Kaupunginhallituksen päätöslistat

PORIN KAUPUNGINHALLITUS KOKOUS 3.12.2021

Päätösluettelo:

·  § 838 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

·  § 839 Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomas Koivisto ja Arto Nurmi (varalla Tapio Furuholm).
Pöytäkirja tarkastetaan 10.12.2021.

 

·  § 840 Kaupunginvaltuuston kokoukset keväällä 2022
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa kokousaikataulua keväälle 2022:

Kaupunginvaltuusto:
maanantai 31.1.2022
maanantai 28.2.2022
maanantai 21.3.2022
maanantai 11.4.2022
maanantai 30.5.2022, tilinpäätös
maanantai 20.6.2022

Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti lähikokouksena klo 18 alkaen, ellei toisin erikseen sovita.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

 

·  § 841 Kaupunginhallituksen kokoukset keväällä 2022
Kaupunginhallitus päätti kokousaikataulukseen seuraavat ajankohdat:

Kaupunginhallitus:
maanantai 10.1.2022
maanantai 17.1.2022
maanantai 24.1.2022
maanantai 7.2.2022
maanantai 14.2.2022
maanantai 7.3.2022
maanantai 14.3.2022
maanantai 28.3.2022, tilinpäätös
maanantai 4.4.2022
maanantai 25.4.2022
maanantai 2.5.2022
maanantai 9.5.2022
maanantai 16.5.2022
maanantai 23.5.2022
maanantai 6.6.2022
maanantai 13.6.2022
maanantai 27.6.2021

Kaupunginhallitus, suunnittelukokous:
perjantai 28.1.2022, klo 8 - 12
perjantai 18.2.2022, klo 8 - 12
perjantai 18.3.2022, klo 8 - 12
perjantai 22.4.2022 klo 8 - 12
perjantai 20.5.2022 klo 8 – 12
perjantai 10.6.2022 klo 8-12

Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt: 
perjantai 25.3.2022 klo 8 - 12
perjantai 1.4.2022 klo 8 – 12

Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti lähikokouksena klo 15 alkaen, ellei toisin erikseen sovita.


·  § 842 Edustajan uudelleen valitseminen joukkoliikennejaostoon
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.

 

·  § 843 Porin kaupunginvaltuuston vuonna 2010 tekemän investointipäätöksen toimeenpano: Kirkkokankaantien keskeneräisen katuvalaistusrakentamisen loppuunsaattaminen, valtuustoaloite, Esa J. Anttila

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.

 

·  § 844 Porin kaupungin palveluksessa työskentelevien määräaikaisten opettajien palkkaaminen ajalla 1.8. – 31.7, valtuustoaloite, SDP valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Pirjo Mäki
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.

 

·  § 845 Porin tilastollisen osa-aluejaon päivittäminen
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.

 

·  § 846 Sampolan alueen reliefi, valtuustoaloite, Sinikka Alenius
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.

 

·  § 847 Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-lokakuu 2021
Merkittiin tiedoksi.

 

·  § 848 Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


·  § 849 Talousarviomuutos vuodelle 2021, toimialoille kohdistamattomat käyttötalouserät
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.


·  § 850 Porin kaupungin organisaatiouudistus 2022-2023
 

Kaupunginhallitus päätti

  • asettaa organisaatiotoimikunnan valmistelemaan Porin valtuustosopimuksessa 2021-25 todetut, organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää koskevat muutokset;
  •  nimetä organisaatiotoimikunnan jäseniksi kaupunginhallituksen kokoustyöskentelyyn osallistuvat luottamushenkilöt sekä ne valtuustoryhmien puheenjohtajat, jotka eivät osallistu kaupunginhallituksen työskentelyyn;
  • valita organisaatiotoimikunnalle puheenjohtajaksi Arja Laulaisen ja varapuheenjohtajaksi Sampsa Katajan;
  • nimetä organisaatiotoimikunnan esittelijäksi kaupunginjohtajan sekä
  • nimetä organisaatiotoimikunnan sihteeristöön kaupunginlakimies Leena Tuomisen, hallintopäällikkö Johanna Jokelaisen, controller Kari Nummen, talous ja hallintojohtaja Tuomas Hatanpään, henkilöstöjohtaja Timo Jauhiaisen ja strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäen.

Organisaatiotoimikunta kuulee asiantuntijoita harkintansa mukaan.·  § 851 Selvityspyyntö koulupsykologin palvelut
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


·  § 852 Kumppanuussopimuksen solmiminen, Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


·  § 853 Kumppanuussopimuksen solmiminen, Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


·  § 854 Kumppanuussopimuksen solmiminen, Porin Seudun Työttömät ry
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että kaupunginhallitus edellyttää, että sopimuksen johdosta pienentyneen työllistämisvelvoitteen aiheuttamalle paikkavähennykselle etsitään korvaavat paikat, niin että vähennyksellä ei ole vaikutusta työllistettyjen kokonaismäärään.


·  § 855 Jätehuollon yhtiöittämishankkeen toisen vaiheen käynnistäminen
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


·  § 856 Aiesopimus yhteistyösopimuksen laatimisesta Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


·  § 857 Tytäryhteisöjen toiminta ja tavoitteet vuodelle 2022
Merkittiin tiedoksi.


·  § 858 Ennakkokäsityspyyntö, Länsirannikon Koulutus Oy
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


·  § 859 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen syysyhtiökokous
puheenjohtajaksi Jari Mattila
jäsen Rony Hopeakangas
jäsen Irma Anttila

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.
 

·  § 860 KOy Porin Jäähalli, ylimääräinen yhtiökokous 7.12.2021
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.

 

·  § 861 Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit

Kaupunginhallitus toimitti suljettuna lippuäänestyksenä Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin. Annetut äänet jakautuivat seuraavasti:
 

Ehdokaslistan numero

Ehdokaslistan nimi

Annetut äänet

Äänimäärä

2

Suomen Keskusta

1

7619

3

Vasemmistoliitto

1

7619

4

Perussuomalaiset

2

15238

5

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

3

22857

6

Vihreä liitto

2

15238

7

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

0

0

8

Kansallinen Kokoomus

2

15238

 

Tyhjät äänet

0

0

 

Hylätyt äänet

0

0

 

YHTEENSÄ

11

83809

 


·  § 862 Johtavassa asemassa olevat viranhaltijat/työntekijät
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


·  § 863 Teknisen toimialan toimialajohtajan viran vastaanottaminen
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


·  § 864 Teknisen toimialan toimialajohtajan palkkaus
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


·  § 865 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Porin Palveluliikelaitos
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


·  § 866 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Sivistystoimiala
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


·  § 867 Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virat 48390026, 48390016 ja 64760014, sosiaali- ja perhepalveluiden lastensuojelu
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


·  § 868 Täyttölupapyyntö, palveluohjaajan viransijaisuus 1.1.-31.12.2022, iäkkäiden ennaltaehkäisevät palvelut
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


·  § 869 Täyttölupapyyntö, iäkkäiden palveluiden esimiehen virka, 79972006, Pohjois-Porin kotihoito
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


·  § 870 Täyttölupapyyntö, etuuskäsittelijän virka, 73670004, sosiaali- ja perhepalveluiden työikäisten palvelut
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


·  § 871 Täyttölupapyyntö, työsuhteet, perusturva
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


·  § 872 Toimielinten pöytäkirjat
Merkittiin tiedoksi.

 

·  § 873 Tiedoksi merkittävät asiat
Merkittiin tiedoksi.

 

·  § 874 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Kaupunginhallitus päätti palauttaa valmisteluun viranhaltijapäätöksen § 186 Neuvottelu peruspalkan aleneminen, 26.11.2021

Muilta osin viranhaltijapäätökset merkittiin tiedoksi. 

 

·  § 875 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.