Kaupunginhallituksen päätöslistat

PORIN KAUPUNGINHALLITUS, PÄÄTÖSLISTA 2.12.2019

Pykälä

§ 657 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 658 Pöytäkirjan tarkastus
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Hatanpää ja Tommi Salokangas (varalle Raisa Ranta).
Pöytäkirja tarkastetaan 9.12.2019.

§ 659 Porin kaupungin työntekijöiden mobiililaitteiden käyttö- ja hankintapolitiikka. Free Choice -hankintamallin käyttöönotto
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 660 Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot -ohje
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 661 Talousraportti tammi-lokakuu 2019
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 662 Sisäisen tarkastuksen vuoden 2019 seurantaraportointi III/2019
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 663 Määrärahamuutos TA 2019-elinkeinoelämää tukevat investoinnit
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 664 Määrärahamuutos TA 2019 Porin pelastustoiminnan kustannukset
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 665 Pietniemen 29. kaupunginosan korttelin 18 (osa) asemakaavan muutos 609 1720 (Kanukantie 18)
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 666 Kuuttokari-Lynaskerin ranta-asemakaava
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 667 Väyläviraston lausuntopyyntö/ Tahkoluodon ratasillan alittavan väylän alikulkukorkeuden rajoittaminen ilmajohtojen vuoksi/vesilain mukainen lupahakemus
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 668 Yyterin yleissuunnitelma
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 669 Koy Lavian Virastotalo yhtiökokous
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 670 Pormestarinluodon keskuksen yhtiökokous 13.12.2019
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 671 Perusturvan tuottavuuspotentiaalin määrittely ja kehitysohjelman toimeenpano
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 672 Otto-oikeuden käyttäminen perusturvalautakunnan päätökseen omaishoidon palkkioiden ja toimintamallin uudistamisesta
Päätös: Esittelijä poisti asian esityslistalta.

§ 673 Etuosto-oikeuden käyttäminen, Söörmarkku
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 674 Konserniohjeen mukainen ennakkokäsityspyyntö
Salassa pidettävä, Julkisuuslain (621/1999) § 24 1 momentin 23-kohdan nojalla

§ 675 Konserniohjeen mukainen ennakkokäsityspyyntö
Salassa pidettävä, Julkisuuslain (621/1999) § 24 1 momentin 20-kohdan nojalla

§ 676 Maakuntahallituksen esitys 2M-IT Oy:n osakkeen myynnistä Porin kaupungille
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 677 Eroanomus luottamustehtävästä, Ville Lindgren
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 678 Irtisanoutuminen asiakirjahallinnon päällikön virasta ja viran haettavaksi julistaminen
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 679 Ympäristöterveydenhuollon selvittäminen osana SOTE-uudistusta
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 680 Porin kaupungin varaedustajien nimeäminen sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään
Päätös: Kaupunginhallitus päätti nimetä sosiaali-​ ja terveydenhuollon sisältö-​ ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään valituille varsinaisille jäsenille varajäsenet seuraavasti:
- varsinainen jäsen Diana Bergroth-​Lampinen,​ varajäsen Tommi Salokangas
- varsinainen jäsen Jaana Laitinen-​Pesola,​ varajäsen Kaarina Ranne
- varsinainen jäsen Oili Heino,​ varajäsen Juha Kantola.

 § 681 Nimeämispyyntö Lounais-Suomen alueelliseen romaniasiain neuvottelukuntaan vuosiksi 2020 – 2022.
Päätös: Kaupunginhallitus päätti nimetä lastensuojelupäällikkö Leila Linnainmaan ja  kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelinin ehdokkaiksi Lounais-​Suomen alueelliseen romaniasiain neuvottelukuntaan toimikaudeksi 1.1.2020 -​ 31.12.2022.

§ 682 2M-IT Oy:n osakaskokous
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 683 Kaupunginvaltuuston kokoukset kevätkaudella 2020
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 684 Toimielinten pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 685 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi

§ 686 Lisäpykälä: Määräalan ostaminen tontista Teljä 609-2-9-412
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 687 Lisäpykälä: Lausunto HE uuden tieliikennelain muuttamisesta (kotihoidon pysäköintisäännöt)
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.