Kaupunginhallituksen päätöslistat

PORIN KAUPUNGINHALLITUS, PÄÄTÖSLISTA 16.3.2020

Pykälä

§ 137 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 138 Pöytäkirjan tarkastus
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raisa Ranta  ja Petri Huru (varalla Juha Kantola). Pöytäkirja tarkastetaan 23.3.2020.

§ 139 Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18 osakkeiden 17996-18580 myynti
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 140 Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelin 13 tonttien 269, 270 ja 272 asemakaavan muutos  609 1721 (Lujakumi).
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 141 Tontin Leppäkorpi 609-31-58-1 ja sillä sijaitsevien rakennusten myynti
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 142 Kerrostalotontin Kaanaa 609-61-12-12 vuokrasopimuksen uusiminen tai tontin myyminen / Ropo Mikael, oikaisuvaatimus kaupunginvaltuuston päätöksestä
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 143 Muodostettavan tontin 609-53-6-3 luovutus ja Kiinteistö Oy Porin Pormestarinluodon keskuksen osakekannan hankinta
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 144 Porin torirakennuksen suunnittelu ja toteuttaminen
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 145 Sopimus tilaratkaisun edellytysten selvittämiseen ja valmisteluun liittyvästä yhteistyöstä Porin kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 146 Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvitys ja jatkotoimenpiteet
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 147 Perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelma
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 148 Sopimusneuvotteluiden aloittaminen mahdollisesta IT-palveluiden liikkeenluovutuksesta Kuntien Tiera Oy:lle
Esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää siirtää asian käsittelyn vuoden 2020 syksyyn.
Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 149 Pyyntö suostumuksesta lainaohjelman muutokseen, Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n omistajakunnille
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 150 Eduskunnan oikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö, kantelu tietopyynnön käsittelystä
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 151 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö: Suomen merenhoitosuunnitelman toisen osan tarkistaminen
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 152 Eronpyyntö ympäristöjaoston KH:n edustajan paikalta, Petri Huru
Esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää
myöntää Petri Hurulle eron ympäristöterveysjaoston kaupunginhallituksen edustajan tehtävästä ja valitsee Petri Hurun tilalle ympäristöterveysjaostoon uuden kaupunginhallituksen edustajan.
Päätös: Kaupunginhallitus päätti myöntää Petri Hurulle eron ympäristöterveysjaoston kaupunginhallituksen edustajan tehtävästä ja valitsi Tommi Salokankaan Petri Hurun tilalle ympäristöterveysjaostoon kaupunginhallituksen edustajaksi.

§ 153 Eroanomus luottamustehtävästä, Tiina Kudjoi
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 154 Eroanomus luottamustehtävästä, Aleksi Talvitie
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 155 Työtaisteluun varautumissuunnitelmien toimialojen ja laitosten vastuuhenkilöiden nimeäminen
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 156 Sivistystoimiala yhteiset palvelut -päällikön tehtävän virkasiirto
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 157 Hallinnon avoimuuden ja läpinäkyvyyden kannalta keskeiset toimenpiteet, valtuustoaloite, Kaarina Ranne ja Laura Pullinen
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 158 Porin kaupungin päihdehoidon vaikuttavuuden selvittäminen, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Henna Kyhä
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 159 Reilun kaupan kannatustyöryhmään valtuustoedustaja jokaisesta puolueesta, valtuustoaloite, Hanna Hildén
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti päätösehdotuksen seuraavin teknisin korjauksin: Irma Roininen KD ja nuorisovaltuuston edustaja Topias Salminen, varaedustaja Robert Poussa.

§ 160 Porilaisten yläkoulujen henkilökuntaa tulee kouluttaa kohtaamaan masentuneita nuoria, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Tiina Puska
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 161 Kiinteistö Oy Keskusmarkun yhtiökokous 18.3.2020
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 162 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen varsinainen kevätyhtiökokous 2020
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 163 Kiinteistö Oy Otavankatu 3:n varsinainen yhtiökokous 19.3.2020
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 164 Meri-Porin Palvelukeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 19.3.2020
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 165 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston yhtiökokous 23.3.2020
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 166 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin varsinainen yhtiökokous 23.3.2020
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 167 Koy Lavian Virastotalon kevätyhtiökokous 6.4.2020
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 168 Kuntarahoituksen yhtiökokous 25.3.2020
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 169 Kiinteistö Oy Porin Jäähallin yhtiökokous 19.3.2020
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 170 Sampolan Palvelukeskus Oy:n yhtiökokous 19.3.2020
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 171 Kiinteistö Oy Porin Winnovan yhtiökokous 19.3.2020
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 172 Pohjolan Voima Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2020
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 173 Porin Toimitilat Oy yhtiökokous 19.3.2020
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 174 Suomen Ilmailuopisto Oy yhtiökokous 18.3.2020
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 175 Toimielinten pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 176 Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 177 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 178 Lisäpykälä: 13.3.2020 tehtyjen COVID-19 tilanteeseen liittyvien toimenpiteiden hyväksyminen
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 179 Lisäpykälä: Sähköisen kokousmenettelyn käyttöönotto Porin kaupungin toimielimissä
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Salassa pidettävät asiat:

§ 11 Teljäntori Oy:n osakkeiden ehdollinen hankinta,  Salainen asia, JulkL 24 §