Kaupunginhallituksen päätöslistat

PORIN KAUPUNGINHALLITUS, PÄÄTÖSLISTA 22.6.2020

Pykälä

§ 354 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös: Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 355 Pöytäkirjan tarkastus
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Grönmark ja Arja Laulainen (varalla Petri Huru). Pöytäkirja tarkastetaan 29.6.2020.

§ 356 Avustusanomus 2020, Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 357 Visma Numeron -järjestelmän hankinta Varhaiskasvatukseen
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 358 Työllisyyden kuntakokeilun käynnistyminen
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 359 Työllisyyden kuntakokeilun täydennyshaku
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

§ 360 Elinkeinotoiminnan kehittäminen
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 361 Jätehuoltoa koskevan selvitystyön jatkotoimenpiteet
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 362 Selvityksen teettäminen Porin Veden yhtiöittämisestä Porin kaupungin kokonaan omistamaksi (100%) yhtiöksi
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 363 Joukkoliikenteen järjestämistavan muutoksen projektisuunnitelma, Spring Advisor Oy
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 364 Sunniemenranta 19. ja Isojoenranta 18. kaupunginosien asemakaava ja asemakaavan muutos 609 1679
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 365 Tuomolan ranta-asemakaavan muutos
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 366 Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaava 2040 luonnos
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 367 Nokkamaan ranta-asemakaavan muutos
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 368 Isosannan 8. kaupunginosan korttelin 19 (osa) asemakaavan muutos 609 1731 ja tonttijako 8425 (Isosannan sähköasema)
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 369 Länsimetsä 84. kaupunginosan korttelin 26 asemakaavan muutos 609 1733
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 370 Tiilimäen (11.) kaupunginosan Juutilaisentie (osa) 1. asemakaava 609 1744
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 371 Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelin 13 tonttien 269, 270 ja 272 asemakaavan muutos 609 1721 (Lujakumi)
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 372 Pietniemi 29. kaupunginosan korttelin 63 (osa) asemakaavan muutos 609 1730
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 373 Kutsuntalautakunnan jäsenten valinta vuoden 2020 kutsuntaan
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 374 Palveluliikelaitoksen johtajan tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkastaminen
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 375 Täyttölupapyynnöt, työsuhteet, perusturva
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 376 Täyttölupapyyntö, sosiaaliohjaajan virka,48337011, sosiaali- ja perhepalveluiden vammaispalvelutoimisto
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 377 Täyttölupapyyntö, sosiaaliohjaajan virka, 48337002, sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelu
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 378 Täyttölupapyyntö, lääkärien virat, 76788001, 68010005, 53041011, 53041068, 53041033, terveys- ja sairaalapalvelut
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 379 Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän viransijaisuus, 64760015, Sosiaali- ja perhepalveluiden vammaispalvelutoimisto
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 380 Aluehallintoviraston selvityspyyntö hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista perusterveydenhuollossa
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 381 Kantelu aluehallintovirastolle Porin kaupungin toiminnasta Sunniemen vesitaloushankkeessa ja patoratkaisussa
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 382 Tietopyyntö ja siihen vastaaminen / kaupungin jääkiekkoaition käyttö ja luottokorttien ostolaskutustiedot
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 383 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 384 Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n varsinainen yhtiökokous ja Pssv Palvelut Oy:n osakkeenomistajien kokous
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 385 Lännen Tekstiilihuolto Oy:n osakkeiden myynti
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

§ 386 Puro Tekstiilihuolto Oy:n ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n liiketoimintojen yhdistäminen
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

§ 387 Visit Pori Oy:n yhtiökokous 24.6.2020
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

§ 388 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 15.6.2020
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 389 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 390 Toimielinten pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 391 Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Lisäpykälät:

§ 392 ICT-yksikön päällikön viran täyttölupa
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 393 Instrumenttiasentajan työsuhteen täyttölupa, Porin Vesi
Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän tekemän seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää myöntää Porin Veden instrumenttiasentajan työsuhteelle täyttöluvan ensisijaisesti sisäisellä haulla.

Salassa pidettävät asiat:

§ 39 Irtisanominen virkasuhteesta, Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24.1 kohta 25

§ 40 Hallintoriita/ terveydenhuollon kustannusten korvaaminen (lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline), Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24.1 kohdat 25 ja 32

§ 41 Oikaisuvaatimus palomiehen virkavalintaa koskevassa asiassa, Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 9

§ 42 Vuokratarjous Senaattikiinteistöille; Teljäntori, Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24