porin kaupungille. Pyydämme yksilöimään tietopyynnön kohteena olevan asiakirjan mahdollisimman tarkasti. Julkisuuslain mukaisen tietopyynnön on kohdistuttava viranomaisen asiakirjaan.

Tietopyynnöt pyritään käsittelemään viivytyksettä, ja kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta. Laajempiin hakuihin varataan 30 päivän käsittelyaika.

 

KUNTALAIN MUKAINEN OIKAISUVAATIMUS

Lomakkeella voit hakea kuntalain mukaista oikaisua Porin kaupungin päätökseen. Muutoksenhakuohjeen voit tarkistaa asianosaiselle lähetetyn päätöspöytäkirjan otteesta sekä kaupungin verkkosivuilla julkaistusta pöytäkirjasta. Henkilöllisyyden varmistamiseksi lomakkeen käyttö edellyttää tunnistautumista esimerkiksi mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.